Knihovna - Brno

knihovna Brno

Součástí brněnského pracoviště VÚPS je Oborová knihovna pro ječmen a slad. Knihovní fond obsahuje především odborné monografie, periodika, metodiky a výzkumné zprávy. Elektronický katalog knihovny je veden v systému CLAVIUS.

On-line katalog knihovny - nabízí přístup k databázím knihovny (knihy, výzkumné zprávy apod.)

Hlavní aktivity
Hlavní činností knihovny je shromažďování a zpracování odborných informačních pramenů z oblasti sladařství, ječmenářství a příbuzných oborů a zpřístupnění těchto pramenů uživatelům.

Knihovní řád
Oborové knihovny pro ječmen a slad VÚPS je k dispozici v Dokumentech ke stažení.

Služby
Knihovna poskytuje pracovníkům VÚPS, sladoven a pivovarů, šlechtitelských organizací, studentům, učitelům a ostatním zájemcům následné knihovnické služby:

Všem zájemcům jsou též přístupné počítače a tiskárna, kterými je knihovna vybavena.

Vzhledem k omezené kapacitě knihovny, studovny je třeba návštěvu domluvit vždy předem.

Knihovna a studovna vznikly v rámci řešení projektu CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (Specialised Library of Applied Research in Agriculture) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Tento projekt s akronymem (SLARA) byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Statním rozpočtem ČR. Elektronické informační zdroje  (EIZ) jsou v knihovně, studovně dostupné právě díky projektu SLARA. Jejich představení naleznete v brožuře "Nebojte se EIZ", kterou stejně jako informační leták o projektu SLARA naleznete v části Projekt SLARA – knihovna Brno v Dokumentech ke stažení.

Aktuální ceny služeb jsou vyvěšeny v knihovně. Provozní hodiny pro veřejnost (po předchozí domluvě): pátek  9:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00

Kontakt
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. pracoviště Brno
Mostecká 7, 614 00 Brno
+420 545 214 110
vankova@nullbeerresearch.cz