Základní údaje a kontakty společnosti
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je organizace zabývající se zejména výzkumem, vývojem inovacemi a šířením znalostí, která naplňuje definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C/198/01).

Údaje společnosti:

Název: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Sídlo: Lípová 511/15, 120 00  Praha 2
IČ: 60193697
DIČ: CZ60193697
Bankovní účet: 3605021/0100
Registrace: OR MS v Praze, oddíl B, vložka 2383

Kontakty:

funkce / jméno    telefon    e-mail
ředitel: prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
+420 224 900 110
+420 728 609 118
branyik@nullbeerresearch.cz
tajemník představenstva: Ing. Věra Hönigová
+ 420 224 900 143
+420 602 200 918
honigova@nullbeerresearch.cz
manažer pro výzkum: RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
+420 224 900 130
+420 607 690 169
matoulkova@nullbeerresearch.cz
finanční manažer: Ing. Martin Likler
+420 224 900 140 likler@nullbeerresearch.cz
vědecký tajemník: Ing. Alexandr Mikyška, Ph.D.
+420 224 900 160
+420 224 923 915
mikyska@nullbeerresearch.cz
vedoucí AZL Praha: RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. +420 224 900 150
+420 224 922 111
olsovska@nullbeerresearch.cz
vedoucí AZL Brno: Ing. Vratislav Psota, CSc. +420  545 214 110 / kl. 27 psota@nullbeerresearch.cz
technologické oddělení Praha: Ing. Martin Slabý +420 224 900 170 slaby@nullbeerresearch.cz
mikrobiologické oddělení: Ing. Petra Kubizniaková +420  224 900 132 kubizniakova@nullbeerresearch.cz
programy vzdělávání a inovací: Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. +420 224 900 126
+420 736 218 250
fiala@nullbeerresearch.cz
asistentka ředitele VÚPS: MgA. Jitka Tůmová +420 224 900 100
+420 224 900 111
jitka.tumova@nullbeerresearch.cz