Organizační struktura VÚPS, a.s.

Organizační struktura Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. , která je schématicky znázorněna níže, vychází jednak ze zaměření ústavu a jednak i z historického uzemního rozložení na pracoviště v Praze a v Brně.

Z hlediska předmětu výzkumu, vývoje a poskytovaných služeb (rozborů, zkoušek, poradenství) je rozdělení převažujících aktivit jednotlivých pracovišť následující:

  • ječmen-slad a rostlinné produkty:   laboratoře brněnského pracoviště
  • oblast pivo-mladina a nápoje:   laboratoře pražského pracoviště

Mikrobiologické oddělení, které svou činností pokrývá obě výše uvedené oblasti,  je v Praze v budově Pivovarského domu.

Některé speciální rozbory provádějí analytické laboratoře  v Praze  i v Brně.

V budově pražského pracoviště je knihovna a vydavatelství (redakce časopisu Kvasný průmysl).

Součástí brněnského pracoviště je rovněž knihovna (Oborová knihovna pro ječmen a slad).

Organizacni struktura VUPS_as