Mikrobiologie | Praha

Mikrobiologické oddělení nabízí řadu rozborů a služeb:

 • základní mikrobiologický rozbor piva a jeho meziproduktů, surovin
 • posouzení homogenity kvasničné kultury
 • mikroskopické posouzení sedliny v pivu a stanovení počtu kvasinek v nefiltrovaném pivu
 • identifikaci mléčných bakterií a kvasinek na úrovni rodu
 • posouzení fyziologického stavu kvasnic (acidifikační test)
 • mikrobiologický průzkum pivovarského provozu se zaměřením na běžnou kontaminaci
 • monitoring anaerobní kontaminace pivovarského provozu
 • školení a poradenství v oblasti mikrobiologické kontroly pivovarského provozu

Kromě toho si zde lze zajistit deponaci kvasničných kmenů a jejich smluvní poskytování objednavateli.

Zkušenosti pracovníků a vybavení oddělení umožňují přípravu čistých kultur pivovarských kvasinek:

 • ve formě šikmého agaru
 • ve formě rozkvašené mladiny (až 5 l)
 • lisovaných kvasnic (RIBM95)
 • lyofilizovaných kvasnic

Podrobný přehled o možných dodávkách kultur pivovarských kvasinek pro výrobu piva je v sekci Pivovarské kvasnice.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Vedoucí mikrobiologické laboratoře:

Ing. Petra Kubizniaková
+420 224 900 132

Výzkumný pracovník mikrobiologické laboratoře:

Ing. Katarína Majtán
+420 224 900 142