Vzdělávání

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský věnuje pozornost i oblasti vzdělávání, zvyšování odborných znalostí.

Jednotlivé vzdělávací programy zajišťují kvalifikovaní lektoři, kteří mají komplexní teoretické znalosti a praktické zkušenosti.

Některé  z programů jsou určeny pro pracovníky  z oboru ( laboratorní praxe, mikrobiologická školení), ale řada je použitelná i pro laickou veřejnost (degustační - senzorické semináře, rekvalifikační kurzy).

Vzdělávací programy jsou postupně doplňovány v souladu s požadavky praxe a dle vývoje vědecko-technického poznání.

Kurzy probíhají v moderních prostorách, k dispozici je odpovídající zázemí včetně laboratoří a minipivovarů.

Rekvalifikační kurzy Pivovarské a sladovnické práce a Sanitační technik nápojových cest jsou kurzy akreditované MŠMT.

Degustační kurzy a zkoušky se jsou určeny pracovníkům v pivovarství, v kontrole kvality potravin, odborným pracovníkům  škol, ale jsou přístupné i těm, kteří se o pivo, nápoje a potraviny zajímají jenom jako laici.

Mikrobiologické semináře, kurzy se pořádají zejména pro pracovníky provozních mikrobiologických laboratoří.

Školení pro pivovary - VÚPS pořádá školení a kurzy pro pivovary a sladovny, v nichž si jejich zaměstnanci ve vhodně zvolených výukových modulech mohou obnovit či získat nové znalosti potřebné pro pivovarskou a sladařskou praxi.

Ústav organizuje či se podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů zejména z oblasti pivovarství a sladařství a to nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.

vedoucí programů vzdělávání a inovací

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
tel. 736 218 250