Degustační kurzy a zkoušky

Senzorika-prednaska

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je expertním pracovištěm v otázce senzoriky piva a je pořadatelem senzorických (degustačních) seminářů a zkoušek (Senzorický  seminář I - Senzorika piva, Senzorický  seminář II - Pokračovací kurz, Degustační trénink a Senzorická zkouška  pro pivovarské hodnotitele.)
Zkoušky i semináře vycházejí z normy ČSN ISO 8586 „Senzorická analýza – obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů“ a z analytiky EBC, kapitoly „Senzorická analýza – výběr a výcvik posuzovatelů“. 

Kurzy  - semináře jsou určeny pracovníkům v pivovarství, v kontrole kvality potravin, odborným pracovníkům  škol, ale jsou přístupné i těm, kteří se o pivo, nápoje a potraviny zajímají jenom jako laici. Pro milovníky piva může být absolvování semináře zážitkem, který jim pochopí hlouběji poznat, co vše je skryto v našem národním nápoji.

Jak se přihlásit:

Přihlášky  na senzorické semináře a  zkoušky naleznete v  Dokumentech ke stažení. Pokud máte o kurz či zkoušku zájem, stáhněte si  příslušnou přihlášku a vyplněnou ji odešlete e-mailem nebo poštou. Na jejím základě vám bude zaslána zálohová faktura.  Po jejím zaplacení obdržíte následně  potvrzení o platbě a tím registraci spolu s případnými podrobnějšími informacemi týkajícími se dané akce.

Místo konání:   budova VÚPS a.s.,   Lípová  15,  120 00 Praha 2
Maximální počet účastníků v jednom kurzu je omezen na 12 osob.
Termíny pořádání jsou vyhlašovány v aktualitách.
(Semináře a zkoušky jsou pořádány několikrát do roka.  Jejich počet závisí na celkovém zájmu o tyto akce.)
Ceny platné od 1.1. 2021
Níže uvedené ceny jsou pro účast 1 osoby, s DPH 21%,
v případě hromadné objednávky pro více jak 10 osob, je možné sjednat termín podle dohody a uplatnit 10% množstevní slevu
(hromadnou objednávkou se rozumí, když jeden zájemce objedná na své jméno a svůj účet seminář pro 10 a více osob, a to vše na  jednu fakturu (daňový doklad) vystavenou na objednatele  - nelze požadovat po poskytovateli samostatné faktury na jednotlivé osoby).

 

  • Senzorický seminář  I - Senzorika piva                   3.703,- Kč
  • Senzorický seminář II - Pokračovací kurz              1.797,- Kč
  • Degustační trénink                                                      1.440,- Kč
  • Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele    5.481,- Kč

Odborné dotazy:

RNDr. Jana Olšovská, Ph.D.
tel. +420 224 900 150

Kontaktní osoba pro přihlášení:

Eva Kormošová
tel.  +420 224 900 151

Senzorický  seminář I - Senzorika piva

V teoretické části senzorického semináře si zájemci osvojí nebo rozšíří znalosti v oblasti senzoriky piva. Seznámí se s původem některých chutí a vůní, s technickými podmínkami degustace piva, senzorickými testy.  V praktické části si sami různé senzorické testy vyzkouší a  naučí se rozpoznávat základní pivovarské chutě a vůně.

Senzorický  seminář je jednodenní, trvá asi 7 hod. Program semináře je k prohlédnutí či stažení - zde.

Senzorický  seminář II - Pokračovací kurz

Senzorická paměť má trvání 2-3 měsíce. Pokud degustátoři nejsou pravidelně trénováni, rychle zapomínají senzorické vjemy. Proto jsme pro ty, kteří již v minulosti senzorický seminář absolvovali, připravili nový kurz, kde si lze zopakovat, prohloubit a rozšířit praktické poznávací schopnosti v oblasti senzoriky piva. Zájemci si mohou vyzkoušet své dovednosti v nově otevřené Senzorické laboratoři, která je vybavená v souladu s požadavky normy ČSN ISO 8589.

Senzorický  seminář je 1/2 denní. Program semináře je k prohlédnutí či stažení - zde.

Degustační trénink

Trénink je složen pouze z praktických cvičení, které degustátor potřebuje ve své praxi! Program: 20 chutí a vůní, trojúhelníkový a pořadový test na:plnost, hořkost, rozeznání cizí chuti. Na závěr si degustátor sestaví senzorický profil neznámého vzorku piva. Kurz je určen všem, kdo v minulosti navštívili náš Senzorický seminář I a má základní dovednosti v senzorickém posuzování.

Program degustačního tréninku je k prohlédnutí či stažení - zde.

Senzorická zkouška  pro pivovarské hodnotitele

Jestliže si chce zájemce ověřit své senzorické (degustační) schopnosti, může se přihlásit na senzorickou zkoušku. Pokud tuto zkoušku úspěšně absolvuje, obdrží od VÚPS  osvědčení  "Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva"  o způsobilosti provádět senzorické hodnocení piva.
Senzorická zkouška je jednodenní, trvá asi 6 hod.
Náplň zkoušky je k prohlédnutí či ke stažení - zde.
Zájemcům o Senzorickou zkoušku pro pivovarské hodnotitele, kteří nemají v senzorickém posuzování piva  praxi, doporučujeme zúčastnit se před ní  výše uvedených senzorických seminářů.

 

Doporučená literatura pro semináře:

Olšovská J. a kol.: Senzorická analýza piva, VÚPS Praha 2017, ISBN 978-80-86576-74-9.
Knihu si lze objednat v našem obchodě - eshop.beerresearch.cz nebo koupit přímo na semináři (cena pro účastníky kurzu je 300 Kč).