Výsledky – Česká pivní vize 2023

28.11. 2023 odstartoval 1. ročník nové degustační soutěže Česká pivní vize, kterou vyhlašoval, organizoval i odborně garantoval Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Pro soutěž byla sestavena 24 členná odborná senzorická komise ze zkušených pivovarských degustátorů České republiky.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny v rámci workshopu věnovanému vědeckému projektu QK21010136 „Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe“ finančně podpořeným Ministerstvem zemědělství České republiky, v prostorách Chmelařského institutu v Žatci 23.1. 2024.
Soutěže se zúčastnilo 25 českých pivovarů s celkem 77 vzorků piva, která soutěžila v 7 kategoriích:
• Silná piva světlá (13,0 a více % EPM)
• Silná piva polotmavá a tmavá (13,0 a více % EPM), stout, porter
• IPA, APA
• Pšeničná piva
• Nealkoholická (neochucená i ochucená)
• Studeně chmelený ležák, studeně chmelené výčepní pivo, IPL
• Speciální kategorie

Speciální kategorie – Implementace nových surovin a technologií v pivovarství
V prvních šesti kategoriích soutěžily pivovary, jejichž celoroční výstav piva byl v posledním kalendářním roce vyšší než 5 000 hl, mohly se tedy mezi sebou utkat nejen velké a střední pivovary, ale také řada českých minipivovarů.
Speciální sedmá kategorie, která byla otevřena všem pivovarům ČR bez ohledu na jejich výstav, byla v roce 2023 vyhlášená pro piva chmelená novými odrůdami chmele, které mají dobrou toleranci ke změně klimatu. Jedná se o odrůdy s prokázanou tolerancí k suchu a jsou vhodné pro pěstování na plochách bez závlahy. Jedná se o odrůdy Saaz Shine, Saaz Comfort, Juno, Uran a Ceres. Hlavním posláním této kategorie bylo lépe seznámit pěstitele chmele, sládky a spotřebitele s novými českými odrůdami a rozšířit jejich pěstování na plochy bez možnosti závlahy. Udržení konkurenceschopnosti českého chmele na českém i zahraničním trhu a udržení pěstební plochy chmele i v oblastech s nízkým podílem srážek je totiž hlavním cílem zmiňovaného projektu. „Byla jsem velice mile překvapena velkým zájmem pivovarů o 1. ročník“, říká Jana Olšovská, předsedkyně senzorické komise VÚPS, ale i vysokou kvalitou soutěžních piv napříč všemi pivovary. Rozhodně jsme nezaznamenali žádný rozdíl v kvalitě piv vařených ve velkých nebo těch nejmenších pivovarech, o čemž svědčí výsledky soutěže.“

Ve speciální kategorii věnované novým českým odrůdám chmele soutěžilo 18 vzorků. Kategorie to byla velice pestrá, protože styl piva záležel na výběru pivovaru a zejména na zkušenosti sládka se soutěžní odrůdou. „Některé odrůdy tak slušely spíše spodně kvašeným pivů, jiné zase těm svrchně kvašeným“, jak dodává Jana Olšovská, „ale všech 5 odrůd je velmi zajímavých a většina z nich byla v soutěži předvedena v obou základních stylech piva. Celkový výsledek byl pak dán fantazií a umu pana sládka“. Mezi průkopníky nových českých odrůd Saaz Shine, Saaz Comfort, Juno, Uran a Ceres se v rámci soutěže zařadily Pivovar Strakonice, Plzeňský Prazdroj, Pivovar Nymburk, Pivovar Máša, Pivovar Louka, Pivovar Mazák, Pioneer, Pivovar Prokopák, Proud, Rodinný pivovar Zichovec a Pivovar Antoš.

Sponzor soutěže: Bohemia Hop a.s.

Fotografie z akce /fotograf Milan Mikula/: https://milanmikula.pic-time.com/-ceskapivnivize/gallery

Prezentace z workshopu – Dokumenty ke stažení

výsledky Česka pivni vize