Slad a sladina

slad

  

Rozbory kvality sladu jsou základním předpokladem kontroly a řízení technologického procesu jak ve sladovně, tak i v pivovarské výrobě. Deklarace parametrů kvality sladu formou protokolu z nezávislé laboratoře bývá využíváno jako doklad plnění smluvních podmínek při obchodu se sladem.

Určují se kvalitativní parametry sladu jako jsou např. extrakt, relativní extrakt při 45 °C, Kolbachovo číslo, diastatická mohutnost, dosažitelný stupeň prokvašení, friabilita, obsah β-glukanů ve sladině atd. Dále se provádí i  analýzy požadované legislativou jako např. obsah mykotoxinů, rezidua pesticidů ........

 

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či v sekci Dokumenty ke stažení.

Většina  analýz se  provádí v AZL Sladařský ústav v Brně , některé v AZL v Pivovarském ústavu v Praze, případně na obou pracovištích.

AZL - Sladařský ústav v Brně
 
Základní analýzy ječmene a sladu (ZAJS)
Ing. Sylva Běláková, Ph.D. 
tel: +420 545 214 110 kl. 38
belakova@nullbeerresearch.cz
 
Základní suroviny a technologie (ZST)
Ing. Ivo Hartman, Ph.D. 
tel: +420 545 214 110 kl. 25
hartman@nullbeerresearch.cz
AZL Pivovarský ústav Praha
vedoucí
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
fax: +420 224 900 155
olsovska@beerres
AZL - Sladařský ústav v Brně
 
Sekretariát - příjem vzorků
Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
fax: +420 545 321 225
 
      
      
       
AZL Pivovarský ústav Praha
sekretariát – příjem vzorků
Veronika Hriczová
tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155
sekret.azl@nullbeerresearch.cz