Vydavatelství VÚPS

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je oprávněn provozovat také vydavatelskou činnost. V rámci této aktivity vydává periodický online časopis i neperiodické publikace jako jsou sborníky, odborné a odborně-populární knihy. Celou nabídku publikací najdete v našem online obchodu.

KVASNÝ

Tištěný časopis KVASNÝ (vydáván do roku 2022)
(MK ČR E 4587, ISSN 2571-3868 (Print)) byl pokračováním historického časopisu Kvasný průmysl, vycházel v českém a slovenském jazyce.
Byl otevřený širokému spektru témat, praxi, vědě a výzkumu, historii i osobnostem a událostem v oboru.

Odborné články publikované v časopise Kvasný průmysl od roku 1955 - 2019 jsou dostupné na stránkách archivu: www.kvasnyprumysl.cz
Archiv časopisu Kvasný od roku 2019 - 2022.

KVASNÝ PRŮMYSL

Vědecký recenzovaný online časopis KVASNÝ PRŮMYSL (eISSN 2570-8619) vychází jako samostatné periodikum v angličtině.
Tato verze časopisu dostala novou podobu a redakční systém a najdete ji na adrese www.kvasnyprumysl.eu
Časopis je publikovaný v režimu otevřeného přístupu Platinum Open Access s licencí Creative Commons, můžete si stejně jako dosud i bez registrace zdarma číst, stahovat i šířit všechny příspěvky, které vás zajímají. Informace pro autory najdete zde. Časopis je indexován v řadě mezinárodních databázích, které zviditelňují časopis mezi odborníky na celém světě; jedná se o databáze Web of Science (ESCI), Agris, CAS, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO Discovery Service (EDS) a Hollis.

Od r. 2020 je Kvasný průmysl zařazen do Q4 v kategorii Food Science & Technologie

Archiv článků www.kvasnyprumysl.eu/archiv

NEPERIODICKÉ PUBLIKACE
Vydavatelství publikuje odborné i populárně-vědecké publikace, kde nejen odborníci, ale širší veřejnost může najít řadu zajímavých aktuálních informací o pivu a potravinách či historii jejich výroby u nás.


Přetisk příspěvků je dovolen pouze se souhlasem redakce, s citováním zdroje a se zachováním autorských práv. O souhlas redakce s přetiskem konkrétního příspěvku je třeba požádat elektronickou nebo písemnou formou. Pokud redakce s přetiskem souhlasí, přesně definuje, jakým způsobem bude příspěvek citován. Podmínkou je také zaslání předtiskového náhledu převzatého článku s uvedením požadované citace redakci Kvasného průmyslu ke schválení pro tisk.

neperiodické publikace / správa knihovny

Ing. Tereza Šulcová

+420 722 769 889

šéfredaktorka časopisu KVASNÝ PRŮMYSL (online)

Ing. Lucie Kyselová, Ph.D.

+420 773 152 086