Senzorické semináře, zkoušky – termíny / 2022

Termíny budou postupně doplňovány a aktualizovány.
Semináře a zkoušky jsou pořádané v Pivovarském ústavu v Praze 2, Lipová15, v prostorách Výzkumného senzorického centra.
 Semináře  Rok  Termín Stav
Senzorický seminář I     
2022 10.2., 7.4., 4.5. volno
   
Degustační trénink 2022 středa 1.6. volno
Senzorická zkouška (pro pivovarské hodnotitele)             2022 čtvrtek 31.3. volno

 

Senzorický seminář I. -  Senzorika piva

Seminář je jednodenní, koncipovaný podle normy ČSN ISO 8586.
Cílem je naučit účastníky správně degustovat pivo.
Seminář probíhá formou teoretických přednášek, cvičných degustací a je zakončen praktickou zkouškou.
Seminář je určený pro pracovníky velkých a středních pivovarů, minipivovarů, dále pro pracovníky inspekcí, škol s pivovarským zaměřením, ale i pro laiky - milovníky piva, kteří se chtějí dovědět o pivu více.

Senzorický seminář II. -  Pokračovací kurz

Seminář slouží k opakování, prohloubení, rozšíření nebo i pravidelnému trénování schopnosti senzoricky posuzovat pivo.  Z odborných studií totiž vyplývá, že senzorická paměť má trvání 2-3 měsíce. Pokud degustátoři nejsou pravidelně trénováni, rychle zapomínají senzorické vjemy.
Senzorický seminář II. obsahuje jednu nadstavbovou přednášku, která se věnuje přehledu a základní senzorické charakteristice řady zahraničních piv (Lagers, Ale, Stout, Porter, atd.), která nacházejí stále větší oblibu i na našem trhu. Většina času je však vyhrazena pro výcvik praktický.

Degustační trénink

Trénink je složen pouze z praktických cvičení, které degustátor potřebuje ve své praxi! Program: 20 chutí a vůní, trojúhelníkový a pořadový test na:plnost, hořkost, rozeznání cizí chuti. Na závěr si degustátor sestaví senzorický profil neznámého vzorku piva. Kurz je určen všem, kdo v minulosti navštívili náš Senzorický seminář I a má základní dovednosti v senzorickém posuzování. Program degustačního tréninku je k prohlédnutí či stažení - zde.

Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele

Zkouška pro pivovarské hodnotitele se skládá ze dvou částí. Ze zkoušky základních senzorických schopností a dále ze zkoušky vnímat a rozpoznat přirozené i cizí chutě a vůně v pivu. Je určena hlavně pro pracovníky v pivovarském oboru.
Po složení zkoušky se vydává osvědčení o způsobilosti provádět základní senzorické hodnocení piva.

Detailní náplně kurzů a zkoušek naleznete spolu s přihláškami  k účasti v Dokumentech ke stažení.

Doporučený učební materiál: Senzorická analýza piva

Výzva čtenářům – Nápoje a pokrmy, součást kulturního dědictví

 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.,  se znovu obrací na širokou veřejnost s výzvou o příspěvek do sbírky starých rodinných a regionálních receptů, případně starých kuchařek.

Každý, kdo zná nějaký starý recept na nápoj či pokrm, nebo o něm někde četl či se s ním setkal, může přispět k rozšíření poznání naší historie, jejíž součástí bezesporu je i stravování.

Získané materiály budou předmětem sociokulturního výzkumu a jeho závěry budou zpřístupněny veřejnosti v podobě výstav, publikací i encyklopedie.

Zmíněné aktivity jsou součástí projektu Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (Ministerstvo kultury ČR, DG18P02OVV067), jehož řešiteli jsou odborné týmy  z Slezské univerzity v Opavě, Národního zemědělského muzea, Vysoké školy hotelové v Praze a  Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

loga řešitelů projektu

V projektu budou realizovány  výstavy, workshopy a mapa, které představí kulturně historické souvislosti vývoje stravování a gastronomie a kulinární tradice českých, moravských a slezských regionů. Plánovány jsou odborné publikace Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti a  Paměť chuti  – prezentace kuchařských knih předmoderní a moderní doby jako pramenu pro poznání každodennosti a kulinární kultury vybraných společenských vrstev. Vyjde i tematická encyklopedie Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska zaměřená na dobové suroviny, pokrmy, nápoje, tradice všedního a svátečního stravování a stolování,  osobnosti,  písemné a tištěné prameny.

Pokud máte k dispozici informace o regionálních pokrmech, a zejména alkoholických i nealkoholických nápojích nápojích, jídelní lístky z akcí zaměřených na tradiční pokrmy, recepty či publikace s touto tématikou vydané před rokem 1989, kontaktujte prosím řešitele projektu.

Každý, kdo naváže v této problematice spolupráci s VÚPS, a.s., a přispěje informacemi, které mohou být využity, bude odměněn publikací z produkce vydavatelství VÚPS.

 

Kontakty:

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., tel. 224 900 126, e-mail: fiala@nullbeerresearch.cz

 

 

Falešný Certifikat VUPS

Falsifikát „Certifikát VÚPS pro Čínu“

Upozornění: na trhu se objevil zfalšovaný „Certifikát pro Čínu“, který byl  neoprávněně vystaven  jménem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Prohlášení Analytické zkušební laboratoře VÚPS, a.s. v Praze:

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VÚPS,a.s.)  upozorňuje své obchodní partnery, že se na trhu objevil falzifikát certifikátu obsahující  potvrzení o bezpečnosti potravin, který byl vystaven jménem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.  se distancuje od falešného prohlášení „Certifikát pro Čínu“ (viz. níže), který potvrzuje, že posuzované vzorky piva neobsahují žádné radioaktivní prvky, žádné dusitany kontaminované přísady, produkce je vhodná pro lidskou spotřebu a pivo je volně prodejné v Evropském společenství.

Tento certifikát je jasný falzifikát, neboť:

  1. Tyto rozbory naše laboratoř neprovádí;
  2. AZL vydává v souladu s ISO ČSN 17 025 a Příručkou kvality pouze tzv. „Protokol o zkoušce“, který obsahuje logo VÚPS, AZL, ČIA (pokud je rozbor akreditovaný), číslo protokolu, číslo rozboru, datum, název zkoušky, její výsledek a jednotky, cituje provedené metody;
  3. V žádném případě AZL v souladu s ISO ČSN 17 025 a Příručkou kvality NEPOSKYTUJE  KOMENTÁŘ  K  VÝSLEDKŮM na tomto protokolu.

Proto už z podstaty věci nemůže existovat podobný „certifikát“ obsahující pouze neopodstatněné vyjádření a bez ostatních náležitostí uvedených výše.

Pokud někdo takový certifikát zfalšuje, jedná se o spáchání přečinu podvodu podle § 209 trestního zákoníku, poškození cizích práv podle § 181 trestního zákoníku, příp. v součinnosti s některým trestným činem uvedeným v hlavě VI. dílu 3 trestního zákoníku.

 

V Praze dne 25.7. 2018                RNDr. Jana Olšovská, Ph.D.
vedoucí AZL, Praha

 

 

Falešný Certifikat VUPS

Falešný Certifikat VUPS

Analýza vzorků do konce roku

V případě, že nám budete chtít zaslat vzorky do naší analytické laboratoře.

Na všechny vzorky, které obdržíme do středy 8. prosince garantujeme vyhotovení analýz do konce roku 2021.
Při pozdějším doručení budou vzorky analýzovány v novém roce.

Více k našim analýzám: ZDE

Pozvánka na odborný workshop

Odborný workshop: Tradiční pokrmy v české gastronomii

Vysoká škola hotelová v Praze si vás dovoluje společně se svými partnery pozvat na odborný workshop s tématem „Tradiční pokrmy v české gastronomii“, který proběhne v prostorách její Velké auly a kuchyně.

O své zkušenosti se s námi podělí mimo jiných takové osobnosti jako Roman Vaněk, Martin Franc, Eva Ferrarová a další.

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 10:00 do 13:00 hod.

Co nás během workshopu čeká?
1. Úvod do tématu (Jan Hán, Vysoká škola hotelová v Praze)
2. Přednášky (10:10 – 12:00 hod)
a. Jak se dělá tradice (Roman Vaněk, Prakul),
b. Krátká historie vytváření kulinárních tradic u nás (Martin Franc, Akademie věd ČR),
c. Jsme to, co jíme: česká národní identita prizmatem antropologie jídla (Eva Ferrarová, Univerzita Karlova),
d. Mapa kulinárního dědictví českých zemí a další zdroje využitelné v praxi (Jan Hán, Vysoká škola hotelová v Praze).
3. Prezentace vybraných tradičních pokrmů českých zemí (12:00 – 12:30 hod) (Zbyněk Vinš + studenti Vysoké školy hotelové v Praze)
4. Diskuse a formulace námětů k další činnosti (12:30 – 13:00 hod)

Více informací najdete na https://www.kulinarnidedictvi.cz/post/pozvánka-na-odborný-workshop-tradiční-pokrmy-v-české-gastronomii.

 

Odborný workshop je připraven v rámci řešení projektu „Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace“ (DG18P02OVV067) podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci výzkumného programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Cerevisia Specialis 2021 – výsledky soutěže

5. a 6. října 2021 proběhl v našem Senzorickém centru již dvanáctý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv Cerevisia Specialis,
vyrobených komerčními pivovary v České republice.

Vzorky hodnotila dvacetičlenná hodnotitelská komise rozdělená na dvě subkomise.

První, dvanáctičlenný tým expertů byl složený z členů odborného senzorického panelu VÚPS doplněných o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha, Zemědělské univerzity v Praze, Chmelařský institut nebo ze školených degustátorů ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Druhý, osmičlenný panel reprezentantů, tvořili významné osobnosti, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně.

Do soutěže se přihlásilo 55 vzorků piv z 13 pivovarů, které se rozřadily do pěti kategorií, letos poprvé byla možnost přihlásit i hard seltzer.

Výsledky
soutěže byly oznámeny na setkání s úspěšnými pivovary 14. října 2021 v Pivovarském domě v Praze.

Vyhlašovatelem soutěže byla společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.


VÝSLEDKY

Kategorie: SVĚTLÁ SILNÁ PIVA (13,0 % a více EPM)

Ocenění Pivovar Značka
1 PIVOVAR SVIJANY, a.s. Svijany 20 %
2 PRIMÁTOR a.s. PRIMÁTOR 16 Exkluziv
2 PIVOVAR SVIJANY, a.s. Baron 15 %
2 PIVOVAR SVIJANY, a.s. DUX
3 PRIMÁTOR a.s. PRIMÁTOR 21 Imperial

 

Kategorie: POLOTMAVÁ A TMAVÁ SILNÁ PIVA (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC a vyšší)

Ocenění Pivovar Značka
1 Pivovar HEROLD Březnice a.s. HEROLD – CZECH BLACK LAGER
2 Pivovar Nymburk, s.r.o. Postřižinské pivo ˗ Něžný Barbar
2 Pivovar Nová Paka a.s. Podkrkonošský speciál tmavý
3 PIVOVAR SVIJANY, a.s. Svijanská Kněžna 13 %

 

Kategorie: SVRCHNĚ KVAŠENÁ PIVA TYPU ALE (ALE, IPA, APA, stout, porter)

Ocenění Pivovar Značka
1 Pivovar Proud Cotel Irish Dry Stout 14°
2 PRIMÁTOR a.s. PRIMÁTOR Stout
2 Pivovar Proud Soutock 14°, žitná IPA
3 PRIMÁTOR a.s. PRIMÁTOR APA
3 PRIMÁTOR a.s. PRIMÁTOR IPA

  

Kategorie: MÍCHANÁ OCHUCENÁ PIVA (alkoholická i nealkoholická)

Ocenění Pivovar Značka
1 PIVOVAR SVIJANY, a.s. Svijanský Vozka YUZU a Bergamot
2 Rodinný pivovar Bernard, a.s. Bernard Višeň
2 Rodinný pivovar Bernard, a.s. Bernard Švestka
3 PRIMÁTOR a.s. PRIMÁTOR YUZU

 

Kategorie: NEOBVYKLÁ PIVA 

Ocenění Pivovar Značka
1 Pivovar Proud PEPPER YOUR SAISON
2 PRIMÁTOR a.s. PRIMÁTOR Weizen
2 Rodinný pivovar Bernard, a.s. Bernard, černý ležák
2 Pivovar Velké Popovice Kozel Mistrův Tmavý s čokoládovými slady
2 PRIMÁTOR a.s. PRIMÁTOR Tchýně
2 Rodinný pivovar Bernard, a.s. Bernard, Kvasnicový ležák 11°
3 Pivovar Radegast Nošovice Radegast Ratar

 

Zvláštní ocenění poroty: Svijanský Vozka YUZU a Bergamot, 16 nominací, z toho 10 nominací na 1. místo

 

Přihlašování na rekvalifikační kurzy – zahájeno!

I letos otevíráme rekvalifikační kurzy:

  • Pivovarnické a sladovnické práce – od 14.10.2021 do 14.4.2022, celkem 301 hodin – cena 49 500 Kč (DPH 0%)

V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup varního procesu na experimentálním pivovaru VÚPS, provede odběr vzorků k analýzám a seznámí se se závěrečnými úpravami piva a stáčecím zařízením piva do lahví. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů a konečného sladu a piva.

  • Sanitační technik nápojových cest – od 11.10.2021 do konce listopadu, celkem 48 hodin – cena 11 000 Kč (DPH 0%)

výuka bude probíhat formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup sanitace nápojových cest, včetně demontáže a montáže výčepního zařízení, provede odběr vzorků k analýzám a výsledky zaznamená a vyhodnotí do sanitační knihy. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly. Studenti budou rozděleni do skupin po 2-3 a budou vedeni odbornými technologickými pracovníky pod dohledem lektora.

Vstupními předpoklady – ukončené středoškolské vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství, věk minimálně 18 let.

Více o kurzech naleznete ZDE

Zemřel náš kolega Miroslav Dienstbier

17. srpna 2021 nás navždy opustil kolega RNDr. Miroslav Dienstbier.

Poslední rozloučení proběhlo 25. srpna 2021 ve 14:00 v evangelickém kostele na Vinohradech.

Mirek vybudoval v rámci projektu, který řídil, naše senzorické centrum, které je v republice stále jedno z nejmodernějších. Díky zahraničnímu projektu, který získal a řídil, máme unikátní výzkumnou laboratorní varnu. Obojí nám bude sloužit mnoho dalších let při výzkumu piva. Kromě jeho odborného působení je třeba zmínit i hodnoty lidské, které byly nedílnou součástí jeho osobnosti, kolegialita, schopnost naslouchat a v neposlední řadě i pokora se kterou se vyrovnal se zákeřnou nemocí, která předčasně ukončila jeho život.

Budeš nám chybět.

 

CEREVISIA SPECIALIS Pivní speciál roku 2021

Připravuje se již dvanáctý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených komerčními pivovary v České republice, CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál roku.

Přihlášená piva bude hodnotit dvacetičlenná hodnotitelská komise rozdělená na dvě subkomise.

První, dvanáctičlenný tým expertů je složený z členů odborného senzorického panelu VÚPS doplněných o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha, Zemědělské univerzity v Praze, Chmelařský institut nebo ze školených degustátorů ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Druhý, osmičlenný panel reprezentantů, tvoří významné osobnosti, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně.

Tradičně se bude soutěžit v kategoriích:

  • světlá speciální piva (13,0 a více % EPM)
  • polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC a vyšší)
  • neobvyklá piva (např. svrchně kvašená piva, pšeničná piva, míchaná piva beercoolery, ochucená piva vyráběná v našich podmínkách neobvyklou technologií, míchané nápoje na bázi nealkoholického piva)

Letos poprvé bude tato kategorie nabízet možnost přihlásit i hard seltzer.

Pozvánky do soutěže budou pivovarům rozeslány v nejbližších dnech.

        

Uzávěrka přihlášek je 17. září 2021.

Degustace se uskuteční 5. a 6. října 2021 v Senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Výsledky soutěže budou oznámeny na setkání s úspěšnými pivovary 14. října 2021 v Pivovarském domě v Praze.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Kulinární dědictví českých zemí 2021 – registrace

Workshop

„Nápojová kultura a její specifické aspekty ve vztahu k českým zemím“

v rámci projektu

Kulinární dědictví českých zemí – paměť, prezentace a edukace, DG18P02OVV067 (podpořen Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 – NAKI II Ministerstva kultury ČR) pořádá Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě; Národním zemědělským muzeem, s.p.o. a Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. s r.o.

7. září 2021, konferenční sál České nebe – Klášter Želiv

Kompletní přednášky jsou ke stažení ZDE.

Program:

12:30      Registrace účastníků

13:00      Fiala Jaromír: Zahájení workshopu

13:05      Fiala Jaromír: Postavení nápojů ve společnosti

13:15       Holub Petr: Regionální odlišnosti pivních druhů v novověké Evropě

13:40      Dryja Sławek: Krakovské bílé pivo jako příklad středoevropské středověké pivovarské tradice (Piwo krakowskie białe jako przykład środkowoeuropejskiej średniowiecznej tradycji piwowarskiej)

14:10       Slabý Martin, Psota Vratislav: Piva z historických odrůd ječmene

14:40      Přestávka s ochutnávkou piv z historických odrůd ječmene

15:00      Švamberk Václav: Medovina – cesta nejstaršího alkoholického nápoje od prehistorie do dnešních dnů

15:30       Zelený Jiří: Role párování vín a pokrmů v české gastronomii

16:00      Korbelářová Irena, Žáček Rudolf: K tradicím pěstování a konzumace vína ve Slezsku v minulosti a jejich současné reminiscence

16:30       Sotolář Radek: Dominantní odrůdy révy pěstované na našem území od historie po současnost

17:00       Přestávka

17:15        Exkurzce do klášterního pivovaru Želiv

18:00      Závěr workshopu

       

Senzorické semináře otevřeny

V červnu nabízíme první termíny na Senzorický seminář I, který vás seznámí s nejčastějšími vadami piv, technickými podmínkami degustace piva a senzorickými testy.
Pro absolventy Senzorického semináře pořádáme Degustační trénink, který je složen pouze z praktického cvičení.
Vypsané jsou termíny i na Senzorickou zkoušku pro pivovarské hodnotitele.
Více o nabízených seminářích: ZDE
Budeme se těšit, na viděnou!

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
se sídlem Praha 2, Lípová 511/15, PSČ: 120 00, IČO: 60193697 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek 25. června 2021 od 10.00 hod. v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
na adrese Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, budova A místnost č. AI, v 1. patře

Pozvánka ke stažení: ZDE