Rezidua pesticidů

postřik pesticidy

   

Pesticidy jsou látky používané v ochraně rostlin proti škodlivým organizmům (choroby, škůdci, plevele).

Vzhledem k tomu, že jde vesměs o látky s významnou akutní nebo chronickou toxicitou případně dalšími nepříznivými účinky, je třeba sledovat jejich obsah v ošetřených rostlinných produktech tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví spotřebitele.

Rezidua vybraných rizikových skupin pesticidů jsou stanovovány pomocí moderních instrumentálních metod HPLC/MS/MS, GLC/MSD/FPD/ECD/NPD.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

 
Analýzy pesticidů ve sladu a ječmeni se provádějí v AZL Sladařský ústav v Brně,  analýzy pesticidů ve chmelu a v pivu pak v AZL v Pivovarském ústavu v Praze.

AZL Sladařský ústav v Brně

Speciální analýzy (SA)
Ing. Sylva Běláková, Ph.D. 
tel: +420 545 214 110 kl. 38
  

sekretariát – příjem vzorků
Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
fax: +420 545 321 225
vankova@nullbeerresearch.cz

AZL v Pivovarském ústavu v Praze

vedoucí
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
Veronika Hriczová
tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155
sekret.azl@nullbeerresearch.cz