VÚPS a.s. > Rozbory a zkoušky > Analytické laboratoře > Souhrn rozborů a zkoušek

Celkový přehled standardních analýz, rozborů a zkoušek

I.  PIVOVARSKO-SLADAŘSKÉ ROZBORY
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
A. Ječmen a ostatní plodiny
Ječmen a ostatní obiloviny
Kód Mechanický rozbor Oddělení Metoda
A0101 Třídění sladovnického ječmene ZAJS EBC 3.11.1
A0102 Hmotnost 1000 zrn ZAJS EBC 3.4
A0103 Objemová hmotnost ZAJS MEBAK 1.3.3
A0104 Třídění sladovnického ječmene ZAJS ČSN 46 1100-5
A0105 Hodnocení napadení škůdci ZAJS ČSN 46 1011/3čl.1
A0106 Moučnatost (LTm) ZST VÚPS
A0107 Přítomnost živých škůdců ZAJS PSA
Kód Fyziologický rozbor Oddělení Metoda
A0201 Klíčivost (H2O2) ZST EBC 3.5.2/ČSN 46 1011-13
A0202 Citlivost na vodu ZST EBC 3.6.2
A0203 Energie, index a rychlost klíčení ZST EBC 3.7/ČSN 46 1011-14
A0204 Aktivita beta-glukanasy SA MEBAK I, 4.1.4.8
A0205 Aktivita beta-amylasy (Biocon) SA set Megazyme
A0206 Aktivita lipoxygenasy SA set Megazyme
A0207 Aktivita superoxid dismutasy (Bamforth) SA set Ransod
A0208 Aktivita alfa-amylasy  (Megazyme) SA set Megazyme
A0209 Porostlost (Falling number) ZST ČSN 56 6637
Kód Složení zrna Oddělení Metoda
A0301 Obsah vody (vážkově) ZAJS EBC 3.2
A0302 Obsah vody (NIR) ZAJS EBC 3.13
A0304 Obsah dusíkatých látek (NIR) ZAJS EBC 3.13
A0305 Beta-glukany (SFA/FIA) SA EBC 3.10.2
A0306 Škrob (Ewers) ZST VÚPS
A0307 Škrob (NIR) ZAJS VÚPS
A0308 Pentosany (Douglas) SA VÚPS
A0309 Vitamin E SA EN 12822
A0310 Kyselina ferulová (volná + celková) SA VÚPS
A0311 Sirné aminokyseliny SA VÚPS
A0312 Fenolické kyseliny SA VÚPS
A0313 Trans-2-nonenal SA VÚPS
A0314 Lepek SA metoda ELISA
A0315 Obsah dusíkatých látek (Kjeldahl) ZAJS EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
Kód Identifikace odrůdy Oddělení Metoda
A0401 Identifikace odrůd ječmene                                                                                       Pozn. ověření deklarace (nutno uvést hledanou odrůdu) SA EBC 3.12
Kód Mykotoxiny Oddělení Metoda
A0501 Aflatoxiny B1,B2,G1,G2 SA ČSN EN 12955
A0502 Ochratoxin A SA VÚPS
A0503 Zearalenon SA ČSN EN 12955
A0504 Fumonisin B1+B2 SA ČSN EN 12955
A0505 Cytochalasin E SA VÚPS
A0506 Patulin SA VÚPS
A0507 Sterigmatocystin SA VÚPS
A0508 DON – Deoxynivalenol SA ČSN EN 12955
A0509 Trichoteceny SA ČSN EN 12955
A0510 DON-3-glukosid SA ČSN EN 12955
A0511 Nivalenol SA ČSN EN 12955
A0512 T-2 toxin,HT-2 toxin SA ČSN EN 12955
A0513 DAS – Diacetoxyscirpenol SA VÚPS
A0514 Fusarenon X SA VÚPS
A0515 Citrinin SA VÚPS
A0516 DON – Deoxynivalenol  – stanovení metodou ELISA SA metoda ELISA
A0517 Zearalenon  – stanovení emtodou ELISA SA metoda ELISA
A0518 Ochratoxin A  – stanovení metodou ELISA SA metoda ELISA
A0519 Suma T-2, HT-2 toxin – stanovení metodou ELISA SA metoda ELISA
A0520 Fumonisin B1+B2  – stanovení metodou ELISA SA metoda ELISA
Kód Rezidua pesticidů Oddělení Metoda
A0601 Pesticidy – chlorované SA ČSN EN 12393
A0602 Pesticidy – karbamáty SA ČSN EN 12393
A0603 Pesticidy – pyretroidy SA ČSN EN 12393
A0604 Pesticidy – azoly SA ČSN EN 12393
A0605 Pesticidy – organofosfáty SA ČSN EN 12393
A0607 Pesticidy – strobiluriny SA ČSN EN 12393
A0608 Multreziduální analýza reziduí pesticidů SA ČSN EN 12393
Kód Ostatní analýzy Oddělení Metoda
A0701 Gushingový potencial v ječmeni ZAJS VÚPS
Kód Namořenost osiva Oddělení Metoda
A0801 Tebuconazol SA VÚPS
A0802 Tebuconazol SA VÚPS
A0803 Difenoconazol SA VÚPS
A0804 Difenoconazol SA VÚPS
A0805 Triticonazol SA VÚPS
A0806 Triticonazol SA VÚPS
A0807 Fludioxonil SA VÚPS
A0808 Fludioxonil SA VÚPS
A0809 Thiamethoxam SA VÚPS
A0810 Thiamethoxam SA VÚPS
A0811 Beta  cyfluthrin SA VÚPS
A0812 Beta  cyfluthrin SA VÚPS
A0813 Carboxin SA VÚPS
A0814 Carboxin SA VÚPS
A0815 Identifikace účinné látky v namořeném osivu SA VÚPS
A0816 Fluoxastrobin SA VÚPS
A0817 Fluoxastrobin SA VÚPS
A0818 Imidacloprid SA VÚPS
A0819 Imidacloprid SA VÚPS
A0820 Cyproconazol SA VÚPS
A0821 Cyproconazol SA VÚPS
A0822 Prochloraz SA VÚPS
A0823 Prochloraz SA VÚPS
A0824 Metalaxyl M SA VÚPS
A0825 Metalaxyl M SA VÚPS
A0826 Triadimenol SA VÚPS
A0827 Triadimenol SA VÚPS
A0828 Fuberidazol SA VÚPS
A0829 Fuberidazol SA VÚPS
A0830 Ipconazol SA VÚPS
A0831 Ipconazol SA VÚPS
A0832 Fluxapyroxad SA VÚPS
A0833 Fluxapyroxad SA VÚPS
Kód Ostatní kontaminanty Oddělení Metoda
A0901 Akrylamid SA VÚPS
A0902 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol) SA VÚPS
Kód Ostatní plodiny Oddělení Metoda
A7001 Mastné kyseliny (olejnatá semeta a potraviny) SA ČSN EN ISO 17059
A7002 Odtučnění vzorku SA ČSN EN ISO 659
A8001 Silymarin SA VÚPS
 B. Slad a sladina  
Kód Mikrosladování Oddělení Metoda
B0101 0,5 – 1,0 kg ZST
B0102 1 kg ZST
B0105 Vytřídění 1 kg zrna na požadovanou velikost** ZST
B0106 Srovnávací vzorek sladu (600 g) ZAJS
** Předpokládá se, že v případě sladovnického ječmene je dodán podíl zrna nad 2,5 mm. Dodané zrno obilnin je před sladováním vytříděno na požadovanou velikost jen na základě objednávky zákazníka
Kód Mechanický rozbor Oddělení Metoda
B0201 Třídění sladu ZAJS MEBAK 3.1.3.1
B0202 Obsah nečistot (zlomky, příměsi) (vizuálně) ZAJS VÚPS
B0203 Hmotnost 1000 zrn ZAJS EBC 4.4
B0204 Objemová hmotnost ZAJS MEBAK 3.1.3.3
B0205 Povaha endospermu – moučnatost ZAJS VÚPS
B0206 Vývin střelky ZAJS MEBAK 3.1.3.7
B0207 Třídění šrotu ZAJS VÚPS
B0208 Plísňové kontaminace (vizuálně) (100g) ZAJS VÚPS
B0209 Plísňové kontaminace (vizuálně) (200g) ZAJS VÚPS
B0210 Barva endospermu ZAJS MEBAK 3.1.3.5.2
Přítomnost živých škůdců viz oddíl A ZAJS
Kód Složení sladu Oddělení Metoda
B0301 Obsah vody ZAJS EBC 4.2
B0304 Beta-glukany (SFA/FIA) SA EBC 3.10.2
B0305 Dimethylsulfid (DMS) SA EBC 9.39
B0306 Prekurzory dimethylsulfidu (PDMS) SA EBC 9.39
B0307 Obsah oxidu siřičitého ZAJS VÚPS
B0308 Šťavelany ve sladu SA VÚPS
B0309 Kyselina ferulová (volná + celková) SA VÚPS
B0310 Vitamin E SA EN 12822
B0311 Sirné aminokyseliny SA VÚPS
B0312 Fenolické kyseliny SA VÚPS
B0313 Sirné těkavé látky SA VÚPS
B0314 Trans-2-nonenal SA VÚPS
  Rezidua pesticidů viz oddíl A SA  
  Mykotoxiny viz oddíl A SA  
Kód Identifikace odrůdy Oddělení Metoda
B0401 Identifikace odrůd ječmene ze sladu                                                                              Pozn: oveření deklarace (nutno uvést hledanou odrůdu) SA EBC 3.12
B0402 Orientační stanovení deklarované odrůdy sladu metodou gelové elektroforézy (z 15 zrn ) SA EBC 3.12
B0403 Stanovení odrůdové čistoty sladu metodou gelové elektroforézy (z 50 zrn sladu) SA EBC 3.12
Kód Extrakt Oddělení Metoda
B0501 Příprava sladiny ZAJS.AZL-P EBC 4.5.1
B0502 Doba zcukření ZAJS EBC 4.5.1
B0503 Extrakt sladu (vč.přípravy kongresní sladiny) ZAJS.AZL-P EBC 4.5.1
B0504 Extrakt speciálních sladů (vč. přípravy sladiny) ZAJS EBC 5.2
B0505 Relativní extrakt při 45 °C ZAJS MEBAK 3.1.4.11
B0506 Extrakt při 65 °C ZAJS EBC 4.6
B0507 Extrakt žitného fermentovaného sladu (GOST) ZAJS GOST
Kód Analýza sladiny Oddělení Metoda
B0601 Čirost sladiny (nefelometrem) ZAJS.AZL-P EBC 9.29
B0602 Vůně sladiny ZAJS EBC 4.5.1
B0603 Čirost sladiny (vizuálně) ZAJS EBC 4.5.1
B0604 Doba stékání sladiny ZAJS EBC 4.5.1
B0605 Vůně, čirost a doba stékání sladiny (vizuálně) ZAJS EBC 4.5.1
B0607 Barva sladiny (kolorimetr) ZAJS EBC 4.7.2
B0608 Barva sladiny po povaření ZAJS MEBAK,3.1.4.2.9
B0609 Barva speciálních sladů ZAJS EBC 5.6
B0611 Viskozita sladiny ZAJS.AZL-P EBC 4.8
B0612 Viskozita sladiny při 65 °C ZAJS EBC 4.8
B0613 pH sladiny ZAJS.AZL-P EBC 4.18
B0614 Acidita sladiny GOST ZAJS DSTU 4282:2004
B0615 Acidita žitného fermentovaného sladu (GOST) ZAJS GOST
B0616 Celkové polyfenoly ve sladině SA MEBAK II, 9.9.1
B0618 Pentosany (Douglas) SA VÚPS
B0619 Organické kyseliny Krebsova cyklu SA VÚPS
B0621 Kyselina ferulová (volná + celková) SA VÚPS
B0625 Antioxidační aktivita a kapacita sladiny ESR (DPPH) AZL-P VÚPS
B0626 Sirné aminokyseliny SA VÚPS
B0627 Fenolické kyseliny SA VÚPS
B0628 Sirné těkavé látky SA VÚPS
B0629 Trans-2-nonenal SA VÚPS
B0630 Barva sladiny (spektrofotometr) ZAJS EBC 8.5
B0631 Barva sladiny po povaření (spektrofotometr) ZAJS EBC 4.19
B0632 Barva žitného fermentovaného sladu (GOST) ZAJS GOST
Kód Aktivita amylolytických enzymů Oddělení Metoda
B0701 Diastatická mohutnost ZAJS EBC 4.12
B0702 Aktivita alfa-amylasy (Megazyme) SA set Megazyme
B0703 Aktivita alfa-amylasy (kolorimetricky) – cena za 1 vzorek při sérii 1-3 vzorky ZAJS EBC 4.13
B0704 Aktivita beta-amylasy (Megazyme) SA set Megazyme
B0705 Aktivita limitní dextrinasy (Megazyme) SA set Megazyme
B0706 Aktivita alfa-amylasy (kolorimetricky) – cena za 1 vzorek při sérii 4 a více vzorků ZAJS EBC 4.13
Kód Aktivita ostatních enzymů Oddělení Metoda
B0801 Aktivita lipoxygenasy SA VÚPS
B0802 Aktivita superoxid dismutasy (Bamforth) SA set Ransod
B0803 Aktivita beta-glukanasy (Biocon) SA set Megazyme
Kód Cytolytické rozluštění (Odbourávání buněčných stěn) Oddělení Metoda
B0901 Rozdíl extraktů (vč. přípravy sladiny) ZAJS EBC 4.5.2
B0902 Friabilita, sklovitost a homogenita friabilimetrem ZAJS EBC 4.15
B0903 Friabilita ZAJS EBC 4.15
B0904 Modifikace a homogenita (Carlsberg) ZAJS EBC 4.14
B0906 Beta-glukany ve sladině (SFA/FIA) SA EBC 8.13.2
B0907 Beta-glukany ve sladině při 65 °C (SFA/FIA) SA EBC 8.13.2
Kód Proteolytické rozluštění Oddělení Metoda
B1007 Alfa-aminodusík (ninhydrin) ZAJS EBC 4.10
B1008 Celkový dusík (Kjeldahl) ZAJS EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
