VÚPS a.s. > Kontakty VUPS, a.s.
    

Základní údaje a kontakty společnosti

       

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

VÚPS, a.s. - logo

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je organizace zabývající se zejména výzkumem, vývojem inovacemi a šířením znalostí, která naplňuje definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).

Údaje společnosti:

Název:         Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Sídlo:           Lípová 511/15, 120 00  Praha 2
IČ:             60193697
DIČ:             CZ60193697
Registrace: OR MS v Praze, oddíl B, vložka 2383

Kontakty

funkce / jméno    telefon    e-mail
ředitel
prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
+420 224 900 110,
mobil: +728 609 118
branyik@nullbeerresearch.cz
tajemník představenstva VÚPS, a.s.
Ing. Věra Hönigová
+ 420 224 900 143
mobil: + 420 602 200 918
honigova@nullbeerresearch.cz
manažer  pro výzkum
RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
+420 224 900 130
mobil: +420 607 690 169
matoulkova@nullbeerresearch.cz
finanční manažer:
Ing. Martin Likler
+420 224 900 140 likler@nullbeerresearch.cz
vědecký tajemník
Ing. Alexandr Mikyška
+420 224 900 160
+420 224 923 915
mikyska@nullbeerresearch.cz
manažer rozvojových projektů
RNDr. Miroslav Dienstbier
+420 224 900 180
mobil: +420 602 384 730
dienstbier@nullbeerresearch.cz
vedoucí AZL Praha
RNDr. Jana Olšovská, PhD.
+420 224 900 150
+420 224 922 111
olsovska@nullbeerresearch.cz
vedoucí AZL Brno
Ing. Vratislav Psota, CSc.
+420  545 214 110 kl. 27 psota@nullbeerresearch.cz
technologické odděl.  Praha
Ing. Martin Slabý
+420 224 900 170 slaby@nullbeerresearch.cz
mikrobiologické oddělení
Ing. Petra Kubizniaková
+420  224 900 132 kubizniakova@nullbeerresearch.cz
programy vzdělávání a inovací
Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
+420 224 900 126 fiala@nullbeerresearch.cz
asistentka ředitele VÚPS
MgA. Jitka Tůmová
+420 224 900 100,  111
mobil: +420 602 395 145
jitka.tumova@nullbeerresearch.cz