Celkový přehled standardních analýz,
rozborů a zkoušek

Seznam nabízených analýz, rozborů a zkoušek v podobě pdf – ZDE

I.  PIVOVARSKO-SLADAŘSKÉ ROZBORY
A. JEČMEN A OSTATNÍ PLODINY
Ječmen a ostatní obiloviny
Kód Mechanický rozbor Oddělení Metoda
A0101 Třídění sladovnického ječmene ZAJS EBC 3.11.1
A0102 Hmotnost 1000 zrn ZAJS EBC 3.4
A0103 Objemová hmotnost ZAJS MEBAK R-200.10.020
A0104 Třídění sladovnického ječmene ZAJS ČSN 46 1100-5
A0105 Hodnocení napadení škůdci ZAJS ČSN 46 1011/3čl.1
A0106 Moučnatost (LTm) ZST VÚPS
A0107 Přítomnost živých škůdců ZAJS PSA
A0108 Objemová hmotnost (GAC 2100) ZAJS VÚPS
Kód Fyziologický rozbor Oddělení Metoda
A0201 Klíčivost (H2O2) ZST EBC 3.5.2/ČSN 46 1011-13
A0202 Citlivost na vodu ZST EBC 3.6.2
A0203 Energie, index a rychlost klíčení ZST EBC 3.7/ČSN 46 1011-14
A0204 Aktivita beta-glukanasy (set Megazyme) SA VÚPS
A0205 Aktivita beta-amylasy (set Megazyme) SA VÚPS
A0206 Aktivita lipoxygenasy SA VÚPS
A0207 Aktivita superoxid dismutasy (set Ransod) SA VÚPS
A0208 Aktivita alfa-amylasy  (set Megazyme) SA VÚPS
A0209 Porostlost (Falling number) ZST ČSN 56 6637
Kód Složení zrna Oddělení Metoda
A0301 Obsah vody (vážkově) ZAJS EBC 3.2
A0302 Obsah vody (NIR) ZAJS EBC 3.13
A0304 Obsah dusíkatých látek (NIR) ZAJS EBC 3.13
A0305 Beta-glukany (SFA/FIA) SA EBC 3.10.2
A0306 Škrob (Ewers) ZST VÚPS
A0307 Škrob (NIR) ZAJS VÚPS
A0308 Pentosany (Douglas) SA VÚPS
A0309 Vitamin E SA VÚPS
A0313 Trans-2-nonenal SA VÚPS
A0314 Lepek SA VÚPS
A0315 Obsah dusíkatých látek (Kjeldahl) ZAJS EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
A0316 Šťavelany v obilovinách ZAJS VÚPS
Kód Identifikace odrůdy Oddělení Metoda
A0401 Identifikace odrůd ječmene metodou gelové elektroforézy SA EBC 3.12
A0402 Identifikace odrůd ječmene a sladu metodou PCR SA MEBAK 1.6.2
Ověření deklarace (nutno uvést hledanou odrůdu)
Kód Mykotoxiny Oddělení Metoda
A0518 Reziduální analýza LC/MS (1 mykotoxin) SA VÚPS
A0519 Reziduální analýza (2 mykotoxiny ) SA VÚPS
A0520 Reziduální analýza (3 mykotoxiny ) SA VÚPS
A0521 Reziduální analýza (4 mykotoxiny ) SA VÚPS
A0522 Reziduální analýza (5 mykotoxinů ) SA VÚPS
A0523 Reziduální analýza (6 – 10 mykotoxinů ) SA VÚPS
A0524 Reziduální analýza (> 10 mykotoxinů ) SA VÚPS
A0505 Cytochalasin E (1 – 8 vzorků) SA VÚPS
A0516 Cytochalasin E (více než 8 vzorků) SA VÚPS
Seznam mykotoxinů: deoxynivalenol; ochratoxin A; aflatoxiny B1, B2, G1, G2; zearalenon; T-2 a HT-2 toxin; fumonisiny B1, B2, B3; nivalenol; patulin; sterigmatocystin; citrinin; fusarenon X; 3,15-ADONs; DON-3-glukosid; diacetoxyscirpenol; deepoxy-deoxynivalenol; alpha-zearalenol; beta-zearalenol; ochratoxin B; neosolaniol, aflatoxin M1.
Kód Rezidua pesticidů Oddělení Metoda
A0608 Multreziduální analýza reziduí pesticidů SA ČSN EN 12393
A0609 Glyfosát (LC/MS) SA VÚPS
Kód Namořenost osiva Oddělení Metoda
A0815 Identifikace účinné látky v namořeném osivu SA VÚPS
A0834 Stanovení namořenosti osiva (1 účinná látka) série 1-5 vzorků SA VÚPS
A0835 Stanovení namořenosti osiva (1 účinná látka) série 6 a více vzorků SA VÚPS
Seznam účinných látek: Tebuconazol, Difenoconazol, Triticonazol, Fludioxonil, Thiamethoxam, Beta-cyfluthrin, Carboxin, Imidacloprid, Cyproconazol, Prochloraz, Metalaxyl M, Triadimenol, Fuberidazol, Ipconazol, Fluxapyroxad
Kód Ostatní kontaminanty Oddělení Metoda
A0901 Akrylamid SA VÚPS
A0902 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol) SA VÚPS
A0903 Ergosterol SA VÚPS
B. SLAD A SLADINA  
Kód Mikrosladování Oddělení Metoda
B0101 1 vzorek (0,5 – 1,0 kg) ZST MEBAK R-110.00.008
B0102 1 vzorek (1 kg) ZST MEBAK R-110.00.008
B0105 Vytřídění 1 kg zrna na požadovanou velikost** ZST
B0106 Srovnávací vzorek sladu (500 g) ZAJS
** Předpokládá se, že v případě sladovnického ječmene je dodán podíl zrna nad 2,5 mm. Dodané zrno obilnin je před sladováním vytříděno na požadovanou velikost jen na základě objednávky zákazníka
Kód Mechanický rozbor Oddělení Metoda
B0201 Třídění sladu ZAJS MEBAK R-110.22.011
B0202 Obsah nečistot (zlomky, příměsi) (vizuálně) ZAJS VÚPS
B0203 Hmotnost 1000 zrn ZAJS EBC 4.4
B0204 Objemová hmotnost ZAJS MEBAK R-110.24.011
B0205 Povaha endospermu – moučnatost ZAJS VÚPS
B0206 Vývin střelky ZAJS MEBAK R-200.15.733
B0207 Třídění šrotu ZAJS VÚPS
B0208 Plísňové kontaminace (vizuálně) (100g) ZAJS VÚPS
B0209 Plísňové kontaminace (vizuálně) (200g) ZAJS VÚPS
B0210 Barva endospermu ZAJS MEBAK R-200.13.731
B0211 Červená zrna ZAJS VÚPS
B0212 Objemová hmotnost (GAC 2100) ZAJS VÚPS
Přítomnost živých škůdců viz oddíl A
Kód Složení sladu Oddělení Metoda
B0301 Obsah vody ZAJS EBC 4.2
B0304 Beta-glukany (SFA/FIA) SA EBC 3.10.2
B0305 Dimethylsulfid (DMS) SA MEBAK R-200.29.153
B0306 Prekurzory dimethylsulfidu (PDMS) SA MEBAK R-200.29.153
B0307 Obsah oxidu siřičitého ZAJS VÚPS
B0308 Šťavelany ve sladu SA VÚPS
B0310 Vitamin E SA VÚPS
  Rezidua pesticidů viz oddíl A  
  Mykotoxiny viz oddíl A  
Kód Identifikace odrůdy Oddělení Metoda
B0402 Orientační stanovení deklarované odrůdy sladu metodou gelové elektroforézy (z 15 zrn ) SA EBC 3.12
Kód Extrakt Oddělení Metoda
B0501 Příprava sladiny ZAJS.AZL-P EBC 4.5.1
B0502 Doba zcukření ZAJS EBC 4.5.1
B0503 Extrakt sladu (vč.přípravy kongresní sladiny) ZAJS.AZL-P EBC 4.5.1
B0504 Extrakt speciálních sladů (vč. přípravy sladiny) ZAJS EBC 5.2
B0505 Relativní extrakt při 45 °C ZAJS MEBAK 3.1.4.11
B0506 Extrakt při 65 °C ZAJS EBC 4.6
B0507 Extrakt žitného fermentovaného sladu (GOST) ZAJS GOST
B0508 Relativní extrakt speciálních sladů při 45 °C ZAJS MEBAK 3.1.4.11
Kód Analýza sladiny Oddělení Metoda
B0601 Čirost sladiny (nefelometrem) ZAJS EBC 9.29
B0602 Vůně sladiny ZAJS EBC 4.5.1
