Partnerské organizace

VÚPS, a.s., dlouhodobě spolupracuje s řadou jiných ústavů a organizací, s vysokými i středními školami, s pivovary a sladovnami a s výrobci přístrojů, technologických celků.
Některé spolupracující organizace jsou uvedeny níže.

VŠCHT v Praze, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství – široká spolupráce na výzkumných projektech, zejména na projektu MŠMT Výzkumné centrum, společné organizování Pivovarsko-sladařských dnů, pedagogická činnost odborníků VÚPS, členství odborníků z VŠCHT v panelech při soutěžích piv, stáže diplomantů ve VÚPS.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze – uzavřené partnerství – spolupráce na výzkumných projektech, diplomové práce

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolupráce na výzkumných projektech, diplomové práce

Mendelova univerzita v Brně – široká spolupráce na výzkumných projektech, zejména na projektu MŠMT Výzkumné centrum, pedagogická činnost odborníků VÚPS, stáže diplomantů ve VÚPS.

Vysoké učení technické v Brně – spolupráce na výzkumných projektech, pedagogická činnost odborníků z VÚPS, stáže diplomantů ve VÚPS.

Česká zemědělská univerzita v Praze – spolupráce na výzkumných projektech, diplomové práce

University of Strathclyde, Velká Británie – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha – spolupráce na výzkumných projektech, zejména na projektu MŠMT Výzkumné centrum.

Ústav analytické chemie AV ČR, Brno – spolupráce na výzkumných projektech, zejména na projektu MŠMT Výzkumné centrum.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. – spolupráce v rámci projektu MŠMT Výzkumné centrum.

Chmelařský institut, s.r.o.,  Žatec – dlouholetá spolupráce na výzkumných projektech.

Institute for Food Research and Technology (IRTA), Španělsko – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

Campden BRI, Velká Británie – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

VTT Research Centre of Finland (VTT), Finsko – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

The Institute of Photonic Sciences (ICFO), Španělsko – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

The European Federation of Food Science and Technology (EFFoST), Holandsko – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha – pedagogická činnost odborníků VÚPS, členství odborníků z SPŠPT v panelech při soutěžích piv, stáže studentů ve VÚPS.

Gasera Oy, Finsko – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

Peacock Technology Ltd., Velká Británie – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

Nilma S.p.a., Itálie – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

Pacovské strojírny a.s. – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

Siro Aquilar S.L., Španělsko – partnerství v mezinárodním projektu MUSE-Tech řešeném v rámci 7 RP

Centec, spol. s.r.o. – partnerství při řešení projektu vývoje senzorů

Český svaz pivovarů a sladoven VÚPS  je aktivním členem Svazu, poskytuje poradenské služby a zajišťuje soutěž České pivo.

Český svaz malých nezávislých pivovarů – VÚPS poskytuje ČSMNP a jeho členům poradenské služby.