Slad a sladina

zrna sladu, slad

Rozbory kvality sladu jsou základním předpokladem kontroly a řízení technologického procesu jak ve sladovně, tak i v pivovarské výrobě. Protokol o kvalitních parametrech sladu, vypracovaný nezávislou laboratoří, často slouží jako důkaz splnění smluvních podmínek při obchodování se sladem. Určují se kvalitativní parametry sladu jako jsou např. extrakt, relativní extrakt při 45 °C, Kolbachovo číslo, diastatická mohutnost, dosažitelný stupeň prokvašení, friabilita, obsah β-glukanů ve sladině atd. Dále se provádí i analýzy požadované legislativou jako např. obsah mykotoxinů, rezidua pesticidů ...

ANALÝZY:

 • mikrosladování
 • mechanický rozbor sladu (třídění, obsah nečistot, moučnatost, plísňové kontaminace)
 • složení sladu (obsah vody, beta-glukany, DMS, šťavelany, rezidua pesticidů)
 • identifikace odrůdy (stanovení odrůdy sladu metodou gelové elektroforézy)
 • extrakt (příprava sladiny, doba zcukření, extrakt speciálních sladů)
 • analýza sladiny (čirost sladiny, vůně, doba stékání, barva, viskozita, petosany, štavelany ve sladině)

 

 • aktivita amylolytických enzymů (diastatická mohutnost, aktivita alfa-amylasy)
 • aktivita ostatních enzymů (lipoxygenasy, beta-glukanasy)
 • cytolytické rozluštění (rozdíl extraktů, friabilita, modifikace a homogenita)
 • proteolytické rozluštění (celkový dusík, Kolbachovo číslo, rozpustné dusíkaté látky)
 • zkvasitelnost sladiny (fermentabilita, stupeň prokvašení)
 • gushing (v pivu, gushingový potenciál ječmene)...
Vedoucí AZL BRNO: Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. 
+420 773 742 141 | belakova@nullbeerresearch.cz

Sekretariát - příjem vzorků BRNO: Jana Vaňková
+420 545 214 110 | azlbrno@nullbeerresearch.cz 

Vedoucí AZL PRAHA: RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D. 
+420 771 282 877 | tomas.vrzal@nullbeerresearch.cz

Sekretariát – příjem vzorků PRAHA
+420 224 922 111 / 224 900 151 | azlpraha@nullbeerresearch.cz