Mykotoxiny

mykotoxins

Mykotoxiny  jsou toxické sekundární metabolity mikroskopických hub s různým biologickým účinkem: mutagenní, karcinogenní, teratogenní, estrogenové, hemoragické, neurotoxické, cytotoxické, nefrotoxické a hepatotoxické.

Vzhledem k rozličným toxickým účinkům, tepelné odolnosti a ke kolísavému výskytu těchto přirozených mykotoxinů, představují značné riziko pro zdraví lidí a zvířat. Nejdůležitějšími mykotoxiny jsou aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxin A, patulin, fumonisiny B1, B2, B3, citrinin, deoxynivalenol (DON), zearalenon, sterigmatocystin a T-2 toxin.

Obsah mykotoxinů je stanovován pomocí moderních instrumentálních metod UPLC/FLR/PDA a HPLC/MS/MS.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Vedoucí AZL Brno

Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. 
tel: +420 773 742 141
sekretariát – příjem vzorků

Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
azlbrno@nullbeerresearch.cz