Absolventi, ohlasy

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. je organizací pro výzkum a šíření znalostí.  Svou činností se snaží naplňovat nejen definiční znaky takovéto organizace po stránce formální, ale i po stránce praktické. Je výzkumným ústavem, který  provádí nezávisle především průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Přesto, že VÚPS je poměrně malou organizací, současně k tomu se zabývá i šířením znalostí formou výuky v řadě kurzů (rekvalifikační kurzy, degustační kurzy), školení či  odborných seminářích.

Výsledky výzkumu a vývoje jsou obsaženy v publikacích, konferenčních příspěvcích, posterech, odborných zprávách a technických výstupech jako jsou funkční vzorky, prototypy, užitné vzory a patenty. S nimi se lze seznámit, jejich úroveň a přínos jsou pravidelně hodnoceny.

Poněkud obtížnější je hodnocení oblasti vzdělávání a šíření znalostí. Úroveň a přínosnost jednotlivých kurzů a školení  lze hodnotit snad jen tím, jaký je o ně zájem, jak se k nim vyjadřují jejich absolventi a hlavně zda využijí nové poznatky, vědomosti a dovednosti v praxi.

Proto jsme oslovili absolventy našich vzdělávacích kurzů a seminářů, aby se vyjádřili k osobnímu zhodnocení a využití pro jejich další profesní růst.

Rozhovory s absolventy, z nichž některé jsou zveřejňovány na stránkách časopisu Kvasný, naleznete spolu s dalšími ohlasy na kurzy a semináře VÚPS na této stránce.

Představujeme absolventy našich rekvalifikačních kurzů

 

Ing. Prokop Herák / Pivovar Lednice
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce

 

Ing. Roman Řezáč / Pivovar Řevnice
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce

 

Mgr. Jindřich Lesage / Novoborský pivovar
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce
RNDr.  Jan Srb / Pivovar Falkenštejn
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce
Lucie Janečková / Létající výčepní
Absolventka kurzu Sanitační technik nápojových cest
Ing. Josef Kozler / Majitel pivovaru Modrá Hvězda v Dobřanech
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce
Tomáš Muthný / Produktový specialista, Anton Paar Czech Republic s.r.o.
Absolvent  kurzu Pivovarnické a sladovnické práce
Bc. Jiří Čulík, Dipl Mgmt. / The Open University Praha
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce
Jan Ficbauer / Pivovar Rebel
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce
Martin Hromádka / Pivovar Antoš ve Slaném
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce
Mgr. Šárka Vávrová / Pedagožka
Absolvent kurzu Pivovarnické a sladovnické práce