Kovy

Kovy se vyskytují jako součást přirozeného životního prostředí a proto kolují i v potravním řetězci.  Některé jsou lidskému zdraví prospěšné (např. Na, K, Ca, Mg).

Problematické jsou těžké kovy , které se řadí do skupiny cizorodých látek s možným toxickým účinkem. Mezi nejdůležitější z hlediska zdravotních dopadů patří olovo, kadmium, nikl, chrom a rtuť.  Tyto látky se mohou vyskytovat i v pivovarských surovinách a pomocných látkách a částečně přejít do piva. S ohledem na jejich toxické působení platí pro povolenou úroveň jejich koncentrace v potravinách velmi přísné limity, jejichž dodržování se sleduje.

Kromě kontroly obsahu kovů v pivu, jsou prováděny kontroly surovin (chmel slad, voda) surovinách, meziproduktech (mlátu, mladině, použitých kvasnicích) a i dalších materiálech, které během výroby přijdou do styku s pivem (zejména křemelina, sanitační prostředky atd.).

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.


Analýzy se provádí v AZL Pivovarský ústav Praha.

vedoucí
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
Veronika Hriczová
tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155
sekret.azl@nullbeerresearch.cz