B1009 Rozpustné dusíkaté látky (Kjeldahl) ZAJS EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
B1010 Kolbachovo číslo (Kjeldahl) ZAJS EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
Kód Zkvasitelnost sladiny Oddělení Metoda
B1101 Fermentabilita ZAJS VÚPS
B1102 Dosažitelný stupeň prokvašení ZAJS VÚPS
Kód Gushing Oddělení Metoda
A0701 Gushingový potencial v ječmeni ZAJS VÚPS
B1201 Gushing (VÚPS)  – ZAJS VÚPS
B1202 Gushing (metoda Carlsberg)  – ZAJS Vaag, 1993
B1203 Gushing (metoda Carlsberg, modifikovaná)  – ZAJS MEBAK 3.1.4.21.2.
H73 Gushing v pivu ZAJS VÚPS
         C. Sladové výtažky
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
C0101 Obsah vody a extrakt ZAJS.AZL-P VÚPS
C0102 Diastatická  mohutnost ZAJS EBC 4.12
C0103 Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) AZL-P VÚPS
C0104 Barva sladového výtažku ZAJS EBC 6.9
    D. Cukr
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
D01 Extrakt AZL-P VÚPS
D02 Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) AZL-P VÚPS
   E. Chmel a chmelové preparáty  
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
E01 Konduktometrická  hodnota chmele AZL-P EBC 7.5
E02 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC AZL-P EBC 7.7
E05 Celkový rozbor chmele (pryskyřičné frakce a hořké kyseliny, HPLC) AZL-P EBC 7.5, 7.7
E06 Celkový rozbor chmel.extraktu (pryskyřičné rakce a hořké kyseliny, HPLC) AZL-P EBC 7.6, 7.7
E07 Dusičnany (HPLC) ve chmelu (viz K37) AZL-P VÚPS
E09 Hořké kyseliny HPLC a KH (E02 a E08) AZL-P EBC 7.7, 7.4
E14 Silice (chmel, pivo) (viz K29) AZL-P VÚPS
E15 Obsah vody AZL-P EBC 7.2
E16 Index skladovatelnosti chmele AZL-P EBC 7.13
K29A Chmelové silice ve chmelu (beta-farnesen, linalool) AZL-P VÚPS
E17 Endogenní antiradikálová aktivita AZL-P VÚPS
E18 Antiradikálová aktivita (DPPH) AZL-P VÚPS
E19 Volné radikály ve chmelu AZL-P VÚPS
Mykotoxiny viz oddíl A SA
   F. Voda  
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
F01 Alkalita AZL-P VÚPS
F02 Amoniak AZL-P VÚPS
F03 Kationty ve vodě (viz oddíl K – stanovení kovů)
F04 Anionty ve vodě (NO2, NO3, SO4, Cl, PO4, SiO2) (cena za 1 aniont) AZL-P VÚPS
F05 Tvrdost přechodná AZL-P VÚPS
F06 Tvrdost celková AZL-P VÚPS
F09 Posouzení varní vody AZL-P VÚPS
           G.  Mláto  
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
G01 Voda (mláto, kvasnice) AZL-P MEBAK 1.4.2
G02 Extrakt vyloužitelný  (mláto) AZL-P MEBAK 1.4.3
G03 Extrakt celkový  (mláto) AZL-P MEBAK 1.4.4
Bílkoviny (mláto, kvasnice) – viz slad
Popel (mláto, kvasnice) – viz slad
Kovy – viz kap. K
H49 Základní rozbor kvasnic (bílkoviny, popel, tuky) AZL-P VÚPS
             H.  Mladina a pivo  
Kód Základní rozbory Oddělení Metoda
H01 Extrakt kapalného vzorku AZL-P EBC 8.3
H01A Extrakt mladiny AZL-P EBC 8.3
H01B Extrakt sladiny AZL-P EBC 8.3
H02 EPM – Původní extrakt piva  (destilační metodou)* AZL-P EBC 9.2.1,  9.4
H02A EPM – Původní extrakt piva  (fyzikální metodou)* AZL-P VÚPS
H03 Dosažitelné prokvašení AZL-P EBC 9.7
H04 Hořké látky (izosloučeniny) AZL-P EBC 9.8
H14 Barva spektrofotometricky AZL-P EBC 9.6
