Nitrosaminy a ATNC

Nejvýznamnějšími nitrososloučeninami v potravinářství jsou N-nitroso sloučeniny, konkrétně N-nitrosaminy. Řada studií potvrdila, že N-nitrosaminy jsou látky silně karcinogenní a mutagenní. Jejich přítomnost byla prokázána v grilovaném, v některých kosmetických přípravcích, tiskařských a tetovacích barvách, pryžových výrobcích, sušených rybách, uzeninách, v cigaretovém kouři a v neposlední řadě ve sladu a v pivu.

Zdrojem N-nitrosaminů v pivu mohou být všechny vstupující suroviny, ve sladu vznikají jako produkty reakcí aminoskupin s oxidy dusíku přítomných během hvozdění naklíčeného ječmene. Další příčinou vzniku N-nitrosaminů v pivu je bakteriální kontaminace piva či jeho meziproduktů. Stanovujeme těkavé N-nitrosaminy jednotlivé i celkové ve sladu a pivu, dále také v pryžích, barvách, ovzduší, plastech, uzeninách a dalších potravinách.

Jako jedna z mála laboratoří v Evropě provádíme analýzu ATNC v pivu.

Vedoucí AZL Praha:
RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D. 
+420 771 282 877
tomas.vrzal@nullbeerresearch.cz

Sekretariát – příjem vzorků:
+420 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz