Mezinárodní spolupráce

mezinarodni spoluprace VÚPS

Spolupracujeme jak na formální tak na neformální bázi osobních kontaktů pracovníků s řadou zahraničních výzkumných i firemních organizací.

Z  projektů s mezinárodní účastí lze jmenovat:

 • Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva (304011P506 | program INTERREG V-A SK-CZ/2018/06)
 • 7. Rámcový program EU: Vývoj multifunkčního senzorového systému (MSD) se třemi typy hi-tech senzorů - rozprostřenými optickými teplotními čidly, optickým systémem QIVN a fotoakustickým spektrofotometrickým čidlem. Jednou z hlavních úloh VÚPS  v tomto projektu byla koordinace a provádění testování a kalibrování MSD systému v podmínkách pivovarství - varny pivovaru. (č. 613665: MUSE-Tech: projektu se zúčastnilo 12 partnerů ze 6ti zemí EU (Španělsko, Velká Británie, Finsko, Holandsko, Itálie, Česká republika)
 • Využití sladu pšenice jednozrnky v potravinářském průmyslu – starověká inovace (2013-1-BG1-LEO05-08705 | LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation)
 • Výukový a výcvikový program minipivovarství - "Leonardo da Vinci Pivovarská škola" (LLP-LDV-TOI-2013-1-Sl1-LEO05-05341 | EU Lifelong Learning Program)
 • Agro-technologický trénink založený na ekologickém zemědělství – Pšenice jednozrnka – starověká inovace II  (2014-1-BG1-KA202-001570 | ERASMUS+)
 • V4 Dědictví kvality tradičních nápojů (No. 21520100 | grantový program Mezinárodního Visegrádského fondu)
 • Vývoj rychlých metod odhadu kvality částic škrobu z různých druhů obilnin pro zemědělství a potravinářství (IC15980909 | Fourth Framework programme EU)
 • Hodnocení šlechtitelských linií sladovnického ječmene (projekt 1CE008P1 | CENTROPE_TT)

Fondy Evropské unie byly využity:

 • Technologické oddělení za podpory Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) vybudována  experimentální  výzkumná poloprovozní varna. Projekt pod označením  2.16/3.1.00/22136 byl realizován rámci programu Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. V rámci tohoto programu rovněž vzniklo Výzkumné senzorické centrum v Praze (CZ.2.16/3.1.00/28030). Centrum je součástí Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. V objektu v Praze byly vybudovány nové laboratoře - analytická a senzorická  - vybavené špičkovou technikou.  Organické propojení senzorické a analytických laboratoří přináší nové možnosti do výzkumu a vývoje v dané oblasti.
 • Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu vznikla v Brně (CZ.1.05/3.2.00/12.0236 | ED3.2.00/12.0236) z  Operační programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
 • Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe  (EE2.4.31.0026 | CZ.1.07/2.4.00/31.0026)  byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) obdobně jako projekt Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky EE2.3.35.0013 (CZ.1.07/2.3.00/35.0013).