H15 pH AZL-P EBC 9.35
H24 Zákal (čirost) piva AZL-P EBC 9.29
H40 Oxid uhličitý   (Scarbo) AZL-P MEBAK 2.26.1.5
H56 Titrační kyselost (acidita) AZL-P VÚPS
* rozbor rovněž zahrnuje: extrakt zdánlivý a skutečný, alkohol, prokvašení zdánlivé a skutečné
Kód Hořké kyseliny Oddělení Metoda
K35 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC (viz E02) AZL-P EBC 7.7
K45 Hořké kyseliny v pivě (pouze iso-alfa) HPLC AZL-P EBC 7.8
K45A Hořké kyseliny v pivě (alfa, iso-alfa) HPLC AZL-P EBC 7.8
K45B Hořké kyseliny v pivě (stereoisomery) HPLC AZL-P VÚPS
K45C Hořké kyseliny v pivě (tetrahop) HPLC AZL-P EBC 7.9
Kód Sacharidické látky Oddělení Metoda
H05 Zcukření jódovou zkouškou AZL-P VÚPS
H23 Alfa-glukany podle Heidricha AZL-P VÚPS
H51 Stanovení jodového čísla spektrofotometricky AZL-P MEBAK 2.3
H17 Celkové výšemolekulární glukany AZL-P VÚPS
H55 Arabinoxylany (pentosany) AZL-P VÚPS
K32 Cukry a oligosacharidy do DP 10  vč. polyolů v kapalné matrici (HPLC) AZL-P VÚPS
K32A Cukry a oligosacharidy do DP 10 vč. polyolů v pevné matrici (HPLC) AZL-P VÚPS
K32B Cukry v pivu a sladových nápojích (sacharóza, fruktóza, glukóza, maltóza) AZL-P VÚPS
K32C Celkové sacharidy včetně polyolů  (enzymaticky) AZL-P VÚPS
K32D Celkové sacharidy bez polyolů (enzymaticky) AZL-P VÚPS
Kód Dusíkaté látky Oddělení Metoda
H06 Celkový dusík dle Kjeldahla (bílkoviny) AZL-P EBC 9.9.1
H07 Koagulovatelný dusík AZL-P MEBAK 2.6.2
H08 Volný aminodusík (ninhydrinová metoda) AZL-P EBC 9.10/MEBAK 2.6.4.1.1
H12 Bílkovinný dusík MH nad 5 000 AZL-P VÚPS
H58 Senzitivní proteiny v pivu nefelometricky AZL-P EBC 9.40
Kód Látky fenolového typu Oddělení Metoda
H20 Anthokyanogeny AZL-P MEBAK 2.16.2
H21 Celkové polyfenoly AZL-P EBC 8.12.9
H22 Flavanoidy AZL-P EBC 9.12.
H52 Tanoidy AZL-P MEBAK 2.16.3
Kód Zákaly, koloidní stabilita Oddělení Metoda
H16 Síranový test objektivní AZL-P MEBAK 2.14.2.4
H25 Šokovací zkouška, předpověď koloidní stability AZL-P VÚPS
H26 Sledování koloidní trvanlivosti AZL-P VÚPS
H50 Izolace a rozbor koloidního zákalu (bílkoviny, polyfenoly, beta-glukany) AZL-P VÚPS
Kód Antioxidační kapacita Oddělení Metoda
H41 Redukční schopnost AZL-P MEBAK 2.15.1
H61 Endogenní antiradikálová aktivita AZL-P VÚPS
H62 Antioxidační aktivita a kapacita ESR (DPPH) TR-25 AZL-P VÚPS
Kód Senzoricky významné látky Oddělení Metoda
K47 Diacetyl a 2,3-pentandion (vicinální diketony pomocí GC) AZL-P EBC 9.24.2
K14 Dimethylsulfid volný SA.AZL-P MEBAK 2.23.1.1
K15 Dimethylsulfid a jeho prekursory SA.AZL-P MEBAK 2.23.1.2
K10 Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) AZL-P VÚPS
K10A Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) včetně gama-nonalaktonu a ethylesteru kys. nikotinové (GC – MS) AZL-P VÚPS
K24A Nižší mastné kyseliny AZL-P VÚPS
K24B Nižší a vyšší mastné kyseliny AZL-P VÚPS
K13 Karbonylové látky – jednotlivě (cca 15 látek) AZL-P VÚPS
K41A Hydroxymethylfurfural (HPLC) AZL-P MEBAK 2.23.3
Kód Vitamíny Oddělení Metoda
K42 Vitaminy B1 , B2  a B6  (HPLC) SA VÚPS
K42A Vitamin B12 (HPLC) SA VÚPS
K46 Vitamin E SA EN 12822
Kód Zdravotně problematické látky Oddělení Metoda
K07A N-nitrosodimethylamin (NDMA) AZL-P MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS
K07B Celkové těkavé N-nitrosaminy AZL-P MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS
K08 Těkavé nitrosaminy a nitrosovatelné látky v pryži AZL-P EN 12868/VÚPS
K09 Celkové N-nitrososloučeniny (ATNC) AZL-P BRI
K18 Polychlorované bifenyly – jednotlivé kongenery AZL-P VÚPS
K20A Alifatické chlorované uhlovodíky v nápojích AZL-P VÚPS
K20B Nižší těkavé halogenuhlovodíky ve varní vodě AZL-P VÚPS
K21 Chlorfenoly AZL-P VÚPS
K22 Další stopové organické látky vyžadující zvlášť náročnou izolaci z matrice AZL-P VÚPS
K23 Estery kyseliny ftalové AZL-P VÚPS
K25 Hexachlorbenzen a dibromochlorpropan AZL-P VÚPS
K26 Halogenoctové kyseliny AZL-P VÚPS
K30 Aromatické uhlovodíky (PAU) (9 základních – fluorescenční HPLC) AZL-P VÚPS
K31 Histamin a tyramin (biogenní aminy – HPLC) AZL-P VÚPS
K36 Dusičnany v kapalných vzorcích včetně přípravy vzorku AZL-P MEBAK 2.22.1 modif. VÚPS
K37 Dusičnany v pevných vzorcích včetně přípravy vzorku AZL-P MEBAK 2.22.1 modif. VÚPS
K38 Další stopové organické látky vyžadující zvlášť náročnou izolaci z matrice k analýze GC AZL-P VÚPS
K39 Příprava složitých kapalných vzorků k analýze HPLC AZL-P VÚPS
K40 Příprava složitých pevných vzorků k analýze HPLC AZL-P VÚPS
K43 Parabeny AZL-P VÚPS
K48 Těkavé organické látky (benzen, toluen, xyleny) AZL-P VÚPS
Kód Aditivní látky (kys.benzoová, kys. sorbová, askorbová, kofein, chinin, sacharin) Oddělení Metoda
K33A (1 aditivní látka) AZL-P VÚPS
K33B (2-3 látky) – po AZL-P VÚPS
K33C (4-6 látek) – po AZL-P VÚPS
K34 Kyselina askorbová-aditivum v nealko nápojích (HPLC) AZL-P VÚPS
Kód Chmelové silice Oddělení Metoda
K29 Vybrané silice v pivu metodou GC-MS AZL-P VÚPS
Kód Ostatní Oddělení Metoda
K49 Vyšší aromatické alkoholy (4-vinylgujakol,tryptosol,tyrosol) AZL-P VÚPS
K50 N-nitrosodiethanolamin AZL-P VÚPS
K60 Aminokyseliny (HPLC) AZL-P VÚPS
K67 Prenylflavanoidy (Xanthohumol, Isoxanthohumol) HPLC – MS AZL-P VÚPS
K69 Akrylamid (ječmen, slad, pivo) SA VÚPS
K70 Polyfenoly + resveratrol AZL-P VÚPS
K71 Dusíkaté heterocykly v pivu GC – MS AZL-P VÚPS
K72 Organické kyseliny AZL-P VÚPS
K73 Sirné aminokyseliny SA VÚPS
K74 Glycerol v pivu (polyol) AZL-P VÚPS
K75 Nutriční balíček základní – etiketa (pivo, s výjimkou míchaných nápojů) AZL-P VÚPS
K78 Flavanoidy (HPLC-MS) AZL-P VÚPS
K81 Rebaudiosid A v pivu a nealkonápojích (HPLC+UV) AZL-P VÚPS
K82 Rozbor sanitačního prostředku AZL-P VÚPS
K84 Alfa glukany enzymaticky a volná glukóza AZL-P VÚPS
K85 Nerozpustný podíl v popelu (po rozpuštění v HCl) AZL-P VÚPS
K86 Terciární butanol (SPME-GC-FID) SA VÚPS
K87 Aromatické látky ve víně SA VÚPS
Mykotoxiny viz oddíl A
Rezidua pesticidů viz oddíl A
H09 Popel  v pivu AZL-P VÚPS
H27 Viskozita AZL-P EBC 8.4
H28 Povrchové napětí stalagmometricky AZL-P VÚPS
H30 Pěnivost na přístroji NIBEM AZL-P MEBAK 2.18.2
H31 Filtrovatelnost piva podle VÚPS AZL-P VÚPS
H32 Filtrovatelnost piva podle Essera AZL-P MEBAK 2.22.1
H33 Oxid siřičitý celkový AZL-P EBC 9.25.1
H37 Číslo kyseliny thiobarbiturové AZL-P VÚPS
H39 Dusičnany – viz K36 AZL-P VÚPS
