Výzva čtenářům – Nápoje a pokrmy, součást kulturního dědictví

 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.,  se znovu obrací na širokou veřejnost s výzvou o příspěvek do sbírky starých rodinných a regionálních receptů, případně starých kuchařek.

Každý, kdo zná nějaký starý recept na nápoj či pokrm, nebo o něm někde četl či se s ním setkal, může přispět k rozšíření poznání naší historie, jejíž součástí bezesporu je i stravování.

Získané materiály budou předmětem sociokulturního výzkumu a jeho závěry budou zpřístupněny veřejnosti v podobě výstav, publikací i encyklopedie.

Zmíněné aktivity jsou součástí projektu Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (Ministerstvo kultury ČR, DG18P02OVV067), jehož řešiteli jsou odborné týmy  z Slezské univerzity v Opavě, Národního zemědělského muzea, Vysoké školy hotelové v Praze a  Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

loga řešitelů projektu

V projektu budou realizovány  výstavy, workshopy a mapa, které představí kulturně historické souvislosti vývoje stravování a gastronomie a kulinární tradice českých, moravských a slezských regionů. Plánovány jsou odborné publikace Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti a  Paměť chuti  – prezentace kuchařských knih předmoderní a moderní doby jako pramenu pro poznání každodennosti a kulinární kultury vybraných společenských vrstev. Vyjde i tematická encyklopedie Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska zaměřená na dobové suroviny, pokrmy, nápoje, tradice všedního a svátečního stravování a stolování,  osobnosti,  písemné a tištěné prameny.

Pokud máte k dispozici informace o regionálních pokrmech, a zejména alkoholických i nealkoholických nápojích nápojích, jídelní lístky z akcí zaměřených na tradiční pokrmy, recepty či publikace s touto tématikou vydané před rokem 1989, kontaktujte prosím řešitele projektu.

Každý, kdo naváže v této problematice spolupráci s VÚPS, a.s., a přispěje informacemi, které mohou být využity, bude odměněn publikací z produkce vydavatelství VÚPS.

 

Kontakty:

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., tel. 224 900 126, e-mail: fiala@nullbeerresearch.cz