Produkty, služby, pronájmy

Komerční služby nevýzkumné povahy poskytuje VÚPS, servis a služby s.r.o.  jako dceřinná společnost Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který některé z těchto aktivit podporuje a garantuje po odborné stránce.

Nabízíme:

  • Pivovarské kvasnice
  • Poradenství  v oblasti technologií v pivovarství a sladařství, legislativy.
  • Vydavatelská činnost - tištěný časopis Kvasný, odborný recenzovaný online časopis Kvasný průmysl a řadu neperiodických publikací jako jsou sborníky, odborné a odborně-populární knihy (Senzorická analýza piva, Pivovarský a sladařský slovník - čtyřjazyčný).
  • Nabízíme zařízení pro objektivní stanovení staré chuti piva. Metoda, která vám pomůže odhalit nežádoucí výsledky stupně stárnutí piva. Vývoj staré chuti je urychlován špatným skladováním piva, při transportu piva k zákazníkovi. Senzorické stárnutí piva je způsobeno nevratnými chemickými procesy projevujícími se nepříznivou změnou díky vývinu staré chutě a vůně. Pochod senzorického stárnutí piva prozatím zastavit neumíme, ale můžeme vám pomoci s jeho detekováním.
  • Organizace soutěží jako je České pivo nebo Cerevisia Specialis - Pivní speciál roku
  • Pronájem prostor - zasedací místnost, senzorické laboratoře s kompletním zázemím, kde se organizují spotřebitelské testy pro hodnocení.