Slad a sladina

slad

Rozbory kvality sladu jsou základním předpokladem kontroly a řízení technologického procesu jak ve sladovně, tak i v pivovarské výrobě. Deklarace parametrů kvality sladu formou protokolu z nezávislé laboratoře bývá využíváno jako doklad plnění smluvních podmínek při obchodu se sladem. Určují se kvalitativní parametry sladu jako jsou např. extrakt, relativní extrakt při 45 °C, Kolbachovo číslo, diastatická mohutnost, dosažitelný stupeň prokvašení, friabilita, obsah β-glukanů ve sladině atd. Dále se provádí i  analýzy požadované legislativou jako např. obsah mykotoxinů, rezidua pesticidů ........

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či v sekci Dokumenty ke stažení.

Vedoucí AZL Brno
Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. 
tel: +420 773 742 141
belakova@nullbeerresearch.cz

Sekretariát - příjem vzorků
Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
azlbrno@nullbeerresearch.cz 

 

 

Vedoucí AZL Praha
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
olsovska@nullbeerresearch.cz

Sekretariát – příjem vzorků
Veronika Švejkovská
tel: +420 224 922 111 / 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz