Knihovna - Praha

knihovna Praha

Knihovna Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. v Praze je úzce specializovaná technická knihovna pro potřeby pivovarského a sladařského oboru.

Pražská knihovna má stejně dlouhou tradici jako výzkumný ústav, který byl založen pod názvem Výzkumný ústav pro průmysl pivovarský v Praze na podzim roku 1887. Od července roku 1937 sídlí v Pivovarském domě v Lípové ulici 511/15 v Praze 2.

Odborná literatura z oboru pivovarství a sladařství, kterou knihovna shromažďuje a archivuje, zahrnuje některé unikátní, jinde v ČR nedostupné zdroje informací (EBC Proceedings, Proc. IBD Asia Pacific Section, některé odborné časopisy). Knihovna ve svých fondech uchovává také mnoho historických publikací (např. první odborný pivovarský časopis Kvas, který začal vycházet v roce 1873 a Pivovarské listy z let 1901-1919). Knihovní fond obsahuje cca 3 000 knihovních jednotek, normy a závěrečné zprávy.

Fondy knihovny v Praze v současné době  však nejsou veřejně přístupné, knihovna funguje pouze pro zaměstnance ústavu. Ve vyjímečných případech lze fondů využít na základě individuální dohody. 

Knihovna sídlí  na adrese: Lípová 511/15, Praha 2 v budově Pivovarského domu

Sigla knihovny:    ABC065.

informace :
Ing. Tereza Šulcová
sulcova@nullbeerresearch.cz

 Časopisy (tištěné, online)

Periodika zaměřená na potravinářství, nápojový průmysl se zvláštním zřetelem na pivovarství a sladařství:
Brewer and Distiller International Magazine
Brewing Science  (dříve Mschr.  Brauwissenschaft )