Senzorická laboratoř - pronájem

degustacni_laborator, senzoricka_laborator, laboratory,

Vybavení laboratoře umožňuje provádět senzorická hodnocení nejen nápojů, ale prakticky všech potravin. Laboratoř je možné si pronajmout k testování vlastních výrobků, případně pro nejrůznější spotřebitelské testy.

V prostorách laboratoře, jejíž součástí je i zasedací místnost s audiovizuální technikou, lze pořádat rovněž různé semináře a školení týkající se senzorického hodnocení potravin. 

Nabízíme odborné srovnávací, spotřebitelské testy potravinářských výrobků.
- sledování a optimalizace kvality produktu, jak bude produkt přijímán zákazníky
- testování najde své využití při vývoji nových produktů (např. srovnávání s konkurencí - konzumentské a akceptační testy)
- zlepšování výrobků a technologických postupů
- stanovení doby minimální trvanlivosti a monitoringu změn během skladování

Senzorická laboratoř je vybavená v souladu s požadavky normy ČSN ISO 8589, nachází se v Pivovarském domě, Lípová č. 15, Praha 2.

Informace o pronájmu:
RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D.
+420 224 900 150

Vybavení senzorické laboratoře:

Senzorická zkušebna (degustační místnost), dvě přípravny vzorků - pro nápoje a pro potraviny (studené, vařené, pečené ...), zasedací místnost s videotechnikou. Přípravny vzorků jsou vybavené veškerou technikou nezbytnou pro přípravu nápojů i širokého spektra potravin, jeho definované vzorkování a transport k boxům hodnotitelů.

Klimatizovaná senzorická zkušebna (degustační místnost): 12 speciálních degustačních boxů s přívodem vody, výlevkou, samostatným osvětlením s vybranými světelnými zdroji zajišťujícími kvalitní barevné podání, a zvláštním sklopným speciálním světelným LED (RGB) panelem pro barevné nasvětlení i prosvětlení. V každém boxu je signalizační zařízení pro obsluhu, počítač typu all-in-one  pro přímý záznam údajů senzorických hodnotitelů a přenos dat ke zpracování pomocí speciálního SW a WiFi sítě. Je zajištěn přívod čistého vzduchu a aktivní odtah pachů. Bezbariérové uspořádání senzorické laboratoře, sociální zařízení a jeden speciálně přizpůsobený degustační box umožňují i zapojení tělesně postiženého hodnotitele do práce panelu.

Ukázky vybavení - viz fotogalerie