Výsledky projektů

vysledky vyzkumu

Kompletní údaje o projektech VaVaI řešených na VÚPS a výsledcích, kterých v nich bylo dosaženo,
obsahuje informační systém VUPSIS:
   

Práce se systémem je jednoduchá a intuitivní:
Jsou zde 2 záložky (Výzkum a Výsledky), v nichž jsou popsány projekty řešené VÚPS od roku 1993 a výsledky vzniklé v rámci řešení daného projektu. Obsažené záznamy lze vybírat – filtrovat podle odpovídajících kritérií. Po zadání (výběru)  kritérií je třeba jen kliknout na tlačítko Filtrovat záznamy. Následně se objeví seznam vyhledaných výsledků. Detail výsledku se zobrazí pak po rozkliknutí názvu výsledku.
Pod záložkou Výsledky po provedení filtrace dle vybraných kritérií (Název, Typ výsledku, Projekt, Autor za VÚPS a Rok uplatnění výsledku) lze navíc provést export výsledků do souboru formátu pdf, kde jsou výsledky uvedeny v přehledném citačním formátu.
  • Tlačítko Základní export provádí export základních citačních údajů souboru výsledků.
  • Tlačítko Plný export navíc umožňuje získat  návaznost výsledků  na odpovídající projekty, v jejichž rámci byly vytvořeny.

Informace o všech  projektech VaVaI podpořených z veřejných prostředků a výsledcích, které byly při jejich řešení dosaženy, lze rovněž  nalézt ve specifickém Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), ve kterém jsou shromažďovány, zpracovány a poskytovány informace a údaje o výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných prostředků.
Tento systém byl zaveden  Radou pro výzkum, vývoj a inovace  (RVVI), která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky a byla pověřena hodnocením vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků.

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je jednou z částí (datovou oblastí) IS VaV, ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle Zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Tohoto registru lze využít k získání přehledu o všech výsledcích VÚPS, které byly do této databáze zahrnuty. Výsledky jsou v databázi RIV uváděny podle specifického klíče a nejsou z pohledu obvyklých citačních formátů pro uživatele vždy jednoduše přehledné.