Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky

testovani piva

Senzoricky aktivní látky  jsou sloučeniny, které ovlivňují, ať už kladně nebo záporně, vůni a chuť piva. Patří sem zejména estery (např. ethylacetát, isoamylacetát aj.), vyšší alkoholy (ethylhexanol, furfurylalkohol), sirné  sloučeniny (dimethylsulfid), vicinální diketony (diacetyl, pentandiol) a některé další aldehydy a ketony (např. acetaldehyd, 2- a 3-methylbutanal, trans-2-nonenal). Pocházejí buďto ze surovin, nebo se mohou vyvíjet v průběhu technologického procesu (při chmelovaru nebo při kvašení). Jejich stanovení se dnes považuje za standardní součást rozboru piva.
Mezi zdravotně významné látky, které se vyskytují v pivu, patří např. vitaminy skupiny B, vitamin E  či polyfenoly.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Většina zde uvedených analýz se  provádí v Analytické zkušební laboratoři v Pivovarském ústavu v Praze, některé v Analytické zkušební laboratoři  Sladařský ústav v Brně, několik z nich pak lze objednat na obou pracovištích.

Vedoucí AZL Praha
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
olsovska@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
Veronika Švejkovská
tel: +420 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz

Vedoucí AZL Brno
Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. 
tel: +420 773 742 141
belakova@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
azlbrno@nullbeerresearch.cz