Mikrobiologické semináře, kurzy

prednaska - mikrobiologie

Mikrobiologické oddělení pořádá odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří.
Školení je možné realizovat v zasedací místnosti VÚPS v Praze (Lípová 15) nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele.

Semináře jsou realizovány na třech úrovních, dle požadavků zákazníka je lze kombinovat nebo rozšiřovat.

Vedoucí mikrobiologického oddělení:

Ing. Petra Kubizniaková
+420 224 900 132

1. Školení pracovníků mikrobiologické provozní laboratoře

Tematické okruhy:
 • Přirozené složky v pivu, které zabraňují nebo naopak podporují vznik kontaminace. Intenzita rizika kontaminace v závislosti na vyráběném druhu piva
 • Hlavní skupiny pivovarských mikroorganizmů podle škodlivosti/nežádoucí mikroorganizmy v pivovarském provozu
 • Zdroje mikrobiální kontaminace kvasničné kultury, mladiny, piva v jednotlivých fázích výroby včetně stáčení
 • Hygiena a sanitace výrobních prostor a zařízení
 • Mikroorganizmy a biofilm, vznik biofilmu
 • Pivovarské kvasinky
 • Detekce pivu škodících mikroorganizmů

Náplň lze po dohodě upravit pro potřeby zákazníka.

Rozsah: cca 6 hodin, min. počet osob 2
Místo konání: zasedací místnost VÚPS Praha, po dohodě prostory zákazníka
Cena: 8 880 Kč/osoba (množstevní sleva pro dalšího účastníka z jednoho pivovaru)

2. Školení operátorů výroby, stáčíren a údržby

Tematické okruhy:

 • Úvod do mikrobiologie – co jsou to mikroorganizmy?
 • Pivo a mikroorganizmy
 • Podmínky pro růst mikroorganizmů
 • Mikrobiologie pivovarského provozu – vyhodnocení rizik
 • Sanitace, pasterace
 • Biofilmy a důležitost mechanického čištění povrchů
 • Mikrobiální příčiny kažení piva – degustace poškozených piv
 • Prohlídka výrobních prostor – detekce rizikových míst, nedostatky, pozitivní příklady, diskuze na místě

Náplň lze po dohodě upravit pro potřeby zákazníka.

Rozsah: cca 4 hodiny, max. počet osob 15
Místo konání: prostory zákazníka – pivovarský provoz
Cena: 15 576 Kč/osoba

Ceny jsou uvedeny bez DPH, kalkulace vychází z vnitřních předpisů VÚPS, a.s.

K výsledné ceně je v případě konání semináře v prostorech zákazníka nutno přičíst cestovní náhrady.
V ceně školení jsou školící materiály, v případě konání akce v budovách VÚPS je občerstvení zajištěno.