CEREVISIA SPECIALIS Pivní speciál roku 2021

Připravuje se již dvanáctý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených komerčními pivovary v České republice, CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál roku.

Přihlášená piva bude hodnotit dvacetičlenná hodnotitelská komise rozdělená na dvě subkomise.

První, dvanáctičlenný tým expertů je složený z členů odborného senzorického panelu VÚPS doplněných o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha, Zemědělské univerzity v Praze, Chmelařský institut nebo ze školených degustátorů ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Druhý, osmičlenný panel reprezentantů, tvoří významné osobnosti, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně.

Tradičně se bude soutěžit v kategoriích:

  • světlá speciální piva (13,0 a více % EPM)
  • polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC a vyšší)
  • neobvyklá piva (např. svrchně kvašená piva, pšeničná piva, míchaná piva beercoolery, ochucená piva vyráběná v našich podmínkách neobvyklou technologií, míchané nápoje na bázi nealkoholického piva)

Letos poprvé bude tato kategorie nabízet možnost přihlásit i hard seltzer.

Pozvánky do soutěže budou pivovarům rozeslány v nejbližších dnech.

        

Uzávěrka přihlášek je 17. září 2021.

Degustace se uskuteční 5. a 6. října 2021 v Senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Výsledky soutěže budou oznámeny na setkání s úspěšnými pivovary 14. října 2021 v Pivovarském domě v Praze.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.