Zemřel náš kolega Miroslav Dienstbier

17. srpna 2021 nás navždy opustil kolega RNDr. Miroslav Dienstbier.

Poslední rozloučení proběhlo 25. srpna 2021 ve 14:00 v evangelickém kostele na Vinohradech.

Mirek vybudoval v rámci projektu, který řídil, naše senzorické centrum, které je v republice stále jedno z nejmodernějších. Díky zahraničnímu projektu, který získal a řídil, máme unikátní výzkumnou laboratorní varnu. Obojí nám bude sloužit mnoho dalších let při výzkumu piva. Kromě jeho odborného působení je třeba zmínit i hodnoty lidské, které byly nedílnou součástí jeho osobnosti, kolegialita, schopnost naslouchat a v neposlední řadě i pokora se kterou se vyrovnal se zákeřnou nemocí, která předčasně ukončila jeho život.

Budeš nám chybět.

 

CEREVISIA SPECIALIS Pivní speciál roku 2021

Připravuje se již dvanáctý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených komerčními pivovary v České republice, CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál roku.

Přihlášená piva bude hodnotit dvacetičlenná hodnotitelská komise rozdělená na dvě subkomise.

První, dvanáctičlenný tým expertů je složený z členů odborného senzorického panelu VÚPS doplněných o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha, Zemědělské univerzity v Praze, Chmelařský institut nebo ze školených degustátorů ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Druhý, osmičlenný panel reprezentantů, tvoří významné osobnosti, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně.

Tradičně se bude soutěžit v kategoriích:

 • světlá speciální piva (13,0 a více % EPM)
 • polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC a vyšší)
 • neobvyklá piva (např. svrchně kvašená piva, pšeničná piva, míchaná piva beercoolery, ochucená piva vyráběná v našich podmínkách neobvyklou technologií, míchané nápoje na bázi nealkoholického piva)

Letos poprvé bude tato kategorie nabízet možnost přihlásit i hard seltzer.

Pozvánky do soutěže budou pivovarům rozeslány v nejbližších dnech.

        

Uzávěrka přihlášek je 17. září 2021.

Degustace se uskuteční 5. a 6. října 2021 v Senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Výsledky soutěže budou oznámeny na setkání s úspěšnými pivovary 14. října 2021 v Pivovarském domě v Praze.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Kulinární dědictví českých zemí 2021 – registrace

Workshop

„Nápojová kultura a její specifické aspekty ve vztahu k českým zemím“

v rámci projektu

Kulinární dědictví českých zemí – paměť, prezentace a edukace, DG18P02OVV067 (podpořen Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 – NAKI II Ministerstva kultury ČR) pořádá Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě; Národním zemědělským muzeem, s.p.o. a Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. s r.o.

7. září 2021, konferenční sál České nebe – Klášter Želiv

Kompletní přednášky jsou ke stažení ZDE.

Program:

12:30      Registrace účastníků

13:00      Fiala Jaromír: Zahájení workshopu

13:05      Fiala Jaromír: Postavení nápojů ve společnosti

13:15       Holub Petr: Regionální odlišnosti pivních druhů v novověké Evropě

13:40      Dryja Sławek: Krakovské bílé pivo jako příklad středoevropské středověké pivovarské tradice (Piwo krakowskie białe jako przykład środkowoeuropejskiej średniowiecznej tradycji piwowarskiej)

14:10       Slabý Martin, Psota Vratislav: Piva z historických odrůd ječmene

14:40      Přestávka s ochutnávkou piv z historických odrůd ječmene

15:00      Švamberk Václav: Medovina – cesta nejstaršího alkoholického nápoje od prehistorie do dnešních dnů

15:30       Zelený Jiří: Role párování vín a pokrmů v české gastronomii

16:00      Korbelářová Irena, Žáček Rudolf: K tradicím pěstování a konzumace vína ve Slezsku v minulosti a jejich současné reminiscence

16:30       Sotolář Radek: Dominantní odrůdy révy pěstované na našem území od historie po současnost

17:00       Přestávka

17:15        Exkurzce do klášterního pivovaru Želiv

18:00      Závěr workshopu

       

Senzorické semináře otevřeny

V červnu nabízíme první termíny na Senzorický seminář I, který vás seznámí s nejčastějšími vadami piv, technickými podmínkami degustace piva a senzorickými testy.
Pro absolventy Senzorického semináře pořádáme Degustační trénink, který je složen pouze z praktického cvičení.
Vypsané jsou termíny i na Senzorickou zkoušku pro pivovarské hodnotitele.
Více o nabízených seminářích: ZDE
Budeme se těšit, na viděnou!

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
se sídlem Praha 2, Lípová 511/15, PSČ: 120 00, IČO: 60193697 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek 25. června 2021 od 10.00 hod. v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
na adrese Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, budova A místnost č. AI, v 1. patře

Pozvánka ke stažení: ZDE

PRVNÍ Z RODINY UNIVERZITNÍCH PIV MÍŘÍ DO VÝROBY

 

Slavnostním podpisem memoranda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou, zastoupenou Matematicko-fyzikální fakultou UK, Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s., a  Pivovarem Ferdinand, s.r.o., bude definitivně potvrzena výroba historicky prvního originálního univerzitního piva.

Jeho receptura je inspirována číslem π, a proto ponese název Pěkný číslo.

Současně je na webu peknycislo.cz spuštěna výtvarná soutěž pro širokou veřejnost o grafické pojetí etikety.

