Základní informace

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) je jediný výzkumný ústav v České republice, který se od druhé poloviny 19. století soustavně věnuje pivovarsko-sladařské problematice. Hlavním cílem ústavu je výzkum, vývoj, získávání nových poznatků z této oblasti a napomáhaní jejich transferu do výrobní praxe. Další činností jsou komerční práce, jako je provádění analýz surovin a finálních výrobků, prodej pivovarských kvasnic a šíření znalostí mezi odbornou i laickou veřejnost.

Výzkumný ústav
pivovarský a sladařský, a.s.

Výzkum, vývoj, inovace a šíření znalostí v oblasti potravinářství se zvláštním zřetelem na pivovarství a sladařství je hlavní náplní. Více informací .... →

 

VÚPS, servis a služby s.r.o.

Jedná se o dceřinou společnost Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., zabezpečuje komerční činnosti nevýzkumné povahy. Prodej kvasnic, vydavatelská činnost, poradenství atd.  Více informací .... →

Obě společnosti sídlí  na  obchodní adrese: 
Lípová 511/15
120 00   Praha 2
s identickou informační e-mailovou adresou:  info@nullbeerresearch.cz

Pracoviště VÚPS, a.s. jsou na dvou místech:

  • PRAHA -  Pivovarský ústav Praha
    Lípová 511/15, 120 00  Praha 2
    +420 224 900 111

 

  • BRNO -  Sladařský ústav Brno
    Mostecká 971/7, 614 00 Brno
    +420 545 214 110