Sladařské technologie | Brno

experimentalni sladovna

Rozbory, testy a zkoušky provádí - Sladařský ústav Brno:
  • Mikrosladovací zkoušky v laboratorní sladovně s cílem stanovení optimálního postupu máčení, klíčení a hvozdění
  • Technologický audit výroby zaměřený na dosažení požadovaných kvalitativních parametrů
  • Spolupráce při inovacích  technologických celků a jejich uvádění do provozu
  • Provozní měření ve sladovnách (máčení, klíčení, hvozdění)
  • Vyhodnocení kvality a stupně poškození zrna ječmene na základě rozboru dle norem nebo speciálních požadavků zákazníků
  • Hodnocení kvality mletí včetně vydání doporučení na seřízení šrotovníků a laboratorních mlýnků

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Ing. Rastislav Boško
+420 545 214 110 (kl. 20)
bosko@nullbeerresearch.cz