Ludolph či Archimedes a pivo

Ludolfovo číslo (někdy zvané Archimédova konstanta π, které zpopularizoval zejména matematik Euler, zná snad každý školák, který se učil vypočítat obvod či obsah kruhu.  A když se π do kruhu dostane, tak vznikne:

což je verbálně  Pí v O , čili   pívo.

A máme zde spojení matematiky (fyziky) s naším národním nápojem, které se odrazilo ve spolupráci Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. (VÚPS) a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK).

VÚPS se na základě partnerské smlouvy o spolupráci pustil do vývoje speciálního  piva.  Výsledkem vývoje jsou 2 originální receptury speciálních piv, které v sobě i odráží některé z matematických operací s uvedeným symbolem. 

 

Mezi vzorky 2 piv vyrobených dle receptur v pokusných experimentálních pivovarech na VÚPS  se rozhodovalo  dne 18.10. při laické  degustaci  „Matfyzáci vybírají svoje pivo“.

Degustace – optimalizace vlastností matfyzáckého piva proběhla v aule v budově fakulty na Malostranském náměstí. Akademici i studenti MFF UK zde byli seznámeni se základy senzorické analýzy a pak ochutnávali, porovnávali a vybírali si ze dvou finálních vzorků.

 

Degustace proběhla účasti děkana prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc. a proděkana doc. RNDr. Martina Vlacha, Ph.D.  Přítomná byla i patronka piva televizní reportérka a filmová scénáristka Mgr. Lenka Szántó a pracovníci VÚPS  RNDr. Miroslav Dienstbier,  Ing. Alexandr Mikyška a Ing. Martin Slabý, kteří se na projektu podílejí. Podle kuloárových diskusí byly oba vzorky hodnoceny v  superlativech a rozhodování bylo velmi obtížné, což je pro výzkumný tým nejlepším oceněním.

 

Po finálním doladění chuťového profilu by se pivo mělo začít vyrábět a dostat se v limitovaných edicích ke spotřebitelům, jimiž budou jistě nejen matematici, fyzici a technici, kteří s Ludolfovým číslem často pracují, ale i běžní spotřebitelé .