Cizorodé látky

zařízení UHPLC

Cizorodé látky v potravinách jsou  všechny látky, jež nejsou přirozenou součástí potraviny. Dělí se do tří skupin: kontaminanty, potravinová aditiva a sekundární cizorodé látky.

Povolené koncentrace některých cizorodých látek v nápojích jsou legislativně limitovány příslušnými vyhláškami k zákonu „O potravinách a tabákových výrobcích“ č. 110/1997 Sb. v aktuálním znění. Výběr sledovaných cizorodých látek vyplývá také z metodických doporučení ČSPC, která jsou odvozené z požadavků kompendií JECFA (údaje PTWI a PMTDI) zapracované do zrušené V 305/04 Sb. (původně V 53/02 Sb. v.z. 233/02 Sb.).

Výrobce musí prokazovat zdravotní nezávadnost svého výrobku, tedy že jeho výrobek nepřekračuje definované maximální přípustné hodnoty cizorodých látek.


VÚPS nabízí soubor metod, který obsahuje všechny povinné a doporučené analýzy:

  • Těžké kovy Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb,Sn, Zn, As
  • Celkové těkavé N-nitrosaminy
  • ATNC
  • Estery kyseliny ftalové
  • Alifatické chlorované uhlovodíky
  • Polychlorované bifenyly (PCB) - jednotlivé kongenery
  • Dusičnany v kapalných vzorcích včetně přípravy vzorku
  • Aromatické uhlovodíky (PAU)
  • Histamin a tyramin (biogenní aminy)
  • Stanovení E-coli a koliformních bakterií (mikrobiologický rozbor)
 
Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.
  
Bližší informace AZL Pivovarský ústav Praha
vedoucí
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz
sekretariát – příjem vzorků
Veronika Hriczová
tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155
sekret.azl@nullbeerresearch.cz