Vydavatelství VÚPS

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je oprávněn provozovat také vydavatelskou činnost. V rámci této aktivity vydává dvě periodika i neperiodické publikace jako jsou sborníky, odborné a odborně-populární knihy.

Vědecký recenzovaný online časopis Kvasný průmysl (eISSN 2570-8619) vychází jako samostatné periodikum v angličtině. Od ročníku 2015 je obsah indexovaný databází Web of Science (edice ESCI), dále je indexován v databázích CAS, CAB Abstracts, DOAJ.
Tato verze časopisu dostala novou podobu a redakční systém a najdete ji na adrese  www.kvasnyprumysl.eu.
Časopis je publikovaný v režimu otevřeného přístupu Platinum Open Access s licencí Creative Commons, můžete si stejně jako dosud i bez registrace zdarma číst, stahovat i šířit všechny příspěvky, které vás zajímají. Informace pro autory najdete zde.
Časopis je dále abstrahován v databázích: Chemical Abstracts, CAB Abstracts, AGRIS, BRI, VITIS, FSTA, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Česká národní bibliografie.

Tištěný časopis Kvasný (MK ČR E 4587, ISSN 2571-3868 (Print))  který je pokračováním historického časopisu Kvasný průmysl, vychází nyní v českém a slovenském jazyce. Je otevřený vůči širokému spektru témat, praxi, vědě a výzkumu, historii i osobnostem a událostem v oboru. Na tvorbě obsahu se podílí řada přispěvatelů, vítáme i náměty na zajímavé příspěvky a novinky od nových autorů. Naší vizí je rozvíjet časopis jako platformu pro spolupráci a sdílení zkušeností, pro komunikaci napříč oborem.
Odborné články publikované v časopise Kvasný průmysl od roku 1955 - 2019 jsou dostupné na stránkách archivu na www.kvasnyprumysl.cz.
Předplatné tištěného časopisu Kvasný můžete zakoupit v našem eshopu - ZDE (eshop.beerresearch.cz).

Přetisk příspěvků je dovolen pouze se souhlasem redakce, s citováním zdroje a se zachováním autorských práv. O souhlas redakce s přetiskem konkrétního příspěvku je třeba požádat elektronickou nebo písemnou formou. Pokud redakce s přetiskem souhlasí, přesně definuje, jakým způsobem bude příspěvek citován. Podmínkou je také zaslání předtiskového náhledu převzatého článku s uvedením požadované citace redakci Kvasného průmyslu ke schválení pro tisk.

Vydavatelství publikuje odborné i populárně-vědecké publikace, kde nejen odborníci, ale širší veřejnost může najít řadu zajímavých aktuálních informací o pivu a potravinách či historii jejich výroby u nás.
- Čtyřjazyčný pivovarsko-sladařský slovník.

šéfredaktorka časopisu Kvasný / neperiodické publikace

Ing. Tereza Šulcová

tel: +420 722 769 889

šéfredaktorka časopisu Kvasný Průmysl (online)

Ing. Lucie Kyselová, Ph.D.

tel: +420 773 152 086

distribuce časopisů a knih - Praha

Martina Hakenová

distribuce časopisů a knih - Brno

Yvona Baumgartnerová
tel: +420 545 578 703 / kl. 33