Výzkumné senzorické centrum v Praze – prohlídka

Senzorická laboratoř Senzorického výzkumného centra v Praze

 

Analytická laboratoř Senzorického výzkumného centra v Praze