VÚPS a.s. > Produkty, služby, pronájmy > Pivovarské kvasnice

Pivovarské kvasnice

Jednou z aktivit Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského je i prodej kvasnic pro pivovary a minipivovary v ČR a v zahraničí.

Kromě kmenů používaných pro výrobu u nás tradičních druhů piv je v nabídce ústavu i celá řada dalších kmenů (pro piva např. různých typů Ale, Bock, Dopplebock, Saison ....). Tyto mohou být zajímavé zejména pro malé pivovary a minipivovary, kterým dovolí rozšířit jejich výrobní sortiment.

Aktuální přehled standardně dodávaných kmenů pivovarských kvasnic je uveden v informačním letáku "Kmeny pivovarských kvasinek-nabídka" v sekci Dokumenty ke stažení   či zde:  VÚPS_nabídka kmenů pivovarských kvasnic 2020

Standardně se kvasnice dodávají ve třech formách:

  1. čistá kvasničná kultura ve formě šikmého agaru
  2. čistá kvasničná kultura ve formě rozkvašené mladiny
  3. lisované kvasnice kmen RIBM95 a RIBM2

Spolu s kvasničným kmenem je dodáván i certifikát o mikroskopické čistotě kvasinek  a jejich taxonomickém zařazení. Na vyžádání je dodáváno i prohlášení o původu, případně fytocertifikát Ministerstva zemědělství ČR.

Informace - objednávky pro dodávky kvasnic:
 
  •  ve formě I – II (tj. šikmý agar, rozkvašená mladina)
 Věra Čabrádková Ing. Petra Kubizniaková
 tel.: +420 224 900 152 tel. + 420 224 900 132
fax + 420 224 920 618  
 cabradkova@nullbeerresearch.cz kubizniakova@nullbeerresearch.cz
  • ve formě III  (tj. lisované kvasnice)
 Dana Pražáková
 tel.:    +420 224 900 162
mob.: +420 727 892 765
 prazakova@nullbeerresearch.cz

Popis jednotlivých forem dodávek kvasničných kultur

I. Dodávka čisté kvasničné kultury ve formě šikmého agaru

Pro aplikaci do provozních podmínek je nezbytná dobře zavedená mikrobiologická laboratoř a propagační stanice.

kvasnice-šikmý agar Skladovací a přepravní podmínky
Pokud jsou zkumavky s kvasničnou kulturou uchovávány v chladu (1 - 4 °C) je trvanlivost cca. 3 měsíce. Po této době musí být přeočkovány.
Při přepravě je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem ke křehkosti skleněné zkumavky (možnost rozbití)  nutnosti kontroly  teploty, která by neměla překročit dlouhodobě 20 °C. Doba přepravy by měla být minimalizována (max. 24 hodin).

Termín dodání
Příslušný kmen kvasnic musí být objednán minimálně 2 týdny před termínem dodávky.  Na základě požadavku zákazníka může být připraven libovolný kvasničný kmen kvasnic (dle sbírky VÚPS).

 

II. Dodávka čisté kvasničné kultury ve formě rozkvašené mladiny

Pro aplikaci do provozu vyžaduje dobře zavedenou propagační stanici (není nutná mikrobiologická laboratoř). Z hlediska problematického dlouhodobého způsobu uchovávání a způsobu přepravy se jedná především o tuzemské odběratele.

rozkvašená mladinaSkladovací a přepravní podmínky Skladovací podmínky této formy dodávky kvasničných kultur jsou velmi náročné. Teplota musí být udržována v rozmezí 3 - 5 °C a doba skladování se pohybuje řádově v jednotkách hodin.

Zajištění přepravy je rovněž velmi náročné, neboť se jedná o tekuté médium, uložené ve skleněné baňce. Tomu musí odpovídat i požadavky na přepravu. Doprava u této formy dodávky není zajišťována.

Termín dodání
Rozkvašenou mladinu je nutno objednat min. 3 týdny před termínem dodávky. Termín odběru musí být stanoven přesně na určitý den, pozdní odběr rozkvašené mladiny není možný (viz skladovací podmínky). Cena rozkvašené mladiny je účtována i v případě, že nebyla odebrána. Odběr musí být proveden osobně.

 

III. Dodávka speciálně lisovaných kvasnic kmen RIBM95 a RIBM2

Lisované kvasnice (o sušině 30 %) se dodávají standardně  v 1 kg baleních.

Na přání zákazníka však rozvažujeme libovolné množství.

 

lisované kvasniceSkladovací a přepravní podmínky

Není-li možno nasadit kvasnice bezprostředně po dodání, lze je uchovávat v chladícím boxu při teplotě 2 - 5 °C po dobu sedmi dnů.
Kvasnice jsou dopravovány v 1 kg baleních. Při přepravě je nutno zabezpečit optimální teplotní podmínky v tepelně izolovaném obalu. Přepravu je nutno zabezpečit do 72 hodin. Poté je nutno kvasnice uložit do chladícího boxu.

Termín dodání
Kvasničný kmen RIBM95  je v případě jednotlivých dodávek nutno objednat min. 3 týdny před termínem dodávky.

Kmen RIBM 2 bude k dispozici v každém prvním týdnu v měsíci (předpokládaný začátek jeho prodeje je od 7/2020).

Objednávku zasílejte nejpozději do 15. dne v předešlém měsíci, na základě kapacity a celkových poptávek Vám ji rádi potvrdíme.