Pivovarské technologie | Praha

experi,emtal CKT 50L, pivovar, brewer

Vlastníme špičkové technologické vybavení dvou experimentálních pivovarů, které umožňují provádět experimenty - ověřování postupů ve čtvrt a poloprovozních podmínkách.
Dvě varny (čtvrtprovozní cca 50 lpoloprovozní 2,5-3 hl) jsou plně automatizované a lze na nich simulovat prakticky veškeré současné moderní varní postupy. Řízené kvašení probíhá za definovaných teplotních a tlakových podmínek v nerezových CKT. Pivo z nich lze filtrovat, plnit do sudů i lahví, kontrolovat obsah kyslíku.

V experimentálních pivovarech lze za definovaných podmínek provádět řadu experimentů pro ověřování či vývoj nových výrobků a technologických postupů. Testovat  vlivy vody, sladu, chmele a surogátů na kvalitu piva, porovnávat různé varní postupy, provádět poloprovozní testy před zavedením nového výrobku do výroby, zkoušet sanitační prostředky a mnohem více. V menších objemech za přísně definovaných podmínek tak lze realizovat vývoj a ověření nových typů výrobků včetně přípravy marketingových vzorků.

Naši odborníci mohou pomoci při  řešení řady problémů:

  • Optimalizace procesních standardů a tolerancí ve výrobě piva a stáčení piva  do transportních obalů.
  • Audit výroby zaměřený na zlepšení základních senzorických parametrů piva - např.:  barva,  pěnivost,  hořkost, čirost,  senzorická stabilita.
  • Audit zaměřený na standardnost výroby.

Z pohledu jednotlivých technologických kroků při výrobě piva nabízíme pomoc při:

Příprava mladiny - ověření analytických parametrů vstupních surovin, optimalizace funkce šrotovníku, celkové hodnocení technologie vystírání a rmutování, komplexní hodnocení scezovacího režimu, hodnocení technologie chmelovaru, posouzení chmelení, účinnost vířivé kádě, zlepšení funkce vířivé kádě, využití kalové mladiny, extraktová bilance varny, využití enzymových a dalších preparátů, hodnocení speciálních analytických parametrů mladiny, optimalizace chlazení, sanitační režim, uvádění do provozu nových celků nebo částí varen, garanční zkoušky.

Hlavní kvašení a dokvašování - klasicky i CKT, kvasničné hospodářství: stanovení koncentrace pevných látek, stanovení koncentrace kyslíku, sledování zakvašení, sledování termodynamického režimu kvašení, sledování speciálních analytických kritérií, posouzení technologických vlastností různých kvasničných kmenů, sledování mikrobiologické čistoty, porovnání různých technologií, mikrobiologická a chemická kontrola násadních a odpadních kvasnic, stanovení vhodného provozního režimu propagační stanice, dodávka čisté kvasničné kultury, sanitační režim.

Filtrace, stabilizace a stáčení - optimalizace filtračního postupu, analytické rozbory křemelin, filtračních vložek a stabilizačních prostředků, laboratorní, čtvrtprovozní a poloprovozní ověření stabilizace, navržení a provozní odzkoušení vhodného stabilizačního postupu, filtrace, stáčení a pasterace vzorků, sledování pasteračního účinku, sanitační režim.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Vedoucí technologického oddělení:
Ing. Petra Kubizniaková
+420 224 900 132
kubizniaková@beerresearch.cz