Analytické laboratoře

Špičkově vybavené analytické zkušební laboratoře (AZL) na pracovištích v Praze i v Brně provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu.
Obě laboratoře jsou akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (osvědčení o akreditacích jsou k dispozici v Dokumentech ke stažení).

I když se v laboratořích analyzují i materiály  mimo oblast potravinářství, laboratoře jsou orientovány převážně do oblasti pivovarství  a sladařství. Vzhledem k tomu je  přehled prováděných rozborů a zkoušek, který je uveden níže, rozdělen do odpovídajících tématických kategorií.  V dané kategorii je vždy uveden i kontakt, u koho lze získat podrobnější informace a  analýzy případně objednat.

Úplný přehled standardně prováděných  analýz je v tabulce na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.  V přehledu jsou uvedeny  i interní kódy, pod kterým je daná analýza vedena ve VÚPS, metodiky podle níž se provádí a odkazy na příslušné oddělení, které ji realizuje.  V případě, že zde nenaleznete to, co byste potřebovali, neváhejte kontaktovat přímo některého z pracovníků ústavu.

Podrobnosti týkající se jednotlivých rozborů a zkoušek včetně aktuálních cen Vám rádi sdělí odpovědní pracovníci ústavu.

Dotazy můžete zasílat rovněž prostřednictvím naší e-mailové schránky.

Návrh objednávkového formuláře pro provedení požadované analýzy je zde nebo v Dokumentech ke stažení.

AZL Pivovarský ústav Praha

vedoucí:
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
olsovska@nullbeerresearch.cz

sekretariát:
Veronika Hriczová
tel: +420 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz

příjem vzorků:  pondělí – pátek / 8:00 - 15.30 hod

 

Mikrobiologické oddělení Praha

vedoucí:
Ing. Petra Kubizniaková
tel: +420 224 900 132
kubizniakova@nullbeerresearch.cz

AZL  Sladařský ústav Brno

vedoucí:
Ing. Vratislav Psota, CSc.
tel: +420 545 214 110 kl. 27
psota@nullbeerresearch.cz

sekretariát:
Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
vankova@nullbeerresearch.cz

příjem vzorků:  pondělí – pátek / 6:30 - 15.00 hod