Pesticidy

postřik pesticidy

Pesticidy jsou látky používané v ochraně rostlin proti škodlivým organizmům. Vzhledem k tomu, že jde vesměs o látky s významnou akutní nebo chronickou toxicitou případně dalšími nepříznivými účinky, je třeba sledovat jejich obsah v ošetřených rostlinných produktech tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví spotřebitele. Rezidua vybraných rizikových skupin pesticidů jsou stanovovány pomocí moderních instrumentálních metod HPLC/MS/MS, GLC/MSD/FPD/ECD/NPD.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Analýzy pesticidů ve sladu a ječmeni se provádějí v AZL Sladařský ústav v Brně,  analýzy pesticidů ve chmelu a v pivu pak v AZL v Pivovarském ústavu v Praze.

AZL Sladařský ústav v Brně

Vedoucí AZL Brno
Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. 
+420  773 742 141

Sekretariát – příjem vzorků
Jana Vaňková
+420 545 214 110
azlbrno@nullbeerresearch.cz

AZL v Pivovarském ústavu v Praze

Vedoucí AZL Praha
RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D. 
+420 224 900 150
vrzal@nullbeerresearch.cz

Sekretariát – příjem vzorků
+420 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz