Mladina, pivo

pivo

V laboratořích VÚPS se provádí mnoho analýz mladiny a piva ve všech jeho výrobních fázích. Jde o  analýzy jak z hlediska chemického složení, tak i fyzikálních vlastností (např. viskozita, koloidní stabilita, pěnivost ...).

Některé z analýz jsou standardní analýzy běžně používané ve výrobní praxi, jiné pak unikátní vysoce specializované (např. antioxidační kapacita ESR ...).

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Analýzy, které jsou zde uváděné, jsou na ústavu běžně dostupné. Špičkové přístrojové vybavení a schopnosti našich pracovníků však umožňují realizovat i řadu nestandardních či ve výčtu neuváděných analýz a pokusů.

Analýzy se provádí v  AZL Pivovarský ústav Praha.

vedoucí
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
Veronika Hriczová
tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155
sekret.azl@nullbeerresearch.cz