Základní informace

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. / IČO 60193697

Hlavní náplní je výzkum, vývoj, inovace a šíření znalostí v oblasti potravinářství se zvláštním zřetelem na pivovarství a sladařství. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. je akciovou společností.  Svou činností a stanovami zcela  naplňuje  definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí jak jsou  stanoveny předpisy Evropské unie (nařízení Komise EU č. 651/2014, čl. 2 bod 83).

 

logo společnosti VÚPS servis a služby, s.r.o.    VÚPS, servis a služby s.r.o. / IČO 06585892

    VÚPS, servis a služby s.r.o. je dceřinou společností Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., která zabezpečuje komerční činnosti nevýzkumné povahy.
      
Obě společnosti sídlí  na  obchodní adrese: 
Lípová 511/15
120 00   Praha 2
s identickou informační e-mailovou adresou:  info@nullbeerresearch.cz

Pracoviště společností jsou na dvou místech:

  • Praha   -  Pivovarský ústav Praha
    Lípová 511/15, 120 00  Praha 2
    +420 224 900 111
  • Brno    -  Sladařský ústav Brno
    Mostecká 7, 614 00 Brno
    +420 545 214 110