POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
se sídlem Praha 2, Lípová 511/15, PSČ: 120 00, IČO: 60193697 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek 25. června 2021 od 10.00 hod. v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
na adrese Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, budova A místnost č. AI, v 1. patře

Pozvánka ke stažení: ZDE