Organizační struktura VÚPS, a.s.

Organizační struktura Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. je schématicky znázorněna níže, vychází jednak ze zaměření ústavu a jednak i z historického uzemního rozložení na pracoviště v Praze a v Brně.

Z hlediska předmětu výzkumu, vývoje a poskytovaných služeb (rozborů, zkoušek, poradenství) je rozdělení převažujících aktivit jednotlivých pracovišť následující:

  • ječmen-slad a rostlinné produkty: laboratoře brněnského pracoviště
  • pivo-mladina a nápoje: laboratoře pražského pracoviště
  • mikrobiologické oddělení: laboratoře pražského pracoviště
  • speciální rozbory provádějí analytické laboratoře v Praze i v Brně

V budově pražského pracoviště je vydavatelství (online časopis Kvasný Průmysl). Součástí brněnského pracoviště je knihovna (Oborová knihovna pro ječmen a slad).

 

organizacnu struktura VÚPS, a.s. a VÚPS, servis a služby s.r.o.