Mezinárodní spolupráce

mezinarodni spoluprace VÚPS

Spolupracujeme jak na formální tak na neformální bázi osobních kontaktů pracovníků s řadou zahraničních výzkumných i firemních organizací.

Z  projektů s mezinárodní účastí lze jmenovat např.:

  • projekt 304011P506 (program INTERREG V-A SK-CZ/2018/06) Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva (INTERREG).
  • projekt č. 613665: MUSE-Tech (MUlti SEnsor Technology for management of food processes), FP7-KBBE-2013-7-single-stage,  7. Rámcový program EU
    (Projektu se zúčastnilo 12 partnerů ze 6-ti zemí EU (Španělsko, Velká Británie, Finsko, ČR, Holandsko, Itálie, Česká republika). Cílem byl vývoj multifunkčního senzorového systému (MSD) se 3-mi typy hi-tech senzorů - rozprostřenými optickými teplotními čidly, optickým systémem QIVN a fotoakustickým spektrofotometrickým čidlem. Systém byl vyvíjen pro použití v potravinářském průmyslu.  Jednou z hlavních úloh VÚPS  v tomto projektu byla koordinace a provádění testování a kalibrování MSD systému v podmínkách pivovarství - v podmínkách varny pivovaru.
  • projekt 2013-1-BG1-LEO05-08705:  Application of malted einkorn in food industry - Ancient Innovation, LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation
  • projekt LLP-LDV-TOI-2013-1-Sl1-LEO05-05341: Micro-brewing learning and training program, EU Lifelong Learning Program
  • projekt 2014-1-BG1-KA202-001570: Agro-technologický trénink založený na ekologickém zemědělství – Pšenice jednozrnka – starověká inovace II, program ERASMUS+
  • projekt No. 21520100: V4 Dědictví kvality tradičních nápojů , grantový program Mezinárodního Visegrádského fondu.
  • projekt IC15980909: Development of rapid methods for assessing the quality of starch particles from various cereal species for purposes of agricultural and food industry (Vývoj rychlých metod odhadu kvality částic škrobu z různých druhů obilnin pro zemědělství a potravinářství), Fourth Framework programme  EU
  • projekt 1CE008P1: Evaluation of malting barley breeding lines, CENTROPE_TT

 

Fondy Evropské unie byly využity:

v technologickém oddělení, kdy  byla za podpory Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) vybudována  experimentální  výzkumná poloprovozní varna. Projekt pod označením  2.16/3.1.00/22136 byl realizován rámci   programu Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (oblast 3.1 prioritní osy 3  Inovace a Podnikání).

V rámci tohoto programu rovněž vzniklo Výzkumné senzorické centrum v Praze - projekt s reg. číslem CZ.2.16/3.1.00/28030. Centrum je součástí Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. V objektu  v Praze byly vybudovány nové  laboratoře - analytická a senzorická  - vybavené špičkovou technikou.  Organické propojení senzorické a analytických laboratoří přináší nové možnosti do výzkumu a vývoje v dané oblasti.
Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu vznikla v Brně v rámci projektu CZ.1.05/3.2.00/12.0236 (ED3.2.00/12.0236)Operační programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Projekt Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe  EE2.4.31.0026 (CZ.1.07/2.4.00/31.0026  byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) obdobně jako projekt Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky EE2.3.35.0013 (CZ.1.07/2.3.00/35.0013).