Základní informace

Výzkumný ústav
pivovarský a sladařský, a.s.

Hlavní náplní je výzkum, vývoj, inovace a šíření znalostí v oblasti potravinářství se zvláštním zřetelem na pivovarství a sladařství. Jedná se o akciovou společnost, která svou činností a stanovami zcela  naplňuje  definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí. Více informací .... →

 

VÚPS, servis a služby s.r.o.

 

Jedná se o dceřinou společnost Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., zabezpečuje komerční činnosti nevýzkumné povahy. Prodej kvasnic, vydavatelská činnost, semináře, poradenství atd. Více informací .... →

Obě společnosti sídlí  na  obchodní adrese: 
Lípová 511/15
120 00   Praha 2
s identickou informační e-mailovou adresou:  info@nullbeerresearch.cz

Pracoviště společností jsou na dvou místech:

  • PRAHA -  Pivovarský ústav Praha
    Lípová 511/15, 120 00  Praha 2
    +420 224 900 111

 

  • BRNO -  Sladařský ústav Brno
    Mostecká 7, 614 00 Brno
    +420 545 214 110