VÚPS a.s. > Rozbory a zkoušky > Sladařská technologie
    

Sladařské technologie

experimentalni sladovna

     
Skupina Základní suroviny a technologie (ZST) Sladařského ústavu Brno kromě jiného nabízí tyto služby:
  • Mikrosladovací zkoušky v laboratorní sladovně s cílem stanovení optimálního postupu máčení, klíčení a  hvozdění
  • Technologický audit výroby zaměřený na dosažení požadovaných kvalitativních parametrů
  • Spolupráce při inovacích  technologických celků  a jejich uvádění do provozu
  • Provozní měření ve sladovnách (máčení, klíčení, hvozdění)
  • Vyhodnocení kvality a stupně poškození zrna ječmene na základě rozboru dle norem nebo speciálních požadavků zákazníků.
  • Hodnocení kvality mletí včetně vydání doporučení na seřízení šrotovníků a laboratorních mlýnků.
  • Srovnávací vzorek sladu, u kterého jsou stanoveny vybrané parametry (obsah vody, friabilita, homogenita, sklovitá a částečně sklovitá zrna, extrakt mouky a šrotu, barva sladiny, barva sladiny po povaření, diastatická mohutnost, viskozita, pH sladiny, relativní extrakt při 45o, dosažitelný stupeň prokvašení, celkové bílkoviny, rozpustný dusík, Kolbachovo číslo, β-glukany, zákal sladiny)  včetně interní reprodukovatelnosti na základě opakovaných analýz homogenizovaného vzorku. Kontrolní slad je vhodný zejména pro laboratoře pivovarů a sladoven.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Rozbory, testy a zkoušky provádí  Sladařský ústav Brno.

Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
tel: +420 545 214 110 kl.25
fax: +420 545 321 225
hartman@nullbeerresearch.cz

Ing. Sylva Běláková, Ph.D.
tel: +420 545 214 110 kl.38
fax: +420 545 321 225
belakova@nullbeerresearch.cz