B0603 Čirost sladiny (vizuálně) ZAJS EBC 4.5.1
B0604 Doba stékání sladiny ZAJS EBC 4.5.1
B0605 Vůně, čirost a doba stékání sladiny (vizuálně) ZAJS EBC 4.5.1
B0607 Barva sladiny (kolorimetr) ZAJS EBC 4.7.2
B0608 Barva sladiny po povaření ZAJS MEBAK R-205.08.110
B0609 Barva speciálních sladů ZAJS EBC 5.6
B0611 Viskozita sladiny ZAJS.AZL-P EBC 4.8
B0612 Viskozita sladiny při 65 °C ZAJS EBC 4.8
B0613 pH sladiny ZAJS.AZL-P EBC 4.18
B0614 Acidita sladiny GOST ZAJS DSTU 4282:2004
B0615 Acidita žitného fermentovaného sladu (GOST) ZAJS GOST
B0616 Celkové polyfenoly ve sladině SA MEBAK 2.16.1
B0618 Pentosany (Douglas) SA VÚPS
B0629 Trans-2-nonenal SA VÚPS
B0630 Barva sladiny (spektrofotometr) ZAJS EBC 8.5
B0631 Barva sladiny po povaření (spektrofotometr) ZAJS EBC 4.19
B0632 Barva žitného fermentovaného sladu (GOST) ZAJS GOST
B0633 Šťavelany ve sladině ZAJS VÚPS
Kód Aktivita amylolytických enzymů Oddělení Metoda
B0701 Diastatická mohutnost ZAJS EBC 4.12
B0702 Aktivita alfa-amylasy (set Megazyme) SA VÚPS
B0704 Aktivita beta-amylasy (set Megazyme) SA VÚPS
B0705 Aktivita limitní dextrinasy (set Megazyme) SA VÚPS
B0706 Aktivita alfa-amylasy ZAJS EBC 4.13
Kód Aktivita ostatních enzymů Oddělení Metoda
B0801 Aktivita lipoxygenasy SA VÚPS
B0802 Aktivita superoxid dismutasy (set Ransod) SA VÚPS
B0803 Aktivita beta-glukanasy (set Megazyme) SA VÚPS
Kód Cytolytické rozluštění (Odbourávání buněčných stěn) Oddělení Metoda
B0901 Rozdíl extraktů (vč. přípravy sladiny) ZAJS EBC 4.5.2
B0902 Friabilita, sklovitost a homogenita friabilimetrem ZAJS EBC 4.15
B0903 Friabilita ZAJS EBC 4.15
B0904 Modifikace a homogenita (Carlsberg) ZAJS EBC 4.14
B0906 Beta-glukany ve sladině (SFA/FIA) SA EBC 8.13.2
B0907 Beta-glukany ve sladině při 65 °C (SFA/FIA) SA EBC 8.13.2
β-glukanový gel viz H77
Kód Proteolytické rozluštění Oddělení Metoda
B1007 Alfa-aminodusík (ninhydrin) ZAJS EBC 4.10
B1008 Celkový dusík (Kjeldahl) ZAJS EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
B1009 Rozpustné dusíkaté látky (Kjeldahl) ZAJS EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
B1010 Kolbachovo číslo (Kjeldahl) ZAJS EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
Kód Zkvasitelnost sladiny Oddělení Metoda
B1101 Fermentabilita ZAJS VÚPS
B1102 Dosažitelný stupeň prokvašení ZAJS VÚPS
Kód Gushing Oddělení Metoda
B1201 Gushing (VÚPS) ZAJS VÚPS
B1202 Gushing (metoda Carlsberg) ZAJS Vaag, 1993
B1203 Gushing (metoda Carlsberg, modifikovaná) ZAJS MEBAK R-200.31.020
B1204 Gushingový potenciál ječmene ZAJS VÚPS
H73 Gushing v pivu ZAJS VÚPS
ICP -MS ( Mn, As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Se, Co, Sn, Mo)
K02 Mineralizace vzorku k analýze ICP AZL Praha VÚPS
K94 Stanovení 10 kovů (As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Sn) AZL Praha VÚPS
K95A Stanovení 3-4 kovů (As, Cd, Pb, Sn) AZL Praha VÚPS
K96 Stanovení 1-2 kovů dle výběru AZL Praha VÚPS
K05 Stanovení Hg (studené páry AMA) AZL Praha VÚPS
