Certifikace mycích prostředků

myti-pěna
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VÚPS) na základě pověření Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS)  ověřuje kvalitu mycích prostředků.

(Viz. kodex "Péče o pivo v gastronomii"  - dokument, který doporučuje správné podmínky pro zacházení s českým pivem při skladování čepování a podávání. Znění Kodexu bylo schváleno 33. valnou hromadou ČSPS dne 22. 6. 2006.)

Jedná se o výrobky používané k mytí pivních vedení ve výčepních zařízeních pro pivo, a prostředky používané k mytí pivního skla. Při testování se zaměřujeme se na tři základní oblasti - účinnost, riziko pro pivo, riziko pro obsluhu a životní prostředí. Účinnost posuzuje odstranění nečistot, které se vyskytují v reálných podmínkách. Riziko pro pivo je posuzováno poškozením pěny zbytky mycích prostředků. Riziko pro obsluhu a životní prostředí je posuzováno z pohledu složení a použití, zabývá se vlivem jednotlivých složek mycího prostředku.

Použití výsledků certifikace vám umožní zvýšit kvalitu a bezpečnost čištění pivního skla a pivního vedení.

Získání certifikátu je podmínkou podpory pivovarů sdružených v ČSPS pro dodavatele mycích prostředků a subjekty provádějící sanitace.

Cena za certifikaci prostředku na mytí skla je 2.600 Kč bez DPH.
Certifikace prostředku na čištění pivního potrubí/sanitaci stojí 6.600 Kč bez DPH.
Certifikát má platnost 2 roky.
Pro testování je nutné dodat minimálně 200 ml vzorku (nejlépe originální balení) a bezpečnostní list.

(Ceník byl aktualizován 31.05. 2021)

vedoucí mikrobiologického oddělení

Ing. Petra Kubizniaková
tel: +420 224 900 132

 Aktuální výsledky testů

Sanitace pivního potrubí

Prostředek

(Dodavatel)

Platnost

(certifikát)

Hodnocení Komentář
Habla CIP

(Habla CZ, s.r.o. )

21. 6. 2023

(90P/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace přípravku - žíravý, uvolňuje chlór
ADC 5000

(Habla CZ, s.r.o. )

14. 11. 2021

(85P/2019)

Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace prostředku - žíravý
DOPILINE LUX

(Cheport spol. s.r.o.)

21. 6. 2023

(93P/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace prostředku - žíravý
DOPILINE ACID

(Cheport spol. s.r.o.)

21. 6. 2023

(91P/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace prostředku - žíravý
DOPILINE ACTIV

(Cheport spol. s.r.o.)

21. 6. 2023

(92P/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace prostředku - žíravý
Hasept A

(Habla CZ, s.r.o. )

21. 6. 2023

(94P/2021)

Výborný Velmi dobré dezinfekční účinky, obsahuje < 80% propan-2-ol
ACID P4

(Habla CZ, s.r.o. )

25. 11. 2021

(86P/2019)

Výborný Velmi dobré dezinfekční účinky, klasifikace přípravku - žíravý
Šenkýřka CIP

(Šenkýřka, s.r.o.)

7. 7.2023

(95P/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace prostředku - žíravý
Intra Hydrocare

(ADDICOO s.r.o.)

7. 7.2023

(96P/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky, dráždivý pro oči, kůži, dýchací cesty

Mytí pivního skla

Prostředek

(Dodavatel)

Platnost

(certifikát)

Hodnocení Komentář
Gläserrein

(Habla CZ, s.r.o. )

7. 7. 2023

(52S/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky
Dynamic

(Cheport spol. s.r.o.)

7. 7. 2023

(51S/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky
Effektomat AFL

(Habla CZ, s.r.o. )

25. 11. 2021

(46S/2019)

Výborný Velmi dobré mycí účinky, klasifikace prostředku - žíravý, uvolňuje chlór
Šenkýřka

(Šenkýřka, s.r.o.)

14. 11. 2021

(47S/2019)

Výborný Velmi dobré mycí účinky
CLEAMEN 260

(CORMEN s.r.o.)

31. 12. 2021

(48S/2019)

Výborný Velmi dobré mycí účinky
CLEAMEN 261

(CORMEN s.r.o.)

31.12. 2021

(49S/2019)

Výborný Velmi dobré mycí účinky
Proton Renovate

(PU, a.s.)

7. 7. 2023

(53S/2021)

Výborný Velmi dobré mycí účinky