Mykotoxiny

mykotoxins

Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity mikroskopických hub. Mají široké sketrum toxických účinků: mutagenní, karcinogenní, hemoragické, neurotoxické. Vzhledem k rozličným toxickým účinkům, tepelné odolnosti a ke kolísavému výskytu těchto přirozených mykotoxinů, představují značné riziko pro zdraví lidí a zvířat.
Nejdůležitějšími mykotoxiny jsou aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxin A, patulin, fumonisiny B1, B2, B3, citrinin, deoxynivalenol (DON), zearalenon, sterigmatocystin a T-2 toxin. Obsah mykotoxinů je stanovován pomocí moderních instrumentálních metod UPLC/FLR/PDA a HPLC/MS/MS.

Vlastníme osvědčení pro GMP+ na stanovení aflatoxinu B1 v krmných materiálech (krmné směsi a doplňkové krmivo).

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či v dokumentu v sekci Dokumenty ke stažení.

Vedoucí AZL Brno

Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. 
+420 773 742 141
Sekretariát – příjem vzorků

Jana Vaňková
+420 545 214 110
azlbrno@nullbeerresearch.cz