Ječmen, ostatní obiloviny

ječmen

VÚPS, a.s. provádí řadu analýz týkajících se ječmene a dalších obilovin.

Jsou to např. mikrosladovací zkoušky odrůd ječmene, případně dalších zrnin, stanovení základních a speciálních sladovnických parametrů (především aktivit různých skupin enzymů).
 
Dále nabízí stanovení mykotoxinů a reziduí pesticidů v zrnu ječmene, ve sladu, ale i v jiných matricích a stanovení úrovně namořenosti osiva různých plodin.

Vzhledem k profesnímu zaměření a přístrojovému vybavení lze rozšiřovat spolupráci i mimo oblast sladovnického ječmene.

V případě dlouhodobé a množstevně zajímavé zakázky  je možné zavést a akreditovat i některé další metody a zkoušky rostlinného materiálu.

 Všechny standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či v sekci Dokumenty ke stažení.

Analýzy se provádí v AZL  Sladařský ústav v Brně.

Základní analýzy ječmene a sladu (ZAJS)

Speciální analýzy (SA)

Ing. Sylva Běláková, Ph.D. 
tel: +420 545 214 110 kl. 38
belakova@nullbeerresearch.cz

Příjem vzorků:

Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
fax: +420 545 321 225
vankova@nullbeerresearch.cz

Základní suroviny a technologie (ZST)
    

Ing. Ivo Hartman, Ph.D. 
tel: +420 545 214 110 kl. 25
hartman@nullbeerresearch.cz