Knihovna - Brno

knihovna Brno

Součástí brněnského pracoviště VÚPS je Oborová knihovna pro ječmen a slad.  Knihovna a studovna vznikly v rámci řešení projektu CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (Specialised Library of Applied Research in Agriculture) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Tento projekt s akronymem SLARA  byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Statním rozpočtem ČR.

Knihovní fond obsahuje především odborné monografie, periodika, metodiky a výzkumné zprávy.

Elektronický katalog knihovny je veden v systému CLAVIUS.

On-line katalog knihovny - nabízí přístup k databázím knihovny (knihy, výzkumné zprávy apod.)

Hlavní aktivity

Hlavní činností knihovny je shromažďování a zpracování odborných informačních pramenů z oblasti sladařství, ječmenářství a příbuzných oborů a zpřístupnění těchto pramenů uživatelům.

Knihovní řád Oborové knihovny pro ječmen a slad VÚPS je k dispozici v  Dokumentech ke stažení.

Služby

Knihovna poskytuje pracovníkům VÚPS, sladoven a pivovarů, šlechtitelských organizací, studentům, učitelům a ostatním zájemcům následné knihovnické služby:

Všem zájemcům jsou též přístupné počítače a tiskárna, kterými je knihovna vybavena.

Elektronické informační zdroje  (EIZ) jsou v knihovně, studovně   dostupné právě díky projektu SLARA. Jejich představení naleznete v brožuře "Nebojte se EIZ", kterou stejně jako informační leták o projektu SLARA naleznete v části Projekt SLARA – knihovna Brno v  Dokumentech ke stažení.

Aktuální ceny služeb jsou vyvěšeny v knihovně.

Provozní hodiny pro veřejnost:  pátek  9:00 – 12:00,  12:30 – 15:00

Vzhledem k omezené kapacitě knihovny, studovny je však třeba návštěvu domluvit vždy předem na tel. čísle: +420 545 214 110.

Kontakt:

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. pracoviště Brno
Mostecká 7
614 00 Brno
tel.: +420 545 214 110