VÚPS a.s. > Rozbory a zkoušky > Analytické laboratoře

Analytické laboratoře

Špičkově vybavené analytické zkušební laboratoře (AZL) na pracovištích v Praze i v Brně provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu. Obě laboratoře jsou akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (osvědčení o akreditacích jsou k dispozici v Dokumentech ke stažení).

I když se v laboratořích analyzují i materiály  mimo oblast potravinářství, laboratoře jsou orientovány převážně do oblasti pivovarství  a sladařství. Vzhledem k tomu je  přehled prováděných rozborů a zkoušek, který je uveden níže, rozdělen do odpovídajících tématických kategorií.  V dané kategorii je vždy uveden i kontakt, u koho lze získat podrobnější informace a  analýzy případně objednat.

Úplný přehled standardně prováděných  analýz je v tabulce na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.  V přehledu uvedeny  i interní kódy, pod kterým je daná analýza vedena ve VÚPS, metodiky podle níž se provádí a odkazy na příslušné oddělení, které ji realizuje.  V případě, že zde nenaleznete to, co byste potřebovali, neváhejte kontaktovat přímo některého z pracovníků ústavu.

Podrobnosti týkající se jednotlivých rozborů a zkoušek včetně aktuálních cen Vám  rádi sdělí   uvedení odpovědní pracovníci ústavu. Dotazy můžete zasílat rovněž prostřednictvím naší e-mailové schránky.

Návrh objednávkového formuláře pro provedení požadované analýzy je  zde   nebo  v Dokumentech ke stažení.

AZL Pivovarský ústav Praha

vedoucí
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz

sekretariát:
Veronika Hriczová
tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155
sekret.azl@nullbeerresearch.cz  

příjem vzorků:  pondělí – pátek, 8-15.30 hod

AZL  Sladařský ústav Brno

vedoucí
Ing. Vratislav Psota, CSc.
tel: +420 545 214 110 kl. 27
fax: +420 545 321 225
psota@nullbeerresearch.cz

sekretariát:
Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
fax: +420 545 321 225
vankova@nullbeerresearch.cz

příjem vzorků:  pondělí – pátek, 6:30 - 15.00 hod