VÚPS, servis a služby s.r.o.  –  činnosti

logo společnosti VÚPS servis a služby, s.r.o.

VÚPS, servis a služby s.r.o. jako dceřinná společnost Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského zajišťuje následující  činnosti:

Ekonomické služby:

 • Vedení ekonomické agendy (plány hospodaření a kontrola jejich plnění, daně)
 • Personalistika
 • Mzdová agenda

 Správa majetku:

 • Evidence nájemních smluv (včetně inkasa nájmů a poplatků na služby s tím spojených)
 • Správa nemovitostí (údržba a drobné opravy dle schváleného plánu jediného společníka)
 • Úklid
 • Skladová evidence
 • BOZP

Prodej zboží a služeb:

 • Prodej kvasnic
 • Neperiodických publikací
 • Statistika

 Legislativní služby:

 • Monitoring národní a evropské legislativy, metodická doporučení, poradenství

Publikační činnost:

 • Zajištění periodické publikace Kvasný Průmysl
 • Inzerce

Soutěže a kurzy

 • Soutěže, semináře, kurzy

Funkční náplni společnosti odpovídá i její organizační struktura:

organizační struktura VÚPS, servis a služby s.r.o.