Lucie Janečková

Absolventka kurzu  Sanitační technik nápojových cest létající výčepní   Jak jste se o kurzu VÚPS, a.s., Sanitační technik nápojových cest dozvěděla? O kurzu mě informovala předsedkyně profesního sdružení Sanitace nápojových cest, paní Bc. Eva Čížková. Sama jsem členkou sdružení už čtvrtým rokem.   Jaká byla Vaše motivace pro přihlášení a co jste od kurzu očekávala? […]

Analytická metoda pro stanovení obsahu fluoru

AZL VÚPS v Praze vyvinula novou analytickou metodu pro stanovení fluoru. Metoda je založena na principu derivatizace fluoru za vzniku těkavé sloučeniny, která je stanovena technikou plynové chromatografie s FID detekcí. Potřebné množství vzorku pro stanovení je 1 kg, doba zhotovení analýzy je 10 pracovních dní. Obsah fluoru v pivovarských odpadech, které jsou používány pro přípravu hospodářských krmiv, je […]