Falešný Certifikat VUPS

Falsifikát „Certifikát VÚPS pro Čínu“

Upozornění: na trhu se objevil zfalšovaný „Certifikát pro Čínu“, který byl  neoprávněně vystaven  jménem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Prohlášení Analytické zkušební laboratoře VÚPS, a.s. v Praze:

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VÚPS,a.s.)  upozorňuje své obchodní partnery, že se na trhu objevil falzifikát certifikátu obsahující  potvrzení o bezpečnosti potravin, který byl vystaven jménem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.  se distancuje od falešného prohlášení „Certifikát pro Čínu“ (viz. níže), který potvrzuje, že posuzované vzorky piva neobsahují žádné radioaktivní prvky, žádné dusitany kontaminované přísady, produkce je vhodná pro lidskou spotřebu a pivo je volně prodejné v Evropském společenství.

Tento certifikát je jasný falzifikát, neboť:

  1. Tyto rozbory naše laboratoř neprovádí;
  2. AZL vydává v souladu s ISO ČSN 17 025 a Příručkou kvality pouze tzv. „Protokol o zkoušce“, který obsahuje logo VÚPS, AZL, ČIA (pokud je rozbor akreditovaný), číslo protokolu, číslo rozboru, datum, název zkoušky, její výsledek a jednotky, cituje provedené metody;
  3. V žádném případě AZL v souladu s ISO ČSN 17 025 a Příručkou kvality NEPOSKYTUJE  KOMENTÁŘ  K  VÝSLEDKŮM na tomto protokolu.

Proto už z podstaty věci nemůže existovat podobný „certifikát“ obsahující pouze neopodstatněné vyjádření a bez ostatních náležitostí uvedených výše.

Pokud někdo takový certifikát zfalšuje, jedná se o spáchání přečinu podvodu podle § 209 trestního zákoníku, poškození cizích práv podle § 181 trestního zákoníku, příp. v součinnosti s některým trestným činem uvedeným v hlavě VI. dílu 3 trestního zákoníku.

 

V Praze dne 25.7. 2018                RNDr. Jana Olšovská, Ph.D.
vedoucí AZL, Praha

 

 

Falešný Certifikat VUPS

Falešný Certifikat VUPS