Voda

voda

Varní voda musí kromě hygienických předpisů splňovat kvalitativní parametry z hlediska vhodnosti jejího využití pro přípravu daného typu piva. Provádíme soubor analýz parametrů vody, které jsou důležité pro varní či kvasné procesy jako jsou např. alkalita, tvrdost, obsah aniontů či kationtů.

ANALÝZY VODY:

  • posouzení varní vody (alkalita, tvrdost, dusičnany...)
  • stanovení Fe, Mn, Ca, Mg, Na, K
  • alkalita zbytková

 

 

  • chloridy v pitné vodě
  • amonné inoty, amoniak ve vodě
  • sírany, dusitany

Vedoucí AZL Praha
RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D. 
+420 771 282 877
tomas.vrzal@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
+420 224 900 151 | azlpraha@nullbeerresearch.cz