V4 Dědictví kvality tradičních nápojů

visegrad fund - logo

 Standardní grantový program Mezinárodního Visegrádského fondu.

Tento projekt byl zaměřený na výměnu znalostí a zkušeností z oblastí vědy a výzkumu  týkajících se senzorického a analytického (senzomického) profilu tradičních nápojů – zejména piva a jeho pitelnosti. Výsledky přispěly k získání objektivních podkladů pro vysvětlení unikátnosti a popularity piv z V4 zemí mezi spotřebiteli. Projekt rovněž přispěl k podpoře kvalitní výroby z regionálních surovin a pomoci ochránit místní zemědělství a tradiční kuchyni střední Evropy.

 

Partneři v projektu:

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s  –  Česká republika

Lodžská technologická univerzita, Fakulta biotechnologie a potravinářství  –  Polsko

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  – Slovenská republika

Korvínova univerzita v Budapešti  –  Maďarská republika