Předávání diplomu

Rekvalifikační kurzy 2020

 

Rekvalifikační kurzy VÚPS, a.s.
dle akreditace MŠMT-1374/2018-1/38 (udělena 11.4.2018 do 11.4.2021)

Vstupní předpoklady:
Ukončené střední vzdělání
Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
Minimální věk 18 let
Místo výuky: Praha
Forma vzdělávání: prezenční – účast na kurzu musí být min. 80%
Metoda výuky: přednáška, procvičování, praxe

Lektory jsou zaměstnanci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

Další informace jsou na www.beerresearch.cz na samostatné stránce „Rekvalifikační kurzy„.
Odborným garantem kurzu je Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., fiala@nullbeerresearch.cz

 

 

PIVOVARNICKÉ A SLADOVNICKÉ PRÁCE

SLEVA – Cena: 49 500,- Kč, DPH = 0, (běžná cena 70 000,- Kč)

Další běh kurzu bude zahájen 1. října 2020.
Přihlášky je možné zasílat na: fiala@nullbeerresearch.cz

Kurz bude probíhat v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky do konce září. Výuka probíhá v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech. Součástí kurzu jsou zkoušky pro certifikát „Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva“ a závěrečné teoretické a praktické zkoušky ze získaných znalostí a dovedností v okruhu Technologie sladu, Technologie piva a Laboratorní kontrola.

 

SANITAČNÍ TECHNIK NÁPOJOVÝCH CEST

Cena: 11 000,- Kč, DPH = 0

Další běh kurzu bude zahájen 18. října 2020 (dle počtu přihlášených)
Přihlášky je možné zasílat na: fiala@nullbeerresearch.cz

Kurz bude probíhat v rozsahu 16 hodin teoretické výuky a 32 hodin praktické výuky do konce listopadu.

Praktická výuka bude probíhat formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup sanitace nápojových cest, včetně demontáže a montáže výčepního zařízení, provede odběr vzorků k analýzám a výsledky zaznamená a vyhodnotí do sanitační knihy.

Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly. Studenti budou rozděleni do skupin po 2-3 a budou vedeni odbornými technologickými pracovníky pod dohledem lektora.