Organizační struktura VÚPS, a.s.

Organizační struktura Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. je schématicky znázorněna níže, vychází jednak ze zaměření ústavu a jednak i z historického uzemního rozložení na pracoviště v Praze a v Brně.

Z hlediska předmětu výzkumu, vývoje a poskytovaných služeb (rozborů, zkoušek, poradenství) je rozdělení převažujících aktivit jednotlivých pracovišť následující:

  • ječmen-slad a rostlinné produkty: laboratoře brněnského pracoviště
  • oblast pivo-mladina a nápoje: laboratoře pražského pracoviště

Mikrobiologické oddělení, které svou činností pokrývá obě výše uvedené oblasti je v Praze v budově Pivovarského domu.

Některé speciální rozbory provádějí analytické laboratoře v Praze i v Brně.

V budově pražského pracoviště je knihovna a vydavatelství (tištěný časopis Kvasný a online časopis Kvasný Průmysl).

Součástí brněnského pracoviště je rovněž knihovna (Oborová knihovna pro ječmen a slad).

Organizacni struktura VUPS_as