Certifikace mycích prostředků

myti-pěna
Na základě pověření Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) ověřujeme kvalitu mycích prostředků. Jedná se o prostředky používané k mytí pivních vedení ve výčepních zařízeních nebo k mytí pivního skla.
Při testování se zaměřuje na tři základní oblasti:
  • Účinnost posuzujeme podle odstranění nečistot, které se vyskytují v reálných podmínkách.
  • Riziko pro pivo je posuzováno poškozením pěny zbytky mycích prostředků.
  • Riziko pro obsluhu a životní prostředí je posuzováno z pohledu jeho složení.

Použití výsledků certifikace vám umožní zvýšit kvalitu a bezpečnost čištění pivního skla a nápojového vedení.

Získání certifikátu je podmínkou podpory pivovarů sdružených v ČSPS pro dodavatele mycích prostředků a subjekty provádějící sanitace.

Cena za certifikaci prostředku na mytí skla je 3118 Kč bez DPH.
Certifikace prostředku na čištění pivního potrubí/sanitaci stojí 7854 Kč bez DPH.
Certifikát má platnost 2 roky.
Pro testování je nutné dodat minimálně 200 ml vzorku (nejlépe originální balení) a bezpečnostní list.

(Ceník byl aktualizován 01.01. 2024)

Vedoucí mikrobiologického oddělení

Ing. Petra Kubizniaková
+420 224 900 132

 Aktuální výsledky testů

  

Sanitace pivního potrubí

Prostředek
(Dodavatel)
Platnost
(certifikát)
Hodnocení Komentář
Habla CIP
(Habla CZ, s.r.o. )
19. 7. 2025
(103P/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace přípravku - žíravý, uvolňuje chlór.
ADC 5000
(Habla CZ, s.r.o. )
19. 12. 2025
(108P/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace prostředku - žíravý.
Hasept A
(Habla CZ, s.r.o. )
19. 7. 2025
(104P/2023)
Výborný Velmi dobré dezinfekční účinky, obsahuje < 80% propan-2-ol.
Beercleaner
(LUKR CZ a.s.)
20.2.2026
(111P/2024)
Výborný Velmi dobré mycí účinky.
Beercleaner O2 ACTIVE
(LUKR CZ a.s.)
20.2.2026
(112P/2024)
Výborný Velmi dobré mycí účinky.
ACID P4
(Habla CZ, s.r.o. )
19. 12. 2025
(109P/2023)
Výborný Velmi dobré dezinfekční účinky, klasifikace přípravku - žíravý.
TM Desana
(Thonhauser Slovakia, s.r.o.)
17. 8.2025
(105P/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace přípravku - žíravý, uvolňuje chlór.
TM Bipur
(Thonhauser Slovakia, s.r.o.)
17. 8.2025
(106P/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace přípravku - žíravý, uvolňuje chlór.
Šenkýřka CIP
(Šenkýřka s.r.o.)
26.9.2025
(107P/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky.

Mytí mycích myček

Effektomat AFL
(Habla CZ, s.r.o.)
19. 12. 2025
(110P/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace prostředku - žíravý, uvolňuje chlór.

Mytí pivního skla

Prostředek
(Dodavatel)
Platnost
(certifikát)
Hodnocení Komentář
Gastrostronger
(LUKR CZ a.s.)
20.2.2026
(61S/2024)
Výborný Velmi dobré mycí účinky.
Gläserrein
(Habla CZ, s.r.o. )
19. 7. 2025
(58S/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky.
Šenkýřka
(Šenkýřka, s.r.o.)
26. 9. 2025
(60S/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky.
TM Neutral C
(Thonhauser Slovakia, s.r.o.)
17. 8.2025
(59S/2023)
Výborný Velmi dobré mycí účinky.
MasterClean - růžový
(Leon Global, s.r.o.)
23. 6.2026
(62S/2024)
Dobrá Dobré mycí účinky.
MasterClean - žlutý
(Leon Global, s.r.o.)
23. 6.2026
(63S/2024)
Dobrá Dobré mycí účinky.

(Viz. kodex "Péče o pivo v gastronomii"  - dokument, který doporučuje správné podmínky pro zacházení s českým pivem při skladování čepování a podávání. Znění Kodexu bylo schváleno 33. valnou hromadou ČSPS dne 22. 6. 2006.)