Výroční zprávy, Ročenky

společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Výroční zprávy akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. jsou pravidelně zveřejňovány a jsou přístupné v části Dokumenty ke stažení.

Ročenku – zprávu o činnosti ústavu za předchozí rok vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s.  v květnu každého kalendářního roku.
Zde jsou základní údaje o ústavu,  informace o hospodaření a práci ústavu jako celku v daném roce spolu s informacemi o jednotlivých odděleních a jejich aktivitách.

V ročence lze nalézt podrobný přehled publikační činnosti včetně prezentovaných posterů a oponentních posudků stejně jako informace o dalších aktivitách pracovníků ústavu (pedagogická činnost, organizace seminářů, konferencí, soutěží piv …)