Mladina, pivo

pivo, pivní pěna

V našich laboratořích se provádí mnoho analýz mladiny a piva ve všech jeho výrobních fázích. Jde o analýzy jak z hlediska chemického složení, tak i fyzikálních vlastností (např. viskozita, koloidní stabilita, pěnivost, atd.). Některé z analýz jsou standardní analýzy běžně používané ve výrobní praxi, jiné pak unikátní vysoce specializované (např. antioxidační kapacita ESR ...).

Vedoucí AZL Praha
RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D. 
+420 771 282 877
tomas.vrzal@nullbeerresearch.cz

Sekretariát – příjem vzorků
+420 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz