Školení pro pivovary

foto prednaska na kurzu Brewing Academy I

Pořádáme školení a kurzy pro pivovary a sladovny, v nichž si jejich zaměstnanci ve vhodně zvolených výukových modulech mohou obnovit či získat nové znalosti potřebné pro pivovarskou a sladařskou praxi.

Odborný a časový rozsah kurzů je sestaven přímo na míru požadavkům průmyslového partnera.

Příklady realizovaných vzdělávacích modulů :

Brewing Academy I

určen pro pracovníky výroby se základními až středními znalostmi v pivovarsko – sladařském oboru (8 dní) - Suroviny pro výrobu piva; Výroba mladiny, kvašení, dokvašování (zrání piva), mikrobiologie v pivovaru; Filtrace, stáčení, stabilizace a skladování piva; Senzorické hodnocení piva; závěrečný test. Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.

Brewing Academy II

určen pro posluchače s  pokročilými znalostmi (10 dní) - Slad od A až do Z; Chmel od A až do Z; Pěnivost a přepěňování piva; Mikrobiologie v pivovaru; Jak správně porozumět výsledkům chemických analýz piva; Faktory ovlivňující senzorickou a koloidní stabilitu piva; Kvalita piva v on trade a off trade; Senzorická analýza piva pro pokročilé; Pivovarství u nás v kontextu s evropským vývojem, současnost českého pivovarství.

Metodika výuky školení - problem based learning (PBL)

Seminář je tvořen z teoretických přednášek, které posluchače seznámí se základy dané problematiky. Na tuto teoretickou část plynule navazuje projektové vyučování – problem based learning (PBL) – což je metoda, při které posluchači a přednášející (tutor) diskutují o zadaném problému.

Na rozdíl od jednostranného toku informací při klasických formách výuky, přednášející pouze řídí diskusi posluchačů, posluchači jsou sami vtahováni do řešení problému, příkladu a sami si doplňují informace nezbytné pro jeho řešení. Posluchači při výuce, která je organizována formou sezení, resp. posluchači řízené diskuse, rozvíjejí příklad na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností, bez jakéhokoliv výkladu, analyzují problém a formulují hypotézy, kterými by bylo možné problém vysvětlit nebo vyřešit. Na základě těchto informací si definují další otázky a nutné informace, které jsou nezbytné pro pochopení a vyřešení příkladu nebo problému.

Role přednášejícího během druhé části semináře je částečně spíše v usnadňování postupu, než ve vlastním předávání informací. Namísto podávání odpovědí tutor napomáhá vytvářet a řídit postup otázek, které dovedou posluchače k cíli. Metoda učením na příkladech je používána současně s tradičními postupy výuky - přednášky, semináře, demonstrace, praktická cvičení – např. senzorické hodnocení, várka apod. a slouží k jejich podpoře.

Posluchači učeni metodou PBL jsou lépe připraveni na obnovování a doplňování informací nejen v rámci samotného semináře, metoda PBL také cvičí schopnost komplexního pohledu a využívání informací z různých oborů.

Posluchači mají možnost cvičit následující schopnosti:
  • analyzovat a formulovat problém
  • dostatečně si osvojit znalosti
  • spolupracovat v týmu
  •  vést tým

 

Další  pořádané specializované semináře, kurzy jsou:

Mikrobiologické semináře, kurzy

Senzorické (degustační) semináře a zkouška