Ječmen, ostatní obiloviny

ječmen

Mikrosladovací zkoušky odrůd obilovin, stanovení sladovnických parametrů, stanovení mykotoxinů a reziduí pesticidů v zrnu ječmene, ve sladu, ale i v jiných matricích a stanovení úrovně namořenosti osiva různých plodin. Vzhledem k profesnímu zaměření a přístrojovému vybavení lze rozšiřovat spolupráci i mimo oblast sladovnického ječmene.

ANALÝZY:

  • mechanický rozbor (třídění, objemová hmotnost, hodnocení napadení škůdci, moučnatost...)
  • fyziologický rozbor (klíčivost, citlivost na vodu, energie, aktivita, porostlost...)
  • složení zrna (obsah vody, dusíkatých látek, škrob, lepek, vitamin E, šťavelany...)

 

  • indentifikace odrůdy
  • mykotoxiny (reziduální analýza, cytochalasin E, námelové alkaloidy...)
  • rezidua pecticidů (glyfosát, chlormekvát a mepikvát...)
  • namoření osiva
  • ostatní kontaminanty (akrylamid, ergosterol...)

Vedoucí AZL Brno
Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. 
+420 773 742 141
belakova@nullbeerresearch.cz

Sekretariát - příjem vzorků
Jana Vaňková
+420 545 214 110
azlbrno@nullbeerresearch.cz