Mikrobiologické semináře, kurzy

prednaska - mikrobiologie

Mikrobiologické oddělení pořádá odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří.
Školení je možné realizovat v zasedací místnosti VÚPS v Praze (Lípová 15) nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele.

Semináře jsou realizovány na třech úrovních, dle požadavků zákazníka je lze kombinovat nebo rozšiřovat.

Vedoucí mikrobiologického oddělení:

Ing. Petra Kubizniaková
+420 224 900 132

1. Obecný mikrobiologický seminář

Teoretické přednášky z oblasti pivovarské mikrobiologie. Přednášky prezentují dva lektoři.
Tematické okruhy:
 • pivovarské kvasinky (morfologie, taxonomie, hodnocení viability a vitality)
 • přehled kontaminant pivovarské výroby, jejich škodlivost a metody stanovení (mléčné bakterie, enterobakterie, divoké kvasinky, sporulující bakterie, Pectinatus atd.)
 • mikrobiální produkce zdraví škodlivých látek (prekurzory nitrosaminů, biogenní aminy, producenti), bakterie Legionella atd.
Rozsah: cca 3 hodiny, min. počet osob 2
Místo konání: zasedací místnost VÚPS Praha, po dohodě prostory zákazníka
Cena: 4.725 Kč/osoba

2. Metody stanovení mikroorganizmů v provozní laboratoři

Přednášky zaměřené na techniky stanovení mikroorganizmů.

Náplň:

 • techniky používané v mikrobiologické laboratoři (příprava sterilního skla, příprava půd, skladování a sterilizace půd a aditiv, zpracování vzorku),
 • kultivace mikroorganizmů (kultivační půdy, podmínky kultivace),
 • stanovení mikroorganizmů (mléčné bakterie, celkový počet zárodků, kulturní a divoké kvasinky, plísně, E. coli a koliformní bakterie a mnohem více.)
 • reprodukce výsledků
 • v případě konání akce na VÚPS v Praze lze seminář doplnit o praktické ukázky laboratorních technik.
Rozsah: cca 3 hodiny, min. počet osob 2
Místo konání: zasedací místnost VÚPS Praha, po dohodě prostory zákazníka
Cena: 4.725 Kč/osoba

3. Školení pracovníků provozní mikrobiologické laboratoře - praktická část

Prakticky zaměřené přednášky pro laboranty v pivovarské laboratoři - laboratorní techniky, management kvasnic, kontrola provozu.

Přednášky je vhodné realizovat v prostorách pivovaru, doplnit je demonstrací laboratorních technik v laboratoři, případně odběry vzorků v provozu.

Náplň:

 • mikrobiologická laboratoř v pivovaru (vybavení, laboratorní techniky, příprava sterilního skla a pomůcek),
 • management kvasnic (uchovávání, propagace, kontrola),
 • kontrola provozu (aseptický odběr vzorků, kontrola jednotlivých úseků provozu – odběrová místa, objemy vzorků, vyhodnocení),
 • kontrola účinnosti sanitace (bioluminiscence),
 • nové metody idetifikace mikroorganizmů.
Rozsah: 4 – 5 hodin, počet osob neomezen
Místo konání: pivovar
Cena: podle velikosti provozu, minimálně 15.750 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k výsledné ceně je v případě konání semináře v prostorech zákazníka nutno přičíst cestovní náhrady.
V ceně školení jsou školící materiály, v případě konání akce v budovách VÚPS je občerstvení zajištěno.