Mikrobiologické semináře, kurzy

prednaska - mikrobiologie

Mikrobiologické oddělení pořádá odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří a operátorů výroby.
Školení je možné realizovat v zasedací místnosti VÚPS v Praze (Lípová 15) nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele.

Semináře jsou realizovány na třech úrovních, dle požadavků zákazníka je lze kombinovat nebo rozšiřovat.

Vedoucí mikrobiologického oddělení:

Ing. Petra Kubizniaková
+420 224 900 132

Školení pracovníků mikrobiologické provozní laboratoře

Tematické okruhy:
 • Přirozené složky v pivu, které zabraňují nebo naopak podporují vznik kontaminace. Intenzita rizika kontaminace v závislosti na vyráběném druhu piva
 • Hlavní skupiny pivovarských mikroorganizmů podle škodlivosti/nežádoucí mikroorganizmy v pivovarském provozu
 • Zdroje mikrobiální kontaminace kvasničné kultury, mladiny, piva v jednotlivých fázích výroby včetně stáčení
 • Hygiena a sanitace výrobních prostor a zařízení
 • Mikroorganizmy a biofilm, vznik biofilmu
 • Pivovarské kvasinky
 • Detekce pivu škodících mikroorganizmů

Náplň lze po dohodě upravit pro potřeby zákazníka.

Rozsah: cca 6 hodin, min. počet osob 2
Místo konání: zasedací místnost VÚPS Praha, po dohodě prostory zákazníka
Cena:   9 680,- Kč bez DPH / osoba (množstevní sleva pro dalšího účastníka z jednoho pivovaru)

Školení operátorů výroby, stáčíren a údržby

Tematické okruhy:

 • Úvod do mikrobiologie – co jsou to mikroorganizmy?
 • Pivo a mikroorganizmy
 • Podmínky pro růst mikroorganizmů
 • Mikrobiologie pivovarského provozu – vyhodnocení rizik
 • Sanitace, pasterace
 • Biofilmy a důležitost mechanického čištění povrchů
 • Mikrobiální příčiny kažení piva – degustace poškozených piv
 • Prohlídka výrobních prostor – detekce rizikových míst, nedostatky, pozitivní příklady, diskuze na místě

Náplň lze po dohodě upravit pro potřeby zákazníka.

Rozsah: cca 4 hodiny, max. počet osob 10-15
Místo konání: prostory zákazníka – pivovarský provoz
Cena za celý kurz: 19 602,- Kč bez DPH / celý kurz pro 15 lidí z pivovaru a na místě v pivovaru

Senzorické vady piva - mikrobiální kontaminace

Seminář zaměřený na problematiku senzorických vad piva způsobených mikrobiální kontaminací.
Seminář poskytne teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti potřebné k identifikaci senzorických vad piva.
Všichni účastníci budou mít možnost aktivně se zapojit do "ochutnávek" a diskutovat s naší odbornicí v oboru z mikrobiologického oddělení.

 • Základní mikrobiologické pojmy
 • Pivo a mikroorganizmy
 • Mikrobiologie pivovarského provozu – vyhodnocení rizik
 • Pivu škodící mikroorganizmy a mikrobiální poškození piva
 • Senzorické vady způsobené mikroorganismy s praktickým nácvikem vad

Rozsah: přibližně 3-4 hodiny, max. počet osob 10-13
Místo konání: Senzorické centrum VÚPS Praha
Cena: 2 420 Kč s DPH/osoba


K výsledné ceně je v případě konání semináře v prostorech zákazníka nutno přičíst cestovní náhrady.
V ceně školení jsou školící materiály, v případě konání akce v budovách VÚPS je občerstvení zajištěno.