 

Kontakt:

Luboš Veverka

pr@nullmff.cuni.cz

MFF UK

Soutěž Pivní speciál roku 2020

Ani současná epidemiologická situace neměla negativní dopad na zájem průmyslových pivovarů všech velikostí zúčastnit se jedenáctého ročníku soutěže CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál roku. Celkem 10 pivovarů přihlásilo do soutěže 42 vzorků

Soutěž proběhla v prostorách senzorické laboratoře Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který byl odborným garantem soutěže.

Hodnotiteli soutěžních vzorků byl dvacetičlenný degustační tým složený ze dvou komisí. První, tzv. panel expertů, tvořilo dvanáct školených degustátorů např. ze Zemědělské univerzity v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Střední průmyslové školy potravinářských technologií Podskalská a VÚPS. Porota byla doplněna sládky z malých pivovarů, které dlouhodobě spolupracují se senzorickým panelem VÚPS. Dále pivní vzorky posuzoval i osmičlenný panel významných osobností z oborů mimo pivovarství, které se však pivu a pivovarské problematice dlouhodobě věnují, jako novináři, odborníci a další.

 

Letošní ročník opět potvrdil dlouhodobé úspěchy náchodského pivovaru PRIMÁTOR a. s., který byl, s 8 umístěními na stupních vítězů, nejúspěšnější. Na pomyslném druhém místě se 4 oceněními byla piva z Plzeňského Prazdroje, a.s.  O třetí místo se dělí se 3 oceněními Pivovar Nymburk, s.r.o. a Pivovar Svijany, a.s.

Podrobnosti o soutěži lze nalézt v tiskové zprávě v Dokumentech ke stažení.

Ing. Psota uveden do Síně slávy

Ing. Vratislav Psota, CSc., vedoucí Analytické zkušební laboratoře VÚPS v Brně byl uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství.

Ing. Vratislav Psota, CSc. vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor fytotechnika. Od roku 1983 pracoval v Ústavu experimentální fytotechniky (později Ústav systematické a ekologické biologie) ČSAV v Brně. V roce 1993 nastoupil do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, Sladařského ústavu Brno, kde se zabýval kvalitou odrůd ječmene. Od roku 2010 vykonává funkci vedoucího Analytické zkušební laboratoře – Sladařský ústav Brno.

Vratislav Psota působil v mnoha odborných a vědeckých komisích spojených s pivovarskými surovinami, především sladovnickým ječmenem a sladem, je členem Odrůdové komise Ministerstva zemědělství, aktivně publikoval v odborném tisku, je spoluautorem publikace Sladařství (2015), Technologie výroby sladu a piva (2000) a dalších několika monografií z oblasti obilovin, členem redakční rady časopisu Kvasný průmysl a externě přednáší na Mendelově univerzitě v Brně.

varna 300L

Pivo v české společnosti – tradice, kvalita, technologie výroby

Dvoudenní vzdělávací kurz pro širší veřejnost a „netechnologické“ pracovníky pivovarů:

Pivo v české společnosti – tradice, kvalita, technologie výroby.

Termín konání:  22. a 23. listopadu 2021 v Praze

Forma: Přednášky a praktická cvičení (senzorická analýza, várka)

Cena:  3 900,- Kč bez DPH

Další informace a přihlášky: fiala@nullbeerresearch.cz

 

Program kurzu:

 • Historie a současnost výroby piva v ČR
 • Rozdělení piv a nápojů na bázi piva
 • Základní suroviny (voda, ječmen, slad, chmel, chmelové produkty, náhražky sladu)
 • Technologie výroby sladu a piva
 • CHZO České pivo
 • Pivní styly
 • Kvalita piva – senzorická analýza (praktické hodnocení)
 • Pivo v gastronomii
Předávání diplomu

Rekvalifikační kurzy 2020

 

Rekvalifikační kurzy VÚPS, a.s.
dle akreditace MŠMT-1374/2018-1/38 (udělena 11.4.2018 do 11.4.2021)

Vstupní předpoklady:
Ukončené střední vzdělání
Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
Minimální věk 18 let
Místo výuky: Praha
Forma vzdělávání: prezenční – účast na kurzu musí být min. 80%
Metoda výuky: přednáška, procvičování, praxe

Lektory jsou zaměstnanci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

Další informace jsou na www.beerresearch.cz na samostatné stránce „Rekvalifikační kurzy„.
Odborným garantem kurzu je Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., fiala@nullbeerresearch.cz

 

 

PIVOVARNICKÉ A SLADOVNICKÉ PRÁCE

SLEVA – Cena: 49 500,- Kč, DPH = 0, (běžná cena 70 000,- Kč)

Další běh kurzu bude zahájen 1. října 2020.
Přihlášky je možné zasílat na: fiala@nullbeerresearch.cz

Kurz bude probíhat v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky do konce září. Výuka probíhá v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech. Součástí kurzu jsou zkoušky pro certifikát „Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva“ a závěrečné teoretické a praktické zkoušky ze získaných znalostí a dovedností v okruhu Technologie sladu, Technologie piva a Laboratorní kontrola.

 

SANITAČNÍ TECHNIK NÁPOJOVÝCH CEST

Cena: 11 000,- Kč, DPH = 0

Další běh kurzu bude zahájen 18. října 2020 (dle počtu přihlášených)
Přihlášky je možné zasílat na: fiala@nullbeerresearch.cz

Kurz bude probíhat v rozsahu 16 hodin teoretické výuky a 32 hodin praktické výuky do konce listopadu.

Praktická výuka bude probíhat formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup sanitace nápojových cest, včetně demontáže a montáže výčepního zařízení, provede odběr vzorků k analýzám a výsledky zaznamená a vyhodnotí do sanitační knihy.

Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly. Studenti budou rozděleni do skupin po 2-3 a budou vedeni odbornými technologickými pracovníky pod dohledem lektora.