H42 Kaly v mladině AZL-P VÚPS
H43 Senzorické posouzení AZL-P VÚPS
H44 Energetická hodnota (pokud je současně objednán rozbor dle H02 – zdarma) AZL-P VÚPS
H50 Izolace a rozbor koloidního zákalu (bílkoviny, polyfenoly, beta-glukany) AZL-P VÚPS
H57 Stanovení pěnivosti podle Ross-Clark (trvanlivost pěny/modifikace) AZL-P MEBAK 2.18.1
H65 Šťavelany v meziproduktech piva, pivu a ostatních nápojích SA VÚPS
H67 Atrazin SA VÚPS
H68 Desethylatrazin SA VÚPS
H70 Sirné aminokyseliny SA VÚPS
H71A Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích cena za 1 vzorek (1-2 vzorky) SA VÚPS
H71B Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích cena za 1 vzorek (3-6 vzorků) SA VÚPS
H71C Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích cena za 1 vzorek (7-10 vzorků) SA VÚPS
H71D Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích cena za 1 vzorek (11 + vzorků) SA VÚPS
H72 Sirné těkavé látky SA VÚPS
H73 Gushing v pivu ZAJS VÚPS
H74 Fosfor v pivu metodou kapilární ITP SA VÚPS
H75 Organické kyseliny Krebsova cyklu – viz oddíl B
H76 Objem plnění spotřebitelského obalu SA VÚPS
H77 Stanovení β-glukanového gelu ZAJS Mebak II. 2.5.5
Stanovení prvků    
Kód Atomová  absorpční spektrometrie Oddělení Metoda
K01 Výluh vzorku k analýze AAS AZL-P VÚPS
K02 Mineralizace vzorku k analýze AAS AZL-P VÚPS
K03 Stanovení Li, Ba, Na, K, Ca, Mg, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Ag, Cd, Sn, Pb, Cs, Si ( plamenová AAS) EBC 9.13-9.20
K03A (1 – 2 kovy ve vzorku) AZL-P EBC 9.13-9.20
K03B (3 – 4 kovy) AZL-P EBC 9.13-9.20
K03C (5 a více kovů) AZL-P EBC 9.13-9.20
K04 Stanovení velmi nízkých koncentrací kovů bezplamenovou AAS (As, Se, aj) AZL-P VÚPS
K05 Hg (studené páry AAS)(včetně přípravy vzorku) AZL-P VÚPS
K76 Fluor AZL-P VÚPS
K77 Arsen (ftalátový výluh) AZL-P MEBAK 1.1.1.7
         II.  Mikrobiologie
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
J01 Mikroskopie sedliny mibi VÚPS
J02 Stanovení počtu kvasinek v nefiltrovaném pivu mibi VÚPS
J03 Stanovení počtu mléčných bakterií mibi VÚPS
J04 Stanovení celkového počtu bakterií mibi VÚPS
J05 Stanovení celkového počtu kvasinek mibi VÚPS
J06 Stanovení počtu cizích kvasinek mibi VÚPS
J07 Stanovení celkového počtu mikroorganizmů mibi VÚPS
J08 Stanovení E. coli a koliformních bakterií mibi VÚPS
J09 Stanovení počtu psychrofilních bakterií mibi VÚPS
J10 Stanovení počtu mezofilních bakterií mibi VÚPS
J11 Stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus mibi VÚPS
J12 Detekce bakterií rodu Megasphaera (PCR) mibi VÚPS
J13 Detekce bakterií rodu Pectinatus (PCR) mibi VÚPS
J14 Druhové určení mléčných bakterií (PCR) mibi VÚPS
J15 Příprava čisté agarové kultury (ze sbírky VÚPS) mibi VÚPS
J16 Pomnožení čisté kultury do 5 litrů mibi VÚPS
J17 Celková  sušina kvasničné suspenze mibi VÚPS
J18 Stanovení procenta respiračně-deficientních mutant v kvasnicích mibi VÚPS
J19 Posouzení homogenity kvasničné kultury mibi VÚPS
J20 Stanovení účinnosti sanitace (měření ATP; cena za analýzu 10 vzorků) mibi VÚPS
J21 Posouzení fyziologického stavu kvasnic (AP-test) mibi VÚPS
J22 Mikrobiologický průzkum pivovarského provozu mibi VÚPS
J23 Stanovení faktorů předčasné flokulace kvasinek (PYF faktorů) sladu mibi SUNTORY
J24 Identifikace koloidního zákalu mibi VÚPS
J25 Izolace a identifikace kvasinek mibi VÚPS
         III.  SPECIÁLNÍ A POMOCNÉ PROSTŘEDKY
         M. Filtrační hmoty  
Kód Sypké filtrační hmoty Oddělení Metoda
M01 Specifický filtrační odpor TechP VÚPS
M01A Filtrační rychlost TechP VÚPS
M02 Průtočnost metodou Dicalite TechP VÚPS
M02A Permeabilita TechP VÚPS
M03 Sypná  hmotnost TechP VÚPS
M04 Objem za mokra TechP VÚPS
M05 Obsah vody TechP VÚPS
M06 Ztráta žíháním TechP VÚPS
M07 Vodou vyloužitelné látky TechP VÚPS
M08 Ovlivnění pH destilované vody TechP VÚPS
M09 Ovlivnění pH piva TechP VÚPS
Kód Filtrační vložky Oddělení Metoda
M10 Průtočnost, homogenita, efekt průtočnosti 16 VÚPS
M11 Tloušťka 16 VÚPS
M12 Obsah popela 16 VÚPS
M13 Mikrobiologická  účinnost mibi VÚPS
          N.  Sanitační prostředky  
N01 pH AZL-P VÚPS
N02 Alkalita AZL-P VÚPS
N03 Kyselost AZL-P VÚPS
         IV.  TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY
         P.  Pokusné várky a modelové zkoušky  
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
P01 Laboratorní sladování – viz oddíl B  
P03 Pokusná  várka čtvrtprovozní, včetně stočení 40 ks lahví 0,5 l TechP
P04 Pokusná  várka poloprovozní s dodáním 60 ks lahví paster. piva TechP
P05 Modelová  filtrační zkouška TechP
P05A Modelové filtrační zkoušky –  4 a více zkoušek v serii TechP
P06 Stabilizační filtrace čvrtprovozní vč.stočení a pasterace 25 ks lahví 0,5 l TechP
P06A Stabilizační filtrace – 4 a více zkoušek v serii TechP
P07 Filtrace, stočení a pasterace vzorku 40 ks lahví 0,5 l TechP
P07A Filtrace, stočení a pasterace 2 a více vzorků 40 ks lahví 0,5l TechP
          V.  SENZORICKÁ ANALÝZA
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
S01 Senzorický seminář I AZL-P
S01A Senzorický seminář II AZL-P
S03 Senzorická zkouška AZL-P
S02 Účast v mezilaboratorním testování – základní pivovarské rozbory (cena za 1 Q.) AZL-P
H43 Senzorické posouzení (pivo) AZL-P VÚPS
          ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
R01 Dodatečně vyžádaný opis protokolu o zkoušce
R02 Vystavení nestandardního certifikátu dle požadavku zákazníka
Zpracování dokumentace a vystavení českého, anglického nebo německého certifikátu je zahrnuto v ceně analýz
Vysvětlivky –  metody
EBC EBC Analysis Committee: Analytica-EBC, Verlag Hans Carl Getränke-Fachverlag,Nürnberg, 2009.
MEBAK Methodensammlung der Mitteleuropäischen Brautechnischen Analysenkommission.
VÚPS Analytické postupy VÚPS
PSA Basařová, G. a kol.: Pivovarsko- sladařská analytika  I., Merkanta, Praha 1992.
  Jiné postupy – metodiky jsou dostupné ve VÚPS
   
Vysvětlivky –  pracoviště
označení oddělení Pracoviště město
AZL-P Analytická zkušební laboratoř Praha Praha
ZAJS Analytická zkušební laboratoř Brno – Základní analýzy ječmene a sladu Brno
ZST Analytická zkušební laboratoř Brno – Základní suroviny a technologie Brno
SA Analytická zkušební laboratoř Brno – Speciální analýzy Brno
mibi Mikrobiologická laboratoř Praha Praha
TechP Technologické oddělení  Praha Praha