Základní údaje a kontakty společnosti
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Logo VÚPS, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je organizace zabývající se zejména výzkumem, vývojem inovacemi a šířením znalostí, která naplňuje definici organizace pro výzkum a šíření znalostí
dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).

Údaje společnosti:

Název: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Sídlo: Lípová 511/15, 120 00  Praha 2
IČ: 60193697
DIČ: CZ60193697
Bankovní účet: 3605021/0100
IBAN CZ73 0100 0000 4372 5696 0277
Registrace: OR MS v Praze, oddíl B, vložka 2383

Kontakty:

ředitel | prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
+420 224 900 110
+420 728 609 118
branyik@nullbeerresearch.cz
tajemník představenstva | Ing. Věra Hönigová
+ 420 224 900 143
+420 602 200 918
honigova@nullbeerresearch.cz
manažer pro výzkum | RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
+420 224 900 130
+420 607 690 169
matoulkova@nullbeerresearch.cz
finanční manažer | Ing. Martin Likler
+420 224 900 140 likler@nullbeerresearch.cz
vědecký tajemník | Ing. Alexandr Mikyška, Ph.D.
+420 224 900 160
+420 224 923 915
mikyska@nullbeerresearch.cz
vedoucí AZL Praha | RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D. +420 224 900 150
+420 771 282 877
vrzal@nullbeerresearch.cz
vedoucí AZL Brno | Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. +420  773 742 141 belakova@nullbeerresearch.cz
specialista pro VaV a obchodní aktivity |
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D.
+420 224 900 180
+420 724 597 135
olsovska@nullbeerresearch.cz
mikrobiologické oddělení | Ing. Petra Kubizniaková +420  224 900 132 kubizniakova@nullbeerresearch.cz
programy vzdělávání a inovací | Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. +420 224 900 126
+420 736 218 250
fiala@nullbeerresearch.cz
asistentka ředitele VÚPS | MgA. Jitka Tůmová +420 224 900 100
+420 224 900 111
jitka.tumova@nullbeerresearch.cz