C. SLADOVÉ VÝTAŽKY
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
C0101 Obsah vody a extrakt ZAJS.AZL-P VÚPS
C0102 Diastatická  mohutnost ZAJS EBC 4.12
C0104 Barva sladového výtažku ZAJS EBC 6.9
D. CUKR
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
D01 Extrakt AZL-P VÚPS
D02 Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) AZL-P VÚPS
E. CHMEL A CHMELOVÉ PREPARÁTY  
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
E01 Konduktometrická  hodnota chmele AZL-P EBC 7.5
E02 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC AZL-P EBC 7.7
E07 Dusičnany (HPLC) ve chmelu (viz K37) AZL-P VÚPS
E09 Hořké kyseliny HPLC a KH (E02 a E08) AZL-P EBC 7.7, 7.5
E12 Konduktometrická hodnota chmelového extraktu (konduktometrická titrace) AZL-P EBC 7.5
E15 Obsah vody (gravimetrie) AZL-P EBC 7.2
E16 Index skladovatelnosti chmele (UV) AZL-P EBC 7.13
K29A Chmelové silice ve chmelu (beta-farnesen, linalool a další) (GC-MS) AZL-P VÚPS
E18 Antiradikálová aktivita (DPPH) AZL-P VÚPS
E19 Multireziduální analýza pesticidů (51 složek) ve chmelu, pivu a v
nápojích na bázi piva
AZL-P VÚPS
Mykotoxiny viz oddíl A SA
 
ICP – MS (Fe, Mn, As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Cd, Pb, Se, Co, Mo, Sn)
K02 Mineralizace vzorku (chmel, slad, ječmen, kvasnice) k analýze ICP AZL-P VÚPS
K94 Stanovení 10 kovů (As, Cr, Ni, Sn, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Se) AZL-P VÚPS
K05 Stanovení Hg (studené páry AMA) AZL-P VÚPS
F. VODA  
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
F10
I. Posouzení varní vody – malý rozbor (obsahuje analýzy níže a vypracování posudku)
AZL-P
VÚPS
F01 Alkalita zbytková AZL-P VÚPS
F05 Tvrdost přechodná (alkalita) AZL-P VÚPS
F06 Tvrdost celková AZL-P VÚPS
K03A Stanovení Ca metodou AAS AZL-P EBC 9.13-9.20
K03A Stanovení Mg metodou AAS AZL-P EBC 9.13-9.20
F04F Dusičnany (kyvetový test Spectroquant) Merck Spectroquant
H15 pH vody AZL-P VÚPS
F11 II. Posouzení varní vody – velký rozbor (obsahuje analýzy níže a vypracování posudku) AZL-P
K93 Stanovení Fe, Mn, (ICP-MS) a Ca, Mg, Na, K (AAS) AZL-P VÚPS
F04F Dusičnany (kyvetový test Spectroquant) Merck Spectroquant
F01 Alkalita zbytková AZL-P VÚPS
F04A Chloridy (kyvetový test Spectroquant) AZL-P Merck Spectroquant
F04B Hydrogenuhličitany (kyvetový test Spectroquant) AZL-P Merck Spectroquant
F04C Amonné ionty (kyvetový test Spectroquant) AZL-P Merck Spectroquant
F04D Dusitany (kyvetový test Spectroquant) AZL-P Merck Spectroquant
F04E Sírany (kyvetový test Spectroquant) AZL-P Merck Spectroquant
F06 Tvrdost celková AZL-P VÚPS
F05 Tvrdost přechodná (alkalita) AZL-P Merck Spectroquant
H15 pH vody AZL-P VÚPS
G.  MLÁTO, PROVOZNÍ KVASNICE
 
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
G01 Voda (mláto, kvasnice) AZL-P VÚPS
G02 Extrakt vyloužitelný  (mláto) AZL-P VÚPS
G03 Extrakt celkový  (mláto) AZL-P VÚPS
G04 Voda (kvasnice) AZL-P VÚPS
G05 Dusíkaté látky (Kjeldahl) / Bílkoviny (mláto, kvasnice) AZL-P VÚPS
G06 Popel (mláto, kvasnice) AZL-P VÚPS
K02 Mineralizace vzorku k analýze ICP-MS AZL-P VÚPS
K95A Stanovení 4 kovů (As, Cd, Pb, Sn) AZL-P VÚPS
K96 Stanovení 2 kovů (dle výběru) AZL-P VÚPS
K05 Stanovení Hg (studené páry AMA) AZL-P VÚPS
K76 Stanovení fluoru v mlátu, sladovém květu a kvasnicích (GC-FID) AZL-P VÚPS
Mykotoxiny viz oddíl A
H.  MLADINA A PIVO  
Kód Základní rozbory Oddělení Metoda
H01 Extrakt kapalného vzorku AZL-P EBC 8.3
H01A Extrakt mladiny AZL-P EBC 8.3
H01B Extrakt sladiny AZL-P EBC 8.3
H02 EPM – Původní extrakt piva  (destilační metodou)* AZL-P EBC 9.2.1,  9.4
H02A EPM – Původní extrakt piva  (fyzikální metodou)* AZL-P EBC 9.43
H44 Energetická hodnota (pokud je současně objednán rozbor dle H02A – zdarma) AZL-P VÚPS
H03 Dosažitelné prokvašení AZL-P EBC 9.7
H04 Hořké látky (izosloučeniny) AZL-P EBC 9.8
H14 Barva spektrofotometricky AZL-P EBC 9.6
H15 pH AZL-P EBC 9.35
H24 Zákal (čirost) piva AZL-P EBC 9.29
* Rozbor rovněž zahrnuje: extrakt zdánlivý a skutečný, alkohol, prokvašení zdánlivé a skutečné
 Kód Další kvalitativní analýzy
 Oddělení Metoda
H40
Oxid uhličitý (CarboQC) AZL-P MEBAK 2.26.1.5
H33 Oxid siřičitý celkový (potenciometrický) AZL-P EBC 9.25.1
H56 Titrační kyselost (acidita) AZL-P VÚPS
H30 Pěnivost na přístroji NIBEM AZL-P MEBAK 2.18.2
H09 Popel v pivu (gravimetrie) AZL-P VÚPS
H27 Viskozita AZL-P EBC 8.4
H37 Číslo kyseliny thiobarbiturové (TBA) AZL-P VÚPS
H42 Kaly v mladině AZL-P VÚPS
H78 Důkaz pasterace piva AZL-P VÚPS
H76 Objem plnění spotřebitelského obalu AZL-P VÚPS
       
Kód Hořké kyseliny Oddělení Metoda
K35 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC (viz E02) AZL-P EBC 7.7
K45 Hořké kyseliny v pivu (pouze iso-alfa) HPLC AZL-P EBC 7.8
K45A Hořké kyseliny v pivu (alfa, iso-alfa) HPLC AZL-P EBC 7.8
K45B Hořké kyseliny v pivu (stereoisomery) HPLC AZL-P VÚPS
K45C Hořké kyseliny v pivu (tetrahop) HPLC AZL-P EBC 7.9
Kód Sacharidické látky Oddělení Metoda
H05 Zcukření jódovou zkouškou AZL-P VÚPS
H23 Alfa-glukany podle Heidricha AZL-P VÚPS
H51 Stanovení jodového čísla spektrofotometricky AZL-P MEBAK 2.3
A0308 Pentosany (Douglas) AZL Brno VÚPS
K32 Cukry a oligosacharidy do DP 10  vč. polyolů v kapalné matrici (HPLC) AZL-P VÚPS
K32B Cukry v pivu a sladových nápojích (sacharóza, fruktóza, glukóza, maltóza) AZL-P VÚPS
K32C Celkové sacharidy včetně polyolů  (enzymaticky) AZL-P VÚPS
K32D Celkové sacharidy bez polyolů (enzymaticky) AZL-P VÚPS
K74 Glycerol v pivu (polyol) AZL-P VÚPS
Kód Dusíkaté látky Oddělení Metoda
H06 Celkový dusík dle Kjeldahla (bílkoviny) AZL-P EBC 9.9.1
H07 Koagulovatelný dusík AZL-P MEBAK 2.6.2
H08 Volný aminodusík – FAN (ninhydrinová metoda) AZL-P EBC 9.10/MEBAK 2.6.4.1.1
H12 Bílkovinný dusík MH nad 5 000 (CBB) AZL-P VÚPS
H58 Senzitivní proteiny v pivu nefelometricky AZL-P EBC 9.40
Kód Látky fenolového typu Oddělení Metoda
H20 Anthokyanogeny AZL-P MEBAK 2.16.2
H21 Celkové polyfenoly AZL-P EBC 8.12.9
H22 Flavanoidy AZL-P EBC 9.12.
