Kovy

Kovy jsou součástí přirozeného životního prostředí a proto kolují i v potravním řetězci. Některé jsou lidskému zdraví prospěšné (např. Na, K, Ca, Mg). Problematické jsou těžké kovy, které se řadí do skupiny cizorodých látek s možným toxickým účinkem. Mezi nejdůležitější z hlediska zdravotních dopadů patří olovo, kadmium, nikl, chrom a rtuť. S ohledem na jejich toxické působení platí pro povolenou koncentrace v potravinách velmi přísné limity, jejichž dodržování se sleduje. Kromě kontroly obsahu kovů v pivu, jsou prováděny kontroly surovin (chmel, slad, voda), meziproduktech (mlátu, mladině, použitých kvasnicích) a i dalších materiálech, které během výroby přijdou do styku s pivem (zejména křemelina, sanitační prostředky atd.).

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Vedoucí AZL Praha
RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D. 
+420 224 900 150
tomas.vrzal@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
+420 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz