ERASMUS+

 

Erasmus+ logo

 

Projekt evropského programu vzdělávání Erasmus+, stejně jako program Leonardo da Vinci, byl České Republice koordinován Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy jako součást programu celoživotního vzdělávání. Je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Program Erasmus+ podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multimediálních sítí a multilaterálních projektů.

 

Hlavní cíle:
  • zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v rámci Evropy;
  • zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v Evropě;
  • zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě;
  • zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky v Evropě.

 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. byl spoluřešitelem projektu v programu Erasmus+   2014-1-BG01-KA202-001570:
Agro-technological training methodology based on organic farming – Einkorn – Ancient Innovation II“Erasmus+ Einkorn – Ancient Innovation II”   (Agro-technologický trénink založený na ekologickém zemědělství – Pšenice jednozrnka – starověká inovace II “Erasmus+ Pšenice jednozrnka – starověká inovace II”)
Projekt „Agro-technologický trénink založený na ekologickém zemědělství – Pšenice jednozrnka – starověká inovace II“ byl zaměřen na rozvoj klíčových odvětví bulharského zemědělství (konkurenceschopnosti pěstitelů osiva, výcviku kvalifikovaných zemědělských odborníků, udržitelných systémů pěstování rostlin) a dovedností cílové skupiny s ohledem na jejich postavení na trhu práce. Tato strategie je v souladu s evropskými cíli odborného vzdělávání zakotvené v programu Erasmus+.

Na projektu Erasmus+ Pšenice jednozrnka – starověká inovace II se podílelo celkem 6 partnerů. Realizační tým tvořilo všech 5 partnerů jako v předchozím projektu – Zemědělská akademie v Sofii, Petkom – Petko Angelov ST, Ústav kryobiologie a potravinové technologie, Sladařský ústav VÚPS, a.s. v Brně a německá společnost Ini-Novation GmBH. Novým členem týmu byla bulharská společnost – Institut genetických zdrojů rostlin „K. Malkov“, Sadovo. Hlavním koordinátorem projektu byla Zemědělská akademie v Sofii.