H52 Tanoidy AZL-P MEBAK 2.16.3
H67 Prenylflavanoidy (xanthohumol, isoxanthohumol) (HPLC – MS) AZL-P VÚPS
Kód Zákaly, koloidní stabilita Oddělení Metoda
H16 Síranový test objektivní AZL-P MEBAK 2.14.2.4
H25 Šokovací zkouška, předpověď koloidní stability AZL-P VÚPS
H26 Sledování koloidní trvanlivosti AZL-P VÚPS
H50 Izolace a rozbor koloidního zákalu (bílkoviny, polyfenoly, beta-glukany) AZL-P VÚPS
H65 Šťavelany v meziproduktech piva, pivu a ostatních nápojích AZL-B VÚPS
H77 Stanovení β-glukanového gelu AZL-B MEBAK 2.5.5
Kód Antioxidační kapacita Oddělení Metoda
H41 Oxidoredukční kapacita spektrofotometricky AZL-P MEBAK 2.15.1
E18 Antiradikálová aktivita (DPPH) AZL-P VÚPS
Kód Senzoricky významné látky Oddělení Metoda
K47 Diacetyl a 2,3-pentandion (vicinální diketony pomocí GC) AZL-P EBC 9.24.2
K14 Dimethylsulfid volný v mladině a pivu SA / AZL-P MEBAK 2.23.1.1
K15 Dimethylsulfid a jeho prekursory v mladině a pivu SA /AZL-P MEBAK 2.23.1.2
K10 Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) AZL-P VÚPS
K10A Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) včetně gama-nonalaktonu a ethylesteru kys. nikotinové (GC – MS) AZL-P VÚPS
K24A Nižší mastné kyseliny AZL-P VÚPS
K24B Nižší a vyšší mastné kyseliny AZL-P VÚPS
K13 Karbonylové látky – jednotlivě (cca 15 látek) AZL-P VÚPS
K41A Hydroxymethylfurfural (HPLC) AZL-P MEBAK 2.23.3
K49 Vyšší aromatické alkoholy (4-vinylgujakol,tryptosol,tyrosol) (GC-MS) AZL-P VÚPS
K71 Dusíkaté heterocykly v pivu (GC – MS) AZL-P VÚPS
K60 Aminokyseliny (HPLC-FL) AZL-P VÚPS
H75 Vybrané organické kyseliny v pivu a nápojích ZAJS VÚPS
Seznam org. kyselin: jablečná; jantarová; mléčná; octová; citronová
K29 Vybrané silice v pivu metodou GC-MS AZL-P VÚPS
H72 Sirné těkavé látky AZL-Brno VÚPS
Kód Vitamíny Oddělení Metoda
K42 Vitaminy B1 , B2  a B6  (HPLC) SA VÚPS
K42A Vitamin B12 (HPLC) SA VÚPS
Kód Kontaminanty Oddělení Metoda
K07A N-nitrosodimethylamin (NDMA) v pivu, sladu, ječmeni (GC-NCD) AZL-P MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS
K07B Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů v pivu, sladu, ječmeni (GC-NCD) AZL-P MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS
K07C Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů ve vzduchu (GC-NCD) AZL-P MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS
K08 Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů v pryžích (GC-NCD) AZL-P EN 12868/VÚPS
K09 Celkové N-nitrososloučeniny (ATNC) AZL-P BRI
K18 Polychlorované bifenyly – jednotlivé kongenery (GC-ECD) AZL-P VÚPS
K20A Alifatické chlorované uhlovodíky v nápojích (GC-ECD) AZL-P VÚPS
K20B Nižší těkavé halogenuhlovodíky ve varní vodě AZL-P VÚPS
K21 Chlorfenoly AZL-P VÚPS
K23 Estery kyseliny ftalové AZL-P VÚPS
K26 Halogenoctové kyseliny AZL-P VÚPS
K30 Aromatické uhlovodíky (PAU) (9 základních – fluorescenční HPLC) AZL-P VÚPS
K31 Histamin a tyramin (biogenní aminy – HPLC) AZL-P VÚPS
K36 Dusičnany v kapalných vzorcích včetně přípravy vzorku (HPLC-UV) AZL-P MEBAK 2.22.1 modif. VÚPS
K37 Dusičnany v pevných vzorcích včetně přípravy vzorku (HPLC-UV) AZL-P MEBAK 2.22.1 modif. VÚPS
K48 Těkavé organické látky (benzen, toluen, xyleny) (GC-MS) AZL-P VÚPS
K89 Melamin v pivu a nápojích na bázi piva (GC-MS) AZL-P VÚPS
K91 Furan v pivu (GC-FID) AZL-P VÚPS
K90 Methanol v kvašených nápojích a destilátech (GC-FID) AZL-P VÚPS
Pesticidy v pivu viz E19
Akrylamid v pivu viz A0901
Kód Aditivní látky
Oddělení Metoda
K33 Aditivní látky (kys.benzoová, kys. sorbová) v nápojích (HPLC-UV) AZL-P VÚPS
K34 Aditivní látky (kys. askorbová) v nápojích (HPLC-UV) AZL-P VÚPS
K81 Rebaudiosid A v pivu a nealkonápojích (HPLC-UV) AZL-P VÚPS
Kód Alergeny Oddělení Metoda
H71A Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích (1- 3 vzorky) AZL-Brno VÚPS
H71B Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích  (4 a více) AZL-Brno VÚPS
Stanovení prvků (ječmen, slad, mladina, pivo, křemelina, stabilizační prostředky, voda)
AAS – Atomová absorpční spektrometrie (Na, K, Mg, Ca)
K03A Stanovené 1 kovu (nebo sůl pro nutriční balíček)
AZL-P EBC 9.13-9.20
K92 Stanovení Fe, Al, Ca, As v křemelině
AZL-P MEBAK
K01 Výluh vzorku (křemeliny) k analýze AAS
AZL-P VÚPS
Kód Nutriční balíček Oddělení Metoda
K88A Nutriční balíček základní (výčepní piva, ležáky, speciály) AZL-P VÚPS
K88B Nutriční balíček – nealkoholická piva AZL-P VÚPS
K88C Nutriční balíček – míchané nápoje (radlery, beermixy, cca 2 % alkoholu obj.) AZL-P VÚPS
K88D Nutriční balíček – nealkoholická piva ochucená AZL-P VÚPS
K88E Nutriční balíček – cidery AZL-P VÚPS
K88F Nutriční balíček – sladové nápoje AZL-P VÚPS
K88G Nutriční balíček – džusy AZL-P VÚPS
K88H Nutriční balíček – slazené limonády AZL-P VÚPS
K88I Nutriční balíček – hard seltzer AZL-P VÚPS
 
ICP – MS ( Mn, As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Se, Co, Sn, Mo)
K02 Mineralizace vzorku (chmel, slad, ječmen, kvasnice) k analýze ICP AZL-P VÚPS
K94 Stanovení 10 kovů (As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Sn) v pivu, sladu a chmelu AZL-P VÚPS
K95A Stanovení 4 kovů (As, Cd, Pb, Sn) AZL-P VÚPS
K95B Stanovení 4 kovů (Mn, Se, Co, Mo) AZL-P VÚPS
K96 Stanovení 2 kovů v pivu (Cu, Fe nebo dle výběru) AZL-P VÚPS
K05 Stanovení Hg (studené páry AMA) AZL-P VÚPS
K76 Stanovení fluoru v mlátu, sladovém květu a kvasnicích (GC-FID) AZL-P VÚPS
H82 Stanovení aniontů v pivu metodou ITP AZL-P VÚPS
II.  MIKROBIOLOGIE
Kód Analýza – zkouška Oddělení Metoda
J02 Stanovení počtu kvasinek v nefiltrovaném pivu mibi VÚPS
J03 Stanovení počtu mléčných bakterií mibi VÚPS
J04 Stanovení celkového počtu bakterií mibi VÚPS
J05 Stanovení celkového počtu kvasinek mibi VÚPS
J06 Stanovení počtu cizích kvasinek mibi VÚPS
J07 Stanovení celkového počtu mikroorganizmů mibi VÚPS
J08 Stanovení E. coli a koliformních bakterií mibi VÚPS
J09 Stanovení počtu psychrofilních bakterií mibi VÚPS
J10 Stanovení počtu mezofilních bakterií mibi VÚPS
J11 Stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus mibi VÚPS
J12 Detekce bakterií rodu Megasphaera (PCR) mibi VÚPS
J13 Detekce bakterií rodu Pectinatus (PCR) mibi VÚPS
J14 Druhové určení mléčných bakterií (PCR) mibi VÚPS
J15 Příprava čisté agarové kultury (ze sbírky VÚPS) mibi VÚPS
J16 Pomnožení čisté kultury do 5 litrů mibi VÚPS
J16A Pomnožení čisté kultury do 5 litrů – spodní kmen mibi VÚPS
J18 Stanovení procenta respiračně-deficientních mutant v kvasnicích mibi VÚPS
J19 Posouzení homogenity kvasničné kultury mibi VÚPS
J22 Mikrobiologický průzkum pivovarského provozu mibi VÚPS
J24 Identifikace koloidního zákalu mibi VÚPS
J25 Izolace a identifikace kvasinek mibi VÚPS
J26 Certifikace prostředku pro mytí pivního skla mibi VÚPS
J27 Certifikace sanitačního prostředku pro výčepní zařízení a potrubí mibi VÚPS
III.  SPECIÁLNÍ A POMOCNÉ PROSTŘEDKY
M.  FILTRAČNÍ HMOTY  
Kód Sypké filtrační hmoty Oddělení Metoda
M01 Specifický filtrační odpor TechP VÚPS
M01A Filtrační rychlost TechP VÚPS
M02 Průtočnost metodou Dicalite TechP VÚPS
M02A Permeabilita TechP VÚPS
M03 Sypná  hmotnost TechP VÚPS
M04 Objem za mokra TechP VÚPS
M05 Obsah vody TechP VÚPS
M06 Ztráta žíháním TechP VÚPS
M07 Vodou vyloužitelné látky TechP VÚPS
M08 Ovlivnění pH destilované vody TechP VÚPS
M09 Ovlivnění pH piva TechP VÚPS
IV.  TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY
P.   POKUSNÉ VÁRKY A MODELOVÉ ZKOUŠKY
Kód Analýza – zkouška Oddělení
P01 Laboratorní sladování – viz oddíl B  
P03 Pokusná  várka čtvrtprovozní, včetně stočení 40 ks lahví 0,5 l TechP
P04 Pokusná  várka poloprovozní s dodáním 60 ks lahví paster. piva TechP
P05 Modelová  filtrační zkouška TechP
P05A Modelové filtrační zkoušky –  4 a více zkoušek v serii TechP
P06 Stabilizační filtrace čvrtprovozní vč.stočení a pasterace
25 ks lahví (0,5 l)
TechP
P07 Filtrace, stočení a pasterace vzorku 40 ks lahví (0,5 l) TechP
P07A Filtrace, stočení a pasterace 2 a více vzorků 40 ks lahví (0,5l) TechP
V.  SENZORICKÁ ANALÝZA
Kód Analýza – zkouška Oddělení
S01 Senzorický seminář I AZL-P
Základy sommelierství piva I. AZL-P
S11 Degustační trénink AZL-P
S03 Senzorická zkouška AZL-P
S02 Účast v mezilaboratorním testování – základní pivovarské rozbory (cena za 1 Q.) AZL-P
H43 Senzorické posouzení (pivo) AZL-P
H80 Senzorické posouzení vady piva (vybraný panel) AZL-P
H81 Senzorické posouzení – trojúhelníková zkouška AZL-P
S10 Pronájem prostor Senzorického centra s výbavou (12 degustačních boxů) AZL-P
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
R01 Dodatečně vyžádaný opis protokolu o zkoušce
R02 Vystavení nestandardního certifikátu dle požadavku zákazníka
Zpracování dokumentace a vystavení českého, anglického nebo německého certifikátu je zahrnuto v ceně analýz
Vysvětlivky –  metody
EBC EBC Analysis Committee: Analytica-EBC, Verlag Hans Carl Getränke-Fachverlag,Nürnberg, 2009.
MEBAK Methodensammlung der Mitteleuropäischen Brautechnischen Analysenkommission.
VÚPS Analytické postupy VÚPS.
PSA Basařová, G. a kol.: Pivovarsko- sladařská analytika  I., Merkanta, Praha 1992.
  Jiné postupy – metodiky jsou dostupné ve VÚPS
   
Vysvětlivky –  pracoviště
Označení oddělení Pracoviště město
AZL-P Analytická zkušební laboratoř Praha Praha
ZAJS Analytická zkušební laboratoř Brno – Základní analýzy ječmene a sladu Brno
ZST Analytická zkušební laboratoř Brno – Základní suroviny a technologie Brno
SA Analytická zkušební laboratoř Brno – Speciální analýzy Brno
mibi Mikrobiologická laboratoř Praha Praha
TechP Technologické oddělení